Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Tomka Miljanović

Photo of Dr Tomka Miljanović
DrTomkaMiljanović
redovni profesoršef Katedre
IV sprat, kabinet br. 26Departman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija021/485-2684

SCOPUS Author ID: 56394514800

 OBRAZOVANJE

 • 2000. Doktor metodike nastave biologije
 • 1996. Magistar biologije (Magistarske studije taksonomije)
 • 1978. Diplomirani biolog

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2010. – danas, Redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2005. – 2010., Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2001. – 2005., Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1998. – 2001., Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1988. – 1998., Profesor biologije, Osnovna škola “Kosta Trifković”, Novi Sad
 • 1978. – 1988., Profesor biologije, Obrazovni centar “Veljko Vlahović”, Priboj na Limu

NASTAVA I KURSEVI

Osnovne i master studije

 • Metodika nastave biologije 2
 • Školska praksa 2
 • Uvođenje u delatnost nastavnika
 • Školski ogledi u nastavi biologije
 • Vannastavne aktivnosti u nastavi biologije
 • Istorija biologije

Doktorske studije

 • Odabrana poglavlja metodike nastave biologije
 • Odabrana poglavlja metodike nastave primenjene biologije
 • Problemi savremene nastave biologije
 • Inovativni modeli u nastavi biologije (interaktivno učenje)
 • Metodika nastave biologije u radu sa darovitim učenicima

UDŽBENICI

 • Žderić, M., Miljanović, T. (2001): Metodika nastave biologije, PMF, Institut za biologiju, Novi Sad
 • Miljanović, T., Žderić, M. (2001): Didaktičko-metodički primeri iz Metodike nastave biologije, PMF, Institut za biologiju, Novi Sad
 • Grujičić, M., Miljanović, T., Žderić, M. (2004): Metodika nastave biologije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Srpsko Sarajevo;
 • Županec, V., Miljanović, T. (2019). Metodika nastave biologije 1. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Metodika nastave biologije i ekologije

ODABRANI PROJEKTI

 • Strategija razvoja sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije br. 1339 (2001-2005), Ministarstvo za nauku i tehnologiju razvoj Republike Srbije, Osnovna istraživanja, Rukovodilac: pof. dr Emil Kamenov, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2000.-2005.
 • Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji, br. 149009, Ministarstvo nauke, Osnovna istraživanja, Rukovodilac: pof. dr Olivera Gajić, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2006.-2010.

 • Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi (KOSSEP), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Osnovna istraživanja, Rukovodilac: rof. dr Olivera Gajić, Filozofski fakultet, Novi Sad, od 2011.
 • Tempus projekat “Improvement of Teaching Quality in South East Europe”, No IB JEP 16081, Rukovodilac: prof. Dr. D. Poschardt, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 2001.-2004.
 • Tempus projekat “Science Teacher Education Revision and Upgrading” (STERU), JEP-40053 2005., Rukovodilac: prof. dr Srećko Trifunović, PMF, Kragujevac, 2006.-2009.

ODABRANE REFERENCE

 • Lazarević, T., Miljanović, T., Županec, V., Zarić, G. (2018). The Effects of Using Blog as a Web tool in Biology Teaching in High Schools. Journal of Baltic Science Education, 17(2), 331-342.
 • Županec, V., Radulović, B., Pribićević, T., Miljanović, T., Zdravković, V. (2018). Determination of Educational Efficiency and Students’ Involvement in the Flipped Biology Classroom in Primary School. Journal of Baltic Science Education, 17(1), 162-176.
 • Pribićević, T., Miljanović, T., Odadžić, V., Mandić, D., Županec, V. (2017). The Efficiency of Interactive Teaching of Biology with the Support of Computers in Gymnasium. Croatian Journal of Education, 19 (3), 803-83.
 • Odadžić, V., Miljanović, T., Mandić, D., Pribićević, T., Županec, V. (2017). Effectiveness of The Use of Educational Computer Software in Teaching Biology, Croatian Journal of Education, 19 (1), 11-43.
 • Niklanović, M., Miljanović, T., Pribićević, T. (2014). Efficiency of interdisciplinary learning of ecology contents in gymnasium, Archives of Biological Sciences, 66 (3), 1291-1297.
 • Županec, V., Miljanović, T., Parezanović-Ristić, S. (2014). Biology teachersʼ attitudes toward computer assisted learning, Archives of Biological Sciences, 66 (3): 1281-1289.
 • Đokić-Ostojić A., Miljanović, T., Pribićević, T., Parezanović Ristić,, S., Topuzović, M. (2014). Biology Contents in Curricula of compulsory education in Serbia, Finland and England, Archives of Biological Sciences, 66 (2), 859-866.

KOMPETENCIJE I ISKUSTVO

 • Poseduje znanja neophodna za sprovođenje i realizaciju didaktičko-metodičkih istraživanja iz oblasti metodike nastave biologije i ekologije u osnovnim i srednjim školama i na univerzitetu.
 • Primenjuje inovativne pristupe neophodne za ostvarivanje ciljeva, ishoda i standarda postignuća, u realizaciji bioloških i ekoloških sadržaja, na svim nivoima obrazovanja koja su primerena saznajnim sposobnostima učenika i studenata.
 • Prati i vrednuje efikasnost primene inovativnih nastavnih modela u realizaciji bioloških i ekoloških sadržaja poređenjem učeničkih postignuća, primenom inovativnih modela nastave i komparira ih sa postignućima koja učenici postižu tradicionalnom nastavom, a takođe analizira stavova i interesovanja učenika za primenu inovacija u nastavi biologije aktivnim sticanjem funkcionalnih znanja.
 • Mentor je 69 diplomskih radova, 71 završnog rada, 11 specijalističkih radova, 7 magistarskih teza i 7 doktorskih disertacija iz oblasti metodike nastave biologije i ekologije na PMF-u u Novom Sadu.
 • Autor je i realizator seminara za stručno usavršavanje i profesionalni razvoj nastavnika biologije osnovnih i srdnjih škola, odobrenih od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja: Savremena nastava biologije u osnovnoj i srednjim školama (2005-2008), Savremena nastava ekologije u osnovnoj i srednjim školama (2005-2008), Primena multimedije u nastavi biologije i ekologije (2016-2018), Realizacija novog Nastavnog programa biologije u osnovnoj školi (od 2018. godine).