Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Такмичења из биологије

Измене у Правилнику и пропозицијама окружног такмичења из биологије за ученике средњих школа

Према допису Министра Шарчевића директорима основних и средњих школа у Републици Србији од 20.2.2020. године Школске управе немају обавезе у реализацији такмичења и смотри ученика.

На основу тог дописа и Стручног упутства о организовању такмичења и смотри ученика основне и срењих школа одговорност за организацију окружног такмичења из биологије имају искључиво школе домаћини окружног такмичења (њихови директори) и Департман за биологију и екологију, Природно-математичког факултета у Новом Саду (коме је ову улогу у школској 2019/2020. години поверило Српско биошко друштво).

У складу с тим све средње школе након одржаног школског такмичења треба да пошаљу резултате својих ученика по разредима Департману за биологију и екологију, Природно-математичког факултета у Новом Саду на e-mail takmicenje@dbe.uns.ac.rs најкасније 5 дана након одржаног школског такмичења (до 11.3.2020. године). У допису школа који ћете нам послати треба да буду наведени следећи подаци: назив школе, место и адреса школе, контакт телефон директора школе, имејл адреса школе, округ и школска управа коме школа припада, списак ученика који су учествовали на школском такмичењу (за 3. и 4. разред) са освојеним бројем бодова (од највећег ка најмањем броју бодова), језик на коме ученик решава тест, име и презиме наставника биологије и директора школе (документ у прилогу).

Због обимности посла Департман за биологију и екологију, Природно-математичког факултета у Новом Саду ће према добијеним списковима из свих средњих школа најкасније до 23.3.2020. године направити јединствену ранг листу за ученике 3. и 4. разред средњих школа (појединачно за све округе/град Београд).

Пласман на окружно/градско такмичење стичу ученици који се налазе у двадесет посто (20%) најбоље пласираних са јединствене ранг листе за конкретни округ/град Београд.

Додатно, у случају да се претходно већ не налазе на овој листи, директан пласман на окружно/градско такмичење за Београд остварују и ученици који освоје прво, друго и треће место на школској ранг листи без обзира на број освојених бодова.

Коначне листе учесника пласираних на окружно/градско такмичење (за све округе и град Београд) биће објављене на сајту Српског биолошког друштва (http://www.serbiosoc.org.rs), сајту Департмана за биологију и екологију, Природно-математичког факултета у Новом Саду (https://www.dbe.uns.ac.rs) и достављене школама домаћинима окружног такмичења из биологије.