Departman za biologiju i ekologiju je deo obrazovno-naučne institucije (PMF), čija je osnovna delatnost obrazovanje kadrova biološkog profila (istraživački orijentisanih kadrova, kao i profesora za srednje i osnovne škole) i profila ekologije.


S obzirom da je u velikom broju oblasti naučno-istraživačkog rada i prakse biologija osnovna ili komplementarna naučna oblast, od značaja je i obrazovanje kadrova biološkog profila sa određenim usmerenjem, koji će u naučnoistraživačkim i razvojnim laboratorijama pojedinih institucija, zajedno sa osnovnim profilom stručnjaka, činiti jedinstvenu tehnološku celinu.


U realizaciji naučnog i nastavnog rada u Departmanu za biologiju i ekologiju učestvuje 126 zaposlenih profesora, saradnika i tehničkog osoblja, što u odnosu na broj studenata predstavlja odnos kao kod razvijenih evropskih univerziteta.

Prečice


  • DEPARTMAN ZA BIOLOGIJU I EKOLOGIJU

  • Studentski Web servisi - Obuka studenata I godine

    Kratka obuka za korišćenje fakultetskih Web servisa namenjenih studentima biće organizovana u periodu od 5. do 9. oktobra 2015. godine, po prvi put na našem fakultetu. Na njoj će novi studenti kreirati naloge za pristup fakultetskim servisima i isprobati njihove osnovne funkcionalnosti.


    Studentski Web servisi - Obuka studenata I godine

Laboratorija za mikrobiologiju

Mikrobiološka istraživačka grupa je osnovana pod rukovodstvom Prof. dr Olivere Ristić u okviru Zavoda za biologiju, a kasnije Instituta za biologiju i postoji već više od 30 godina. Pored sadašnjih, stalni članovi mikrobiološke laboratorije PMF-a su bili dr Miroslav Gantar i dr Milutin Erbežnik koji su svoju naučnu karijeru nastavili na univerzitetima u... (pročitaj više)

 

 

Fondacija ,,Goran Ljubijankic" objavljuje javni konkurs za dodelu nagrada za najbolje doktorske disertacije i master radove

bojan.curcic: 2016-12-12 10:01:41

Naucno-istrazivacko drustvo studenata biologije i ekologije ,,Josif Pancic"

bojan.curcic: 2016-12-07 11:19:39
Vas poziva na godisnju skupstinu Drustva 08.12.2016. u 11 casova   Amfiteatar 1 PMF, Departman za biologiju i ekologiju Trg Dositeja Obradovica2, Novi Sad

К О Н К У Р С за доделу привременог смештаја у Дому за наставно-научни подмладак Универзитета у Новом Саду

bojan.curcic: 2016-12-07 11:15:46

ZA STUDENTE PMF/DBE: predavanje prof. Vese Paajanena sa Univerziteta istočne Finske, Joensuu, Finska

bojan.curcic: 2016-12-07 09:08:59

KONKURS - iDEAlab startup kampus

bojan.curcic: 2016-11-04 10:17:52
Obaveštavamo Vas da Univerzitet u Novom Sadu u okviru projekta iDEAlab (Fostering students’ entrepreneurship and open innovation in university-industry collaboration) otvara konkurs za prijem novih stanara iDEAlab – startup kampus.

BRAIN, SEX AND STRESS

bojan.curcic: 2016-11-01 10:06:16
Obaveštavamo da će Dr Gregor Majdič, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani i rukovodilac Nacionalnog centra za animalnu genomiku Slovenije održati predavanje 09.11.2016. (sreda) od 12-13:30 h, A2 DBE PMF UNS Predavanje se organizuje u okviru realizacije projekta Bilateralne saradnje sa Slovenijom.                                    Laboratorija za reproduktivnu endokrinologiju i signaling

International Max Planck Research School for Molecular Life Sciences published a call for applications for PhD programme

bojan.curcic: 2016-10-07 12:18:37

Promocija ERASMUS+ konkursa na UNS-u, 29.9.2016. u 14.00 časova za studente svih nivoa studija i zapsolene nastavnike i istraživače

bojan.curcic: 2016-09-23 08:59:57