Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Za buduće studente

Zašto studirati na DBE

Lokacija

Departman za biologiju i ekologiju smešten je u okviru kampusa Univerziteta u Novom Sadu gde se nalazi sve ono što je studentima potrebno: studentski restorani, deo studentskih domova, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, uređeni sportski tereni, ali i kafići u kojim studenti mogu da se druže i razmenjuju iskustva.

Stručni kadar Departmana

Na DBE je trenutno zaposleno 135 profesora, saradnika i tehničkog osoblja, što prema broju studenata predstavlja odnos koji zadovoljava standarde vodećih evropskih Univerziteta. DBE ostvaruje saradnju sa preko 20 eminentnih univerziteta i istitucija širom sveta, što pruža mogućnost realizacije mobilnosti nastavnog osoblja i studenata.

Savremeno opremljen prostor

U prostorijama u kojima se odvija nastava ili naučni rad (amfiteateatrima, laboratorijama, vežbaonicama i računarskim učionicama) obezbeđena je najsavremenija oprema koja omogućava individualni rad sa studentima, što je od posebnog značaja za sve studijske programe.

Terenska nastava

Težište studija postavljeno je na praktični rad studenata kojeg prate teoretska predavanja. Kao posebnu i jedinstvenu karakteristiku studija kod nas izdvajamo Terensku nastavu koja se kao obavezan predmet u trajanju od 10 dana izvodi na svim godinama studija. Naš cilj je da studentima na taj način omogućimo da slede i razvijaju svoje težnje i potencijale.