Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620 ћирилица | latinica

Za buduće studente

Zašto studirati na DBE

Lokacija

Departman za biologiju i ekologiju smešten je u okviru kampusa Univerziteta u Novom Sadu gde se nalazi sve ono što je studentima potrebno: studentski restorani, deo studentskih domova, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, uređeni sportski tereni, ali i kafići u kojim studenti mogu da se druže i razmenjuju iskustva.

Stručni kadar Departmana

Na DBE je trenutno zaposleno 135 profesora, saradnika i tehničkog osoblja, što prema broju studenata predstavlja odnos koji zadovoljava standarde vodećih evropskih Univerziteta. DBE ostvaruje saradnju sa preko 20 eminentnih univerziteta i istitucija širom sveta, što pruža mogućnost realizacije mobilnosti nastavnog osoblja i studenata.

Savremeno opremljen prostor

U prostorijama u kojima se odvija nastava ili naučni rad (amfiteateatrima, laboratorijama, vežbaonicama i računarskim učionicama) obezbeđena je najsavremenija oprema koja omogućava individualni rad sa studentima, što je od posebnog značaja za sve studijske programe.

Terenska nastava

Težište studija postavljeno je na praktični rad studenata kojeg prate teoretska predavanja. Kao posebnu i jedinstvenu karakteristiku studija kod nas izdvajamo Terensku nastavu koja se kao obavezan predmet u trajanju od 10 dana izvodi na svim godinama studija. Naš cilj je da studentima na taj način omogućimo da slede i razvijaju svoje težnje i potencijale.


  Najnovije vesti

Prijemni ispit u drugom upisnom roku za studije biologije i ekologije biće održan 5.9.2019. godine sa početkom u 10:00 u Amfiteatru 1 Departmana za biologiju i ekologiju (Trg Dositeja Obradovića 2).

Ukupan broj slobodnih mesta (finansiranih iz budžeta i samofinansirajućih) je 75, a broj mesta po smerovima na osnovu Konkursa je:

  • Osnovne akademske studije biologije (Diplomirani biolog): 12 samofinansirajućih mesta
  • Osnovne akademske studije ekologije (Diplomirani ekolog): 27 mesta finansiranih iz budžeta + 14 samofinansirajućih mesta
  • Integrisane akademske studije (Master profesor biologije): 17 mesta finansiranih iz budžeta + 5 samofinansirajućih mesta

Online prijava na konkurs je obavezna, a predaja dokumenata za upis je 2. i 3. septembra od 9 do 13 časova na studentskoj službi Prirodno matematičkog fakulteta.

Sve dodatne informacije može se dobiti u okviru Dana otvorenih vrata koji će biti organizovan 31. avgusta 2019. godine od 11:30 u Amfiteatru 1 na Departamnu za biologiju i ekologiju (Trg Dositeja Obradovića 2).

Preliminarni rezultati prijemnog ispita biće objavljeni 5. septembra 2019. godine, a konačna rang lista će biti objavljena 9. septembra 2019. godine.

Upis kandidata primljenih u drugom upisnom roku je 10. i 11. septembra 2019. godine od 9 do 13 časova na Studentskoj službi Prirodno matematičkog fakulteta.

E-portal i e-prijava na Konkurs za upis u prvu godinu studija školske 2019/2020. godine u drugom upisnom roku dostupan je na: prijemni.pmf.uns.ac.rs.

Kandidati koji se onlajn prijave na konkurs obavezno moraju doći na šalter u zvaničnim terminima za prijavu na konkurs (2. i 3.9. od 9-13 časova) da potvrde prijavu i prilože potrebnu dokumentaciju navedenu u konkursu.

E-prijava je obavezna.

Pozivamo sve zainteresovane za upis na studijske programe biologije i ekologije u drugom upisnom roku da nas posete u subotu 31. avgusta 2019. godine gde na informativnoj prezentaciji mogu saznati sve detalje o prijavljivanju, prijemnom ispitu i upisu za školsku 2019/2020. godinu. Prezentacija će se održati sa početkom u 11:30 časova, u amfiteatru A1 koji se nalazi u prizemlju Departmana za biologiju i ekologiju, Trg Dositeja Obradovića 2, Novi Sad. Bićemo spremni da odgovorimo na sva vaša pitanja.

Pored dugogodišnjih besplatnih priprema iz hemije i matematike, ove godine krećemo sa besplatnom pripremnom nastavom iz biologije. Nastava obuhvata sadržaje koji su obrađeni u gimnazijskim udžbenicima biologije za prirodno-matematički smer, a koje je izdao Zavod za izdavanje udžbenika iz Beograda. Cilj pripremne nastave je da pripremi buduće studente, ne samo za polaganje prijemnog ispita, već i za savladavanje nastave iz biologije i/ili biologiji srodnih predmeta na studijama.

Nastava je organizovana po celinama koje su obrađivane u okviru predmeta biologija od prvog do četvrtog razreda. Svaku od oblasti prezentuju nastavnici i saradnici Departmana za biologiju i ekologiju uz savremeni pristup nastavi.

Časovi su zamišljeni kao interaktivna nastava uz korišćenje adekvatne opreme. Pripremna nastava će biti subotom, od 2. marta do 22. juna tekuće godine u trajanju od ukupno 68 školskih časova.

Po završetku predavanja iz pojedinih oblasti, biće organizovano testiranje, analiza testa i izrada mapa uma koje će polaznicima olakšati ponavljanje obrađenog gradiva. Takođe, po završetku čitavog ciklusa pripreme, biće organizovano završno testiranje koje obuhvata kompletno gradivo biologije.

Pripremna nastava je BESPLATNA, ali se od polaznika očekuje da imaju udžbenike iz kojih se nastava izvodi, sveske i pribor za pisanje.