Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620 ћирилица | latinica

Катедра за хуману биологију и методику наставе

О КатедриЧлановиИз историје Катедре

Образовни и научни рад Катедре за хуману биологију и методику наставе биологије укључује три научне области: Хуману биологију, Методику наставе биологије и екологије и Енглески језик. Чланови Катедре учествују у реализацији наставе основних и изборних предмета на сва три нивоа академских студија на Департману за биологију и екологију.

Наставници из области Хумане биологије реализују наставу из четири обавезна и три изборна предмета који се односе на испитивање биологије човека.

Наставници из области Методике наставе биологије и екологије реализују наставу из пет обавезних и 9 изборних предмета. Њихов предмет проучавања су савремени модели рада у настави биологије и екологије, анализа наставних програма биологије на свим нивоима образовања у Републици Србији и њихово поређење са другим земљама.

Hастава из предмета Енглески језик реализује се за студенте за три департмана Природно-математичког факултета: Департмана за биологију и екологију, Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине и Департмана за математику и информатику. Наставни предмет Енглески језик комбинује принципе наставе језика струке и наставе енглеског језика за академске потребе. Настава организована на нивоу Б1-Б2 Заједничког европског оквира представља добру основу за учешће у различитим програмима размене студената на сва три нивоа студија.

Photo of Др Томка Миљановић
Др Томка Миљановић редовни професор шеф Катедре
021/485-2684
Photo of Др Вера Жупанец
Др Вера Жупанец ванредни професор
Photo of Др Татјана Павлица
Др Татјана Павлица ванредни професор
Photo of Др Рада Ракић
Др Рада Ракић ванредни професор
021/485-2687
Photo of Др Љиљана Кнежевић
Др Љиљана Кнежевић доцент
021/485-2683
Photo of Др Тијана Прибићевић
Др Тијана Прибићевић асистент са докторатом

Развој хумане биологије на УНС започео је оснивањем Медицинског факултета на коме је 1960. године за доцента на предмету Биологија изабран проф. др Живојин Гавриловић♱. Након интеграционих процеса на Универзитету у Новом Саду проф. Гавриловић је од 1976. до 1987. године био запослен у Институту за биологију ПМФ-а. Развоју ове научне области својим радом допринела је и проф. др Нада Стајић♱ која је радила на Медицинском факултету и ПМФ-у у Новом Саду у периоду од 1964. до 1985. године. Раду у овој научној области велики допринос дала је проф. др Верица Божић-Крстић која је радила на Медицинском факултету и ПМФ-у у Новом Саду у периоду од 1969. године до 2011. године.

Методику наставе биологије на ПМФ-у у Новом Саду најпре је предавао др Андреј Прша♱, директор Више педагошке школе у Новом Саду, а потом и директор Природњачког музеја у Новом Саду. После њега наставу преузима Велимир Веселинов♱, проф. биологије, а затим проф. др Нада Стајић♱. Развој ове научне дисциплине на нашем факултету започео је доласком проф. др Милана Ждерића♱ 1988. године који је на факултету радио до 01.10.1999. године. У том периоду из методике наставе биологије одбрањен је један специјалистички рад и две докторске дисертације. Данас наставу и друге облике образовно-васпитног рада из методичке групе предмета на ПМФ-у изводе проф. др Томка Миљановић, проф. др Вера Жупанец и др Тијана Прибићевић.