Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Edvard Petri

Photo of Dr Edvard Petri
DrEdvardPetri
vanredni profesor
III sprat, kabinet br. 22Departman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija021/485-2715

SCOPUS Author ID: 7004405323
ORCID ID: 0000-0002-3650-1523

 OBRAZOVANJE

 • 2005. – 2010. Post-doktorske studije, Jejl Univerzitet, Nju Hejven, SAD
 • 2005. Doktor biohemijskih nauka, Univerzitet u Ročesteru, Ročester, SAD
 • 2001. Master biohemijskih nauka, Univerzitet u Ročesteru, Ročester, SAD
 • 1997. Diplomirani hemičar, Univerzitet u Pitsburgu, Pitsburg, SAD

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2018. – danas. Vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2013. – 2018. Docent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2011. – 2016. Viši naučni saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

NASTAVA I KURSEVI

 • Metode u strukturnoj biologiji
 • Kulture ćelija i tkiva
 • Molekularne metode u biološkim istraživanjima
 • Biomolekulske interakcije
 • Rendgenski zraci i struktura biomolekula
 • Bioinformatika nukleinskih kiselina i proteina
 • Strukturna biologija

UDŽBENICI

 • Ćelić A., Petri E., Tehnike u molekularnoj biologiji, Praktikum, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija, 2019.

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Strukturna biologija
 • Strukturna bioinformatika
 • Dizajn lekova na osnovu strukture proteina

ODABRANI PROJEKTI

 • Projekat MPNTR Republike Srbije (2011-sada): ON172021 Rukovodilac dr Marija Sakač, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. “Sinteza, karakterizacija i biološka ispitivanja steroidnih derivata i njihovih molekulskih agregata”
 • Projekat MPNTR Republike Srbije (2011-sada): ON173014 Rukovodilac dr Duško Blagojević, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu. “Molekularni mehanizmi redoks signalinga u homeostazi, adaptaciji i patologiji”
 • Projekat programa za finansiranje multilateralne naučne i tehnološke saradnje u Dunavskom regionu MPNTR Republike Srbije DS050 (2017-2019): Nosioci projekta dr Edvard Petri (Srbija), dr Pavlina Rezačova (Instituta za organsku hemiju i biohemiju u Pragu, Češka ) i dr Lubica Urbanikova (Institut za molekularnu biologiju Slovačke akademije nauka u Bratislavi Slovačka). “Razvoj metoda za proučavanje strukture farmakološki aktivnih jedinjenja”

 • Projekat Programa naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Portugala 2018-2019: Rukovodioci dr Anđelka Ćelić i dr Vitor Kosta (Institut za molekularnu i ćelijsku biologiju, Porto, Portugal). “Ispitivanje strukture i funkcije neuronskih kalcijum senzorskih proteina u signalingu ceramida korišćenjem kvasca kao model sistema”

ODABRANE REFERENCE

 • Plavša, J. J., Řezáčová, P., Kugler, M., Pachl, P., Brynda, J., Ćelić, A. S., Petri, E. T & Škerlová, J. (2018). In situ proteolysis of an N-terminal His tag with thrombin improves the diffraction quality of human aldo-keto reductase 1C3 crystals. Acta Crystallographica Section F: Structural Biology Communications, 74(5), 300-306.
 • Bekić, S. S., Marinović, M. A., Petri, E. T., Sakač, M. N., Nikolić, A. R., Kojić, V. V., & Ćelić, A. S. (2018). identification of D-seco modified steroid derivatives with affinity for estrogen receptor α and β isoforms using a non-transcriptional fluorescent cell assay in yeast. Steroids, 130, 22-30.
 • Purać, J., Nikolić, T. V., Kojić, D., Ćelić, A. S., Plavša, J. J., Blagojević, D. P., & Petri, E. T. (2019). Identification of a metallothionein gene in honey bee Apis mellifera and its expression profile in response to Cd, Cu and Pb exposure. Molecular ecology, 28(4), 731-745.
 • Vukić, V, Hrnjez D, Milanović S, Iličić M, Kanurić K, Edward T Petri (2015) Comparative Molecular Modeling and Docking Analysis of β-galactosidase Enzymes from Commercially Important Starter Cultures Used in the Dairy Industry. Food Biotechnology 29(3): 248-262
 • Savić, M. P., Ajduković, J. J., Plavša, J. J., Bekić, S. S., Ćelić, A. S., Klisurić, O. R.& Djurendić, E. A. (2018). Evaluation of A-ring fused pyridine d-modified androstane derivatives for antiproliferative and aldo–keto reductase 1C3 inhibitory activity. MedChemComm, 9(6), 969-981.
 • Kuo, I. Y., Keeler, C., Corbin, R., Ćelić, A., Petri, E. T., Hodsdon, M. E., & Ehrlich, B. E. (2014). The number and location of EF hand motifs dictates the calcium dependence of polycystin-2 function. The FASEB Journal, 28(5), 2332-2346.

OSTALO

 • Koautor više od 25 naučno-istraživačkih radova; 600+ citata, h-index 12
 • Mentor pri izradi nagrađivanih master i doktorskih teza
 • Rukovodilac na 2 međunarodna projekta i učesnik na 2 domaća i 2 međunarodna projekta
 • Član uređivačkog odbora naučnog časopisa Biologia Serbica, ISSN: 2334-6590 UDK 57(051)
 • Član nadzornog odbora biohemijskog društva Srbije
 • Član komiteta za nauku Srpskog biološkog društva
 • Član Biohemijskog društva Srbije, Srpskog kristalografskog društva, Srpskog društva za molekularnu biologiju i Srpskog biološkog društva