Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Master studije reproduktivne biologije

Master reproduktivna biologija (1,5 godina, 90 ESPB)

Studijski program Master reproduktivna biologija, akreditovan 2017. godine, organizovan je u vidu jednoipogodišnjih studija sa tri semestra i predmetima koji su jednosemestralni. Kurikulum programa obuhvata 9 obaveznih, 5 izbornih predmeta i završni rad.

Knjiga nastavnika

 

Master reproduktivna biologija (1,5 godina, 90 ESPB) – 2019

Studijski program Master reproduktivna biologija, akreditovan 2019. godine, organizovan je u vidu jednoipogodišnjih studija sa tri semestra i predmetima koji su jednosemestralni. Kurikulum programa obuhvata 10 obaveznih, 5 izbornih predmeta i završni rad.

Knjiga nastavnika