Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Univerzitetski centar za elektronsku mikroskopiju – Novi Sad (UCEM – NS)