Departman za biologiju i ekologiju je deo obrazovno-naučne institucije (PMF), čija je osnovna delatnost obrazovanje kadrova biološkog profila (istraživački orijentisanih kadrova, kao i profesora za srednje i osnovne škole) i profila ekologije.


S obzirom da je u velikom broju oblasti naučno-istraživačkog rada i prakse biologija osnovna ili komplementarna naučna oblast, od značaja je i obrazovanje kadrova biološkog profila sa određenim usmerenjem, koji će u naučnoistraživačkim i razvojnim laboratorijama pojedinih institucija, zajedno sa osnovnim profilom stručnjaka, činiti jedinstvenu tehnološku celinu.


U realizaciji naučnog i nastavnog rada u Departmanu za biologiju i ekologiju učestvuje 126 zaposlenih profesora, saradnika i tehničkog osoblja, što u odnosu na broj studenata predstavlja odnos kao kod razvijenih evropskih univerziteta.

Prečice


  • Studentski Web servisi - Obuka studenata I godine

    Kratka obuka za korišćenje fakultetskih Web servisa namenjenih studentima biće organizovana u periodu od 5. do 9. oktobra 2015. godine, po prvi put na našem fakultetu. Na njoj će novi studenti kreirati naloge za pristup fakultetskim servisima i isprobati njihove osnovne funkcionalnosti.


    Studentski Web servisi - Obuka studenata I godine

Laboratorija za reproduktivnu endokrinologiju i signaling (LaRES)

Naučna aktivnost grupe za Reproduktivnu Endokrinologiju i Signaling (LaRES) se odnosi na istraživanja nekih molekularnih mehanizama i signalnih puteva koji su uključeni u adaptaciju poremećene funkcije Leydig-ovih ćelija (rodukuju muške polne hormone), a u uslovima poremećene homostaze celog organizma.

 

 

Konkurs za TRAIN program usavršavanja akademskog osoblja Univerziteta u Novom Sadu.

bojan.curcic: 2016-06-06 14:18:12

Konkurs za 7 dana "TEACHING" razmene za nastavno-naučno osoblje Departmana za biologiju i ekologiju u Warsaw-i (Poljska)

bojan.curcic: 2016-06-02 09:24:06

Program 54. kongresa Antropološkog društva Srbije

bojan.curcic: 2016-05-26 10:51:14

Obavestenje za studente

bojan.curcic: 2016-05-24 09:02:00
Predavanje i deljenje potpisa iz predmeta geografija zivotne sredine za smer diplomirani ekolog II godina ce se odrzati u sredu 25.5.2016 u 9h na departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo

VAŽNO! Dva upraznjena mesta za razmenu u Belorusiji VAŽNO!

zeljko.popovic: 2016-05-17 16:10:04
VAŽNO!  Poštovane koleginice i kolege, ostala su još dva upražnjena mesta za studente u okviru međuuniverzitetske razmene koju naš Departman realizuje sa Beloruskim državnim univerzitetom u Minsku, Institut  "Sakharov" (Environmental institute Sakharov).  U pitanju je desetodnevna studentska razmena na pomenutom institutu u Minsku u periodu od 27.06 do 09.07.2016. godine. Troškovi smeštaja i ishrane u Belorusiji su obezbeđeni sredstvima međuuniverzitettske saradnje, dok studenti samostalno snose putne troškove (avio-karta).   Zainteresovani kandidati za razmenu treba da se jave ŠTO PRE u Sekretarijat kod G-đe Mirjane Birčanin  ili na email: nevena.velickovic@dbe.uns.ac.rs i zeljko.popovic@dbe.uns.ac.rs  .

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE: 2. poziv za mobilnost studenata na Univerzitetu istočne Finske:

bojan.curcic: 2016-05-12 11:39:22
Konkurs je otvoren do 6. juna.

Obaveštenje za Master studente - Pozicija doktoranda (Laboratorija za Fiziologiju biljaka)

bojan.curcic: 2016-05-04 14:51:54
Poštovani studenti, Potreban nam je budući doktorant, sa predznanjem (ili interesovanjem) iz molekularne biologije, da kao deo ekipe sa Fiziologije biljaka, bude uključen u projekat koji vodi Prof. Aleksandar Đorđević sa hemije, u narednom projektnom ciklusu ministarstva nauke R Srbije, a koji trenutno pohađa master studije, koje ce potencijalno zavrsiti tokom ove školske godine. Poželjno je da je prosek što veći, radi dobijanja stipendije.

Poštovani, SymBioSE, simpozijum studenata biologije iz cele Evrope je godišnji sastanak za studente biologije prediplomskih, diplomskih i posdiplomskih studija. 2016, za svoju 19. godišnjicu, će simpozij biti održan u Lisboa/Vila Real, Portugal. Cilj SymBioSE je proširiti horizonte učesnicima i stvoriti naučnu mrežu za studente biologije unutar cele Evrope, što se ostvaruje tokom različitih predavanja, radionica, izleta i studentskih prezentacija. Kroz njih se stvaraju veze među učesnicima i podstiče upoznavanje novih kulutra i razmena informacija o aktuelnim studentskim pitanjima u zemljama učesnika.

bojan.curcic: 2016-04-20 11:40:14