Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Dragan Radnović

Photo of Dr Dragan Radnović
DrDraganRadnović
redovni profesoršef Katedre
IV sprat, kabinet br. 21Departman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija021/485-2678

SCOPUS Author ID: 21035570500
ORCID ID: 0000-0003-3753-1887

 OBRAZOVANJE

 • 2001. Doktor bioloških nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1995. Magistar bioloških nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1988. Diplomirani biolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2011. – danas, Redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA I KURSEVI

 • Biologija algi i gljiva (1/2 kursa)
 • Ekologija mikroorganizama
 • Opšta mikrobiologija (1/2 kursa)
 • Mikrobiološki praktikum
 • Mikrobiologija životne sredine
 • Mikrobiološki monitoring
 • Biohemijske metode u mikrobiologiji
 • Fiziologija mikroorganizama
 • Ekologija mikroorganizama 2

UDŽBENICI

 • Petrović Olga, Gajin Slavka, Matavulj Milan, Radnović Dragan, Svirčev Zorica, (1998): Mikrobiološko ispitivanje kvaliteta površinskih voda. Institut za biologiju, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu.

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Mikrobiologija, Mikrobiologija životne sredine

ODABRANI PROJEKTI

 • Projekat MNTR Republike Srbije III41018 “Preventivni, terapijski i etički pristup prekliničkim i kliničkim istraživanjima gena i modulatora redoks ćelijske signalizacije u imunskom, inflamatornom i proliferativnom odgovoru ćelije” Rukovodilac: Prof. Dr Dušica Pavlović, Univerzitet u Nišu
 • Projekat MNTR Republike Srbije III43007: “Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu – praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje” Rukovodilac: Prof. Ratko Kadović, Univerzitet u Beogradu
 • SCOPES projekat “The role of metal homeostasis, reduction and sporulation in the metal resistance of Gram-positive bacteria”, (broj projekta SCOPES IZ73Z0_152527/1) Rukovodioci: Dr Rizlan Bernier Latmani (EPFL Švajcarska), dr Imrich Barak (SAS, Slovačka) i Dr Dragan Radnović.

ODABRANE REFERENCE

 • Tamindžija, D., Chromikova, Z., Spaić, A., Barak, I., Bernier Latmani, R. and Radnović, D. (2019) Chromate tolerance and removal of bacterial strains isolated from uncontaminated and chromium-polluted environments. World Journal of Microbiology and Biotechnology, pp. 35-56
 • Čučak, D., Babić, O., Tamaš, I., Simeunović, J., Karaman, M., Blagojević (Kovač), D., Rakić (Novaković), M., Markov, S., Knežević, P., Stojanov, I., Obradović, V. And Radnović, D. (2018) Prevalence, Antibiotic Resistance and Diversity of Salmonella Isolates from Soils and Sediments in Serbia. International Journal of Environmental Research, 12 (6), pp. 829-841
 • Petrušić, M., Obreht Vidaković, D., Lazić, S., Radnović, D. And Knežević, P. (2018) Prevalence and genetic variability of Plesiomonas shigelloides in temperate climate surface waters of the Pannonian Plain. Archives of biological sciences, 70 (1), pp. 99-108
 • Čučak, D., Beljin, J., Babić, O., Maletić, S., Simeunović, J., Rončević, S., Dalmacija, B., Tamaš, I., Radnović, D. (2017) A chemical and microbiological characterization and toxicity assessment of the Pančevo industrial complex wastewater canal sediments, Serbia. Environ. Science and Pollution Research, 24 (9), pp. 8458-8468
 • Stošić, M., Čučak, D., Kovačević, S., Perović, M., Turk-Sekulić, M., Vojinović-Miloradov, M. And Radnović, D. (2016): Meat industry wastewater: microbiological quality and antimicrobial susceptibility of E. coli and Salmonella sp. isolates, case study in Vojvodina, Serbia. Water Science and Technology, 73 (10), pp. 2509-2517

OSTALO

 • Mentor dve doktorske disertacije, 29 master i 11 diplomskih radova
 • Autor ili koautor 40  radova objavljenih u časopisima i 170 saopštenja publikovanih u vidu apstrakata na naučnim skupovima
 • Učesnik na oko dvadeset nacionalnih i četiri međunarodna projekta.
 • Šef Katedre za mikrobiologiju od 2006. godine i član nekoliko različitih komisija na PMF-u u Novom Sadu.
 • Rukovodilac doktorskih studija na DBE PMF u Novom Sadu
 • Član Stručnog veća za prirodno-matematičke nauke Senata Univerziteta u Novom Sadu.
 • Član Udruženja mikrobiologa Srbije, Srpskog biološkog društva i međunarodne federacije mikrobioloških društava Evrope (FEMS) i jedan od osnvača Gljivarkog društva Novi Sad.
 • Studijski boravak od šest meseci na ETHZ u Cirihu (1996 i 1997.)
 • Recezent u nekoliko domaćih i inostranih naučnih časopisa