Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Jelica Simeunović

Photo of Dr Jelica Simeunović
DrJelicaSimeunović
vanredni profesorpomoćnik direktora
IV sprat, kabinet br. 16Departman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija021/485-2680

SCOPUS Author ID: 25029200000
ORCID ID: 0000-0002-4049-0724

 OBRAZOVANJE

 • 2009. Doktorat, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2004. Magistratura, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1998. Diploma, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2015. – danas, Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2010. – 2015., Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2005. – 2010., Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2001. – 2005., Asistent-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1999. – 2001., Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA I KURSEVI

 • Biologija algi i gljiva (1/2 kursa)
 • Opšta mikrobiologija (1/2 kursa)
 • Lekoviti agensi algi i gljiva (1/2 kursa)
 • Biologija pijaćih i otpadnih voda
 • Antimikrobni agensi
 • Biologija cijanobakterija
 • Toksini mikroorganizama (1/2 kursa)
 • Mikrobiologija zagađenih voda

UDŽBENICI

Pomoćni udžbenik:

 • Jelica B. Simeunović (2010): Cijanobakterije i cijanotoksini u vodama Vojvodine. Izdavač: Zadužbina Andrejević, Beograd, ISBN: 978-86-7244-903-7, str.120.

Skripte:

 • S. Gajin, LJ. Čomić, M. Karaman, J. Simeunović (2007): Ekologija mikroorganizama, WUS skripta, PMF, Novi Sad, Daniel Print, ISBN 978-86-7031-082-7, str. 162.
 • O. Petrović, P. Knežević, J. Simeunović (2007): Mikrobiologija, WUS skripta, PMF, Novi Sad, Daniel Print, ISBN 978-86-7031-083-4, str. 264.

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Ekofiziologija cijanobakterija
 • Bioaktivni metaboliti cijanobakterija i biotehnološka primena
 • Toksini cijanobakterija

ODABRANI PROJEKTI

 • Cyanobacterial blooms and toxins in water resources: Occurrence, impacts and management COST action number ES1105 (2011-2016). Chair of the Action: Dr. Triantafyllos Kaloudis (EL) (The Athens Water Supply and Sewerage Company – EYDAP SA, Athens Greece). Pozicija: Istraživač i zamenik člana upravljačkog odbora iz Srbije.
 • Novel natural antimicrobial agents for bacterial pathogen control – NNAA HUSRB/1203/214/250 IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia (2013-2014). Rukovodilac projekta: Dr Petar Knežević. Pozicija: Glavni istraživač na UNSPMF.

 • Identification and characterization of cyanobacterial toxins based on their interaction with basic cellular detoxification systems in zebrafish (Danio rerio) and zooplankton Daphnia magna (IZ73ZO_152274/1) (2014-2017). Rukovodilac projekta prof. dr Karl Fent, Bazel Švajcarska. Pozicija: Rukovodilac tima iz Srbije.

ODABRANE REFERENCE

 • Kovač D., Babić O., Rašeta M., Šibul P., Janjušević LJ., Simeunović J. (2018): Antioxidant activity and phenolic profile in filamentous cyanobacteria: the impact of nitrogen. J Appl Phycol, 30: 2337-2346, (DOI 10.1007/s10811-018-1476-4).
 • Olivera Babić, Dajana Kovač, Milena Rašeta, Filip Šibul, Zorica Svirčev, Jelica Simeunović (2016): Evaluation of antioxidant activity and phenolic profile of filamentous terrestrial cyanobacterial strains isolated from forest ecosystem. J Appl Phycol, Vol 28, Issue 4, 2333–2342, (DOI: 10.1007/s10811-015-0773-4).
 • Jelica Simeunović, Katarina Bešlin, Zorica Svirčev, Dajana Kovač, Olivera Babić (2013): Impact of nitrogen and drought on phycobiliprotein content in terrestrial cyanobacterial strains. J Appl Phycol, Vol 25, No 2, 597-607.
 • Dijana Pantelić, Zorica Svirčev, Jelica Simeunović, Milka Vidović, Ivana Trajković (2013): Cyanotoxins: Characteristics, production and degradation routes in drinking water treatment with reference to the situation in Serbia. Chemosphere, Vol 91, Issue 4, 421–441.
 • Zorica Svirčev, Damjana Drobac, Nada Tokodi, Milka Vidović, Jelica Simeunović, Marica Miladinov-Mikov, Vladimir Baltić (2013): Epidemiology of primary liver cancer in Serbia and possible connection with cyanobacterial blooms. Journal of Environmental Science and Health Part C: Environmental Carcinogenesis and Ecotoxicology Reviews, Vol 31, Issue 3, 181-200 (DOI: 10.1080/10590501.2013.82418).

OSTALO

 • Objavljene 2 monografije, 109 naučnih radova (19 radova na SCI listi) i 84 saopštenja na inostranim i domaćim skupovima
 • Učesnik 15 nacionalnih i 6 međunarodnih projekata
 • Mentor 11 diplomskih, 35 master radova i 2 doktorske disertacije
 • Član tima za akreditaciju studija na Departmanu za biologiju i ekologiju
 • Rukovodilac studijskog programa Master akademske studije biologije
 • Član Društva mikrobiologa Srbije, Društva ekologa Srbije, Federacije evropskih mikrobioloških društava (FEMS), Internacionalnog društva za primenjenu algologiju (ISAP), Međunarodnog društva za istraživanje Dunava (IAD)
 • Usavršavanje:
  1. U okviru TEMPUS projekta (H.E.R.B.S.) – Curriculum Development Joint European Project CD JEP-40094_2005/SERBIA, 2007. godine boravak na Univerzitetu u Torinu, na Departmanu za animalnu i humanu biologiju i u Laboratoriji za medicinsku i molekularnu virusologiju u Torinu, Italija.
  2. U okviru međunarodnog COST projekta (ES1105 2011-2016) “Cyanobacterial blooms and toxins in water resources: Occurrence, impacts and management”, obuka “Hydrogen peroxide Training School” u Amsterdamu, Holandija od 03.-07. septembra 2014.
  3. U okviru ERAZMUS+K1 programa saradnje sa Tehnološkim univerzitetom sa Kipra realizacija mobilnosti od 18. do 22. marta 2019. godine u Limasolu.