Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Aleksandar Baburski

Photo of Dr Aleksandar Baburski
DrAleksandarBaburski
naučni saradnik
Laboratorija za reproduktivnu endokrinologiju i signalizaciju, Laboratorija za hronobiologiju i starenjeDepartman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija021/485-2674

SCOPUS Author ID: 48861230100
ORCID ID: 0000-0002-4920-8916

 OBRAZOVANJE

 • 2017. Doktor bioloških nauka, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • 2010. Master biolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2009. Diplomirani biolog – molekularni biolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2018. – danas, Naučni saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2013. – 2018., Istraživač saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2011. – 2013., Istraživač pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Hronobiologija
 • Reproduktivna endokrinologija
 • Ćelijska signalizacija

ODABRANI PROJEKTI

 • „Molekularni mehanizmi i putevi signalne transdukcije uključeni u regulaciju steroidogeneze i adaptaciju Laydig-ovih ćelija na poremećenu homeostazu“. Projekat je finansiran iz programa osnovnih istraživanja Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Broj projekta: OI173057. Tajanje projekta: 01.01.2011. – 31.12.2019. Rukovodilac: dr Tatjana Kostić, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.

 • „Da li su reproduktivni hormoni i njihova signalizacija molekularni mehanizmi koji povezuju stres, metabolički sindrom i starenje?“ Projekat je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine. Broj projekta: 114-451-2856. Trajanje projekta: 01.06.2016. – 31.12.2019. Rukovodilac: dr Silvana Andrić, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.
 • Projekat bilateralne sradnje Srbije i Slovenije „Synchronization of circadian rhythm in Leydig cells – connection of cAMP signaling with clock“. Projekat je finansiran od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Trajanje projekta: 01.01.2014 – 31.12.2015. Rukovodioci: dr Tatjana Kostić, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, i dr Damjana Rozman, Medicinski fakultet, Ljubljana.

ODABRANE REFERENCE

 • Baburski AZ, Andric SA, Kostic TS (2019) Luteinizing hormone signaling is involved in synchronization of Leydig cell clock and is crucial for rhythm robustness of testosterone production. Biol Reprod. 2019 Feb 4. doi: 10.1093/biolre/ioz020. [Epub ahead of print]
 • Baburski AZ, Sokanovic SJ, Andric SA, Kostic TS (2017) Aging has the opposite effect on cAMP and cGMP circadian variations in rat Leydig cells. J Comp Physiol B. 187(4):613-623.
 • Baburski AZ, Medar MLj, Andric SA, Kostic TS (2017) Circadian rhythm patterns of NO-cGMP signaling are moderately synchronized by melatonin in testosterone-producing Leydig cells. Biologia Serbica 39(2):17-24
 • Baburski AZ, Sokanovic SJ, Bjelic MM, Radovic SM, Andric SA, Kostic TS (2016) Circadian rhythm of the Leydig cells endocrine function is attenuated during aging. Exp Gerontol. 73:5-13.
 • Baburski AZ, Sokanovic SJ, Janjic MM, Stojkov NJ, Bjelic MM, Andric SA, Kostic TS (2015) Melatonin replacement restores the circadian behavior in adult rat Leydig cells after pinealectomy. Mol Cell Endocrinol, 413:26-35.