Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Слободан Бојчић

Photo of Слободан Бојчић
Слободан Бојчић
самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама и научним центрима
П8 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2692

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2008. VI степен, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 1999. – 2008., Самостални стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама и научним центрима, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Ботаника, Инвазивне и алергијске биљке у урбаним срединама

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Картирање терена под амброзијом и другим алергијским биљкама, лабораторијска и теренска истраживања и мониторинг, III-352-1/2014-441, Град Нови Сад, Градска управа за комуналне послове
 • Инвазивне врсте у нашој околини: Град Нови Сад станиште страних биљних врста; 6-501-2/2016-7-4-15, Град Нови Сад, Градска управа за заштиту животне средине
 • Успостављање мониторинг центра за картирање врсте Ambrosia artemisiifolia L. за подручје града Панчево. European Community External Actions – EC General Budget, ИПА 410
 • Картирање пољопривредног земљишта под амброзијом, теренска истраживања, мониторинги надзор над извођењем радова на територији Општине Бачка Паланка. Општина Бачка Паланка

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Bojčić, S., Tmušić, G., Bogdanović, S., Rat, M., Anačkov, G. (2016): Monitoring and suppression of common ragweed (Ambrosia artemisifolia L. 1753) in the territory of City Novi Sad, during the 2010 – 2015. 12th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, 16-19th June 2016. Kopaonik, Serbia. Book of abstracts: 65.

 • Bojčić, S., Tmušić, G., Bogdanović, S., N. Samardžić, M. Popov, B. Konstanović, G. Anačkov (2018) RAGWEED (AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA) CONTROL SYSTEM IN URBAN AREAS OF THE CITY OF NOVI SAD; Balkan Botanical Congres in Novi Sad: 09-14 September 2018
 • Tmušić, G., Rat, M., Kovački, M., Knežević, J., Simin, Đ., Vestek, A., Radak, B., Bokić, B., Bojčić, S., Igić, R., Anačkov, G. (2018): Preliminary check-list of invasive alien plant species in Novi Sad (Vojvodina, North Serbia). Sakharov Readings 2018: Environmental Problems of the XXI Century, 17-18th May 2018. Minsk, Republic of Belarus. p. 14-15.
 • Borišev, M., Bojčić, S., Anačkov, G., Pajević, S., Boža, P. (2013) CO2 assimilation during different phenophases of four invasive species. 11th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Vlasina 13th-16th June, 2013
 • Živanović S., Anačkov G., Bokić B., Radanović M., Rat M., Bojčić S., Igić R., Boža P.. Morphological variability of species Iva xanthifolia Nutt. 1818 (Asteraceae, Helianthae) in ruderal habitats. “International Symposium on Current Trends in Plant Protection”, Belgrade, Serbia, 25-28. September, 2012. pp: 89-89 ISBN 978-86-910951-1-6

ОСТАЛО

 • 3 рада и 6 саопштења
 • 11 пројеката
 • Члан Ботаничког друштва “Андреас Волни”
 • Учествовање у реализацији манифестације “Ноћ биологије” на Департману за биологију и екологију, ПМФ Нови Сад (2011-2018)
 • Члан Организационог одбора “Ботанички Симпозијум – Трећи век ботанике у Војводини”, Нови Сад, 15. април 2016.
 • Члан Организационог тима “ESENIAS TOOLS WG4 Meeting: Data collection, analysis, standardisation and harmonisation on alien plant and fungi species”. Нови Сад, 03-04. март 2016.
 • Члан маркетинг тима Департмана за биологију и екологију, ПМФ Нови Сад (2017. – )
 • Члан Организационог одбора Балканског ботаничког конгреса, Нови Сад 9.-14. септембар 2018.