Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Laboratorija za histologiju i embriologiju

Predmet istraživanjaČlanoviAktuelni projektiOpremaSaradnjaKontakt osoba

Naučno-istraživački rad ove laboratorije je usmeren na ispitivanje promena u histološkoj građi organa endokrinog i digestivnog sistema, kao posledica delovanja različitih stresora (hladnoće, alkohola, elektromagnetnog zračenja, endokrinih ometača) na animalnom eksperimentalnom modelu.

Photo of Dr Jelena Marković Filipović
DrJelenaMarković Filipovićdocent
021/485-2658
Photo of Željka Silađev
ŽeljkaSilađevstručni saradnik

Međunarodni projekti

  • Curricula development in the fields of reproductive biology/assisted reproductive technologies and regenerative medicine in Serbia (ART-REM), 586181-epp-1-2017-1-rs-eppka2-cbhe-jp, 2017-2020. Finansiran od strane EU, ERASMUS+ KA2 program – Cooperation for innovation and the exchange of good practices –Capacity Building in the field of Higher Education, rukovodilac na UNS: Prof. dr Aleksandra Trninić Pjević

Projekti koji su finansirani od strane Ministarstva Republike Srbije

  • Ksenobiotici sa hormonskom aktivnošću: reproduktivni, metabolički, razvojni odgovori i mehanizam dejstva kod odabranih model organizama i ćelijskih linija, 173037, 2011 -do danas, rukovodilac prof. dr Radmila Kovačević
  • oprema za obradu uzoraka tkiva i njihovo rutinsko i imunohistohemijsko bojenje (rotacioni mikrotom, ultramikrotor i druga prateća, standardna oprema neophodna za rad u histološkoj laboratoriji)

Međunarodna saradnja:

  • Departman za neuronauke, Institut Karolinska, Stokholm
  • Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i balneoklimatologiju „Mlječanica“, Kozarska Dubica
  • Prirodno-matematički fakultet, odsek Biologija, Banja Luka
  • Patološka laboratorija, Medicinski fakultet, Banja Luka

Saradnja sa institucijama u zemlji:

  • Institut za patologiju i histologiju, Medicinski fakultet, Novi Sad
  • Biološki fakultet, Beograd
Photo of Dr Jelena Marković Filipović
DrJelenaMarković Filipovićdocent
021/485-2658