Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Јасмина Лудошки

Photo of Др Јасмина Лудошки
Др Јасмина Лудошки
ванредна професорица
III спрат, кабинет бр. 2 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2671

SCOPUS Author ID: 8622355000
ORCID ID: 0000-0003-0249-9901
Персонална страница

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2008. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2002. Магистар биолошких наука, област Таксономија, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1998. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2013. – данас, Ванредна професорица, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2008. – 2013., Доценткиња, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Основе еволуционе биологије
 • Геометријска морфометрија у биолошким истраживањима
 • Методе у квантификовању биолошког диверзитета
 • Молекуларна еволуција
 • Еволуција биолошког диверзитета

Мастер студије

 • Практикум из еволуционе биологије
 • Интегративно учење у еволуционој биологији

Докторске студије

 • Еволуција и фенотипска пластичност

УЏБЕНИЦИ

 • Миланков, В., Лудошки, Ј. (2006) Практикум из Методологије научно-истраживачког рада. Природно-математички факултет, Департам за биологију и екологију. Нови Сад.

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Фенотипска варијабилност, Популациона генетика, Еволуциона систематика

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Динамика генофонда, генетичка и фенотипска варијабилност популација, у зависности од променљивости средина, Министарство просвете и науке Републике Србије, ОИ173012

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Krtinić, B., Francuski, Lj., Ludoški, J., Milankov, V. (2016) Integrative approach revealed contrasting pattern of spatial structuring within urban and rural biotypes of Culex pipiens. Journal of Applied Entomology, 140: 757-774.
 • Ludoški, J., Djurakic, M., Pastor, B., Martínez-Sánchez, A.I., Rojo, S., Milankov, V. (2014) Phenotypic variation of the housefly, Musca domestica: amounts and patterns of wing shape asymmetry in wild populations and laboratory colonies. Bulletin of Entomological Research, 104(1): 35-47.
 • Milankov, V., Ludoški, J., Francuski, Lj., Ståhls, G., Vujić, A. (2013) Genetic and phenotypic diversity patterns in Merodon albifrons Meigen, 1822 (Diptera, Syrphidae): evidence of intraspecific spatial and temporal structuring. Biological Journal of the Linnean Society, 110: 257-280.
 • Ludoški, J., Djurakic, M., Ståhls, G., Milankov, V. (2012) Patterns of asymmetry in wing traits of three island and one continental population of Merodon albifrons (Diptera, Syrphidae) from Greece. Evolutionary Ecology Research, 14(7): 933-950.
 • Ludoški, J., Francuski, Lj., Vujić, A., Milankov, V. (2008) The Cheilosia canicularis group (Diptera: Syrphidae): species delimitation and evolutionary relationships based on wing geometric morphometrics. Zootaxa, 1825: 40-50.

ОСТАЛО

 • Укупан број радова и саопштења: 28 радова (20 радова са SCI листе), 54 саопштења
 • h-индекс 9 (са аутоцитатима), h-индекс 8 (без аутоцитата)