Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Olivera Bjelić Čabrilo

Photo of Dr Olivera Bjelić Čabrilo
DrOliveraBjelić Čabrilo
vanredni profesor
III sprat, kabinet br. 21Departman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija021/485-2694

SCOPUS Author ID: 27667481700
ORCID ID: 0000-0003-1186-5643

 OBRAZOVANJE

 • 2009. Doktor bioloških nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2003. Magistar biologije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1994. Diplomirani biolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2015. – danas, Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2010. – 2015., Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2003. – 2010., Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1998. – 2003., Asistent-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA I KURSEVI

Osnovne studije

 • Biogeografija (Zoogeografija)
 • Ekologija životinja
 • Ekologija
 • Sinantropni glodari
 • Zoološki praktikum
 • Ponašanje životinja
 • Terenska nastava 3
 • Parazitologija
 • Helmintologija tetrapodnih kičmenjaka
 • Ekologija i diverzitet tetrapodnih kičmenjaka

UDŽBENICI

 • “Praktikum iz ekologije životinja” (Autor: Olivera Bjelić Čabrilo; PMF Novi Sad, 2014; ISBN: 978-86-7031-148-0)
 • “Uvod u konzervacionu biologiju” – dopunjeno peto izdanje (Autori: Ričard Primak, Dubravka Milić, Snežana Radenković, Dragana Obreht, Olivera Bjelić Čabrilo, Ante Vujić; PMF Novi Sad, 2015; ISBN: 978-86-7031-353-8)
 • Helmintofauna bezrepih vodozemaca (Amphibia: Anura) Vojvodine. (Autori Ester Popović, Desanka Kostić, Olivera Bjelić Čabrilo, Nikola Hristovski). Monografija. 2009.

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Ekologija, Parazitologija, Helmintologija

ODABRANI PROJEKTI

 • 2018 – OI 173003 (“Genetička i fenetička raznovrsnost u prirodnim populacijama u različitim sredinama – doprinos polimorfizma B hromozoma”; rukovodilac: Jelena Blagojević)

 • 2011 – 2015 “Veštački mrest i ambijentalni uslovi kao najbitniji faktor za uspešnu proizvodnju linjaka” (broj 114-451-2104/2011-01; projekat finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj AP Vojvodine; rukovodilac projekta: Miroslav Ćirković)
 • 2008 “SERCON softver” (projekat finansiran od strane JVP Vode Vojvodine; koordinator projekta: Snežana Radulović)

ODABRANE REFERENCE

 • Bjelić Čabrilo O, Popović E, Šimić S, Kostić D. 2009. Nematofauna of bank vole – Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) – from mt. Fruška gora (Serbia). Archives of biological sciences 61: 555-561.
 • Bjelić Čabrilo O, Novakov N, Ćirković M, Kostić D, Popović E, Aleksić N, Lujić J. 2013. The first determination of Eustrongylides excisus Jägerskiöld, 1909 – larvae (Nematoda: Dioctophymatidae) in the pike-perch Sander lucioperca in Vojvodina (Serbia). Helminthologia 50: 291-294.
 • Lalošević D, Lalošević V, Simin V, Miljević M, Čabrilo B, Bjelić Čabrilo O. 2016. Spreading of multilocular echinococcosis in southern Europe: the first record in foxes and jackals in Serbia, Vojvodina Province. European journal of wildlife research 62: 793-796.
 • Budinski I, Jojić V, Jovanović VM, Bjelić Čabrilo O, Paunović M, Vujošević M. 2015. Cranial variation of the greater horseshoe bat Rhinolophus ferrumequinum (Chiroptera: Rhinolophidae) from the central Balkans. Zoologischer Anzeiger – A journal of comparative zoology 254: 8-14.
 • Adnađević T, Jovanović VM, Blagojević J, Budinski I, Čabrilo B, Bjelić Čabrilo O, Vujošević M. 2014. Possible influence of B chromosomes on genes included in immune response and parasite burden in Apodemus flavicollis. PLoS ONE 9: e112260.

OSTALO

 • Koautor tehničkog rešenja: [IASV database] List of invasive species in AP Vojvodina [Internet]. Version 0.1beta. Anačkov G., Bjelić-Čabrilo O., Karaman I., Karaman M., Radenković S., Radulović S., Vukov D. &Boža P., editors. Novi Sad (Serbia): Department of Biology and Ecology; 2011 [cited 2011 May 22]. Serbian, English. Available from: http://iasv.dbe.pmf.uns.ac.rs/index.php
 • Mentorstva:
  • Diplomski i Master završni radovi: preko 100
  • Doktorske disertacije: 5 odbranjenih, 3 u procesu izrade
 • Organizator i realizator seminara za unapređivanje kompetencija nastavnika iz oblasti zoologije i ekologije od 2009. godine
 • Funkcije u okviru Fakulteta ili Departmana:
  • Član Saveta UNSPMF 2009-2015
  • Član Nastavno-naučnog Veća PMF-a, UNSPMF, 2015-2021
  • Član akreditacionog tima za studijske module master studija biologije i ekologije
  • Rukovodilac studijskog programa Master ekolog
  • Član Marketing tima DBE 2010-2018 (šef 2012-2018)
 • Član predsedništva Društva parazitologa Srbije
 • Član Srpskog biološkog društva
 • Član uređivačkog odbora časopisa “Savremena biologija”
 • Nagrada “PMF – To sam ja” za promovisanje fakulteta (2012)