Departman za biologiju i ekologiju je deo obrazovno-naučne institucije (PMF), čija je osnovna delatnost obrazovanje kadrova biološkog profila (istraživački orijentisanih kadrova, kao i profesora za srednje i osnovne škole) i profila ekologije.


S obzirom da je u velikom broju oblasti naučno-istraživačkog rada i prakse biologija osnovna ili komplementarna naučna oblast, od značaja je i obrazovanje kadrova biološkog profila sa određenim usmerenjem, koji će u naučnoistraživačkim i razvojnim laboratorijama pojedinih institucija, zajedno sa osnovnim profilom stručnjaka, činiti jedinstvenu tehnološku celinu.


U realizaciji naučnog i nastavnog rada u Departmanu za biologiju i ekologiju učestvuje 126 zaposlenih profesora, saradnika i tehničkog osoblja, što u odnosu na broj studenata predstavlja odnos kao kod razvijenih evropskih univerziteta.

Prečice


 • Kalendar takmičenja iz biologije učenika osnovnih i srednjih škola za šk. 2014/15. god.:

   Učenici osnovnih škola: 

  - Školska takmičenja – od 19. do 22. februara 2015. godine;
  - Opštinska takmičenja – 14. mart 2015. godine (subota) sa početkom u 11 časova;
  - Okružna/gradska takmičenja – 11. april 2015. godine (subota) sa početkom u 11 časova;
  - Republičko takmičenje – 16. maj 2015. godine (subota) sa početkom u 12 časova u prostorijama

    Departmana za biologiju i ekologiju PMF-a, UNS, Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad.

   Učenici srednjih škola:

   - Okružna/gradska takmičenja – 12. april 2015. godine (nedelja) sa početkom u 11 časova. 

  - Republičko takmičenje – 24. maj 2015. godine (nedelja) sa početkom u 12 časova u prostorijama

    Departmana za biologiju i ekologiju PMF-a, UNS, Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad.

Laboratorija za genetiku

Rad istraživačke grupe usmeren je na: proučavanje genetičkog diverziteta biljnih i životinjskih genoma primenom molekularnih markera, korišćenje molekularnih markera u konzervacionoj genetici prirodnih populacija divljači i istraživanje primene proteinskih i molekularnih markera u oplemenjivanju pšenice i ječma. Rad se odvija u laboratoriji za genetiku gde postoji sva... (pročitaj više)

 

 

Kurs sertifikovani ronilac u naučne svrhe na Tajlandu

nikola.sarac: 2014-09-22 14:47:18     izmena: 2014-09-23 10:19:56
Fakultet prirodnih nauka, Univerziteta "Prince of Songkla" sa Tajlanda je pozvao naše studente i zaposlene koji to žele, da uzmu učešće na kursu ronjenja u naučne svrhe nakon čega će dobiti i medjunarodno priznate sertifikate "International standard scientific diver"   Kurs će biti odžan od 16. Februara do 1. marta 2015. godine, a prijave su od 1. Decembra 2014. do 9. Janurara 2015. godine..   Za više informacija kliknite na naslov ove vesti.

Noć istraživača u Novom Sadu

nikola.sarac: 2014-09-22 12:44:56
Manifestacija „Noć istraživača“ je jedna od najvećih i najzabavnijih promocija nauke i naučnika na svetu, zamišljena kao jednodnevni spektakl koji se održava istog dana u celoj Evropi, pa i u Srbiji.

Dr Sonja Kaišarević dobitnica Dunavske Nagrade za mladog istraživača za Srbiju

nikola.sarac: 2014-06-05 12:46:05
Docentkinja dr Sonja Kaišarević sa Univerziteta u Novom Sadu dobitnica je Dunavske nagrade za mladog istraživača za Srbiju. Konkurs za ovu nagradu, koja se prvi put dodeljuje ove godine, raspisali su Federalno ministarstvo za obrazovanje i istraživanje Austrije i Institut za Dunavski region i Centralnu Evropu, sa namerom da mlade istraživače podrže u njihovim naučnim aktivnostima koje su u direktnoj vezi sa Dunavskim regionom.

Prijavljivanje projekata u okviru EU programa za istraživanje i inovacije HORIZONT2020

nikola.sarac: 2013-10-23 10:19:38
Otvara se prvi poziv za prijavljivanja projekata u okviru EU programa za istraživanje i inovacije "Horizont 2020" počevši od 11. decembra 2013.  Svi istraživači iz Republike Srbije, bez obzira na naučno zvanje mogu kao i do sada u FP7 Programu, na ravnopravnoj osnovi sa istraživačima iz EU da učestvuju  u ovom programu kao koordinatori i/ili učesnici na projektu.  Za više informacija pratite naslov ovog obaveštenja.

Promocija Fondacije i mogućnost usavršavanje studenata u holandskim kompanijama

nikola.sarac: 2013-10-21 12:18:56
Fondacija Check Mark - Ger van Meel promoviše i stimuliše fizičkohemijske, hemijske i biohemijske nauke i obrazovanje kod nas, a pruža izuzetne mogućnosti za usavršavanje srpskih studenata u holandskim kompanijama Astellas, Solvay Pharmaceuticals, Teva, Organon, Shell i SGS.  Pozivamo zainteresovane kandidate na promociju Programa ove Fondacije koja će se održati 25. oktobra u Klubu nastavnika koji se nalazi u zgradi Departmana za fiziku sa početkom u 10.00 časova.   Za više informacija pratite naslov ovog obaveštenja.

Stipendije Vlade Švajcarske za 2014/15.

nikola.sarac: 2013-10-21 12:07:06
Želimo da Vas obavestimo da smo dobili ponudu za tri vrste stipendija Vlade Švajcarske za 2014/15. školsku godinu.   za doktorske studije za post doc za istraživanje Krajnji rok za prijavu za sve tri vrste stipendija je 23. novembar 2013.    Za više detalja molimo pratite naslov ovog obaveštenja.

Stipendija za PhD Max Planck, Nemačka - Molekularna biologija i Biologija ćelije

nikola.sarac: 2013-10-21 11:24:13
Pozivamo studente zainteresovane za doktorske studije Molekularne biolgije i Biologije ćelije u Minhenu, Nemačka da prouče ponude za stipendiju koje smo dobili i koje su prikazane na sledećoj adresi http://www.imprs-ls.de/   Preko 60 pravaca istraživanja Vam je trenutno na raspolaganju.   Rok za prijavu je 10. januar 2014. Više o ovom programu, kao i imena osoba kojima treba da se javite ukoliko ste zainteresovani i ispunjavate uslove, možete saznati prateći naslov ovog obaveštenja.  

"Otvorena vrata" na Departmanu za biologiju i ekologiju

nikola.sarac: 2013-05-31 10:35:09     izmena: 2013-07-10 14:13:18
Pozivamo sve zainteresovane za upis osnovnih akademskih studija biologije i ekologije da nas posete u subotu 01.06.2013. ili u subotu 08.06. 2013. gde na informativnoj prezentaciji studijskih programa biologije i ekologije mogu saznati sve detalje o prijavljivanju, prijemnom ispitu i upisu za školsku 2013/14.   Prezentacija će se održati sa početkom u 10 časova, u amfiteatru A2 koji se nalazi u prizemlju Departmana za biologiju i ekologiju, Trg Dositeja Obradovića 2.

KALENDAR TAKMIČENJA

 

            Prema Kalendaru takmičenja učenika osnovnih škola za školsku 2014/15. godinu, termini su sledeći:

 

 • Školska takmičenja – od 19. do 22. februara 2015. godine;
 • Opštinsko takmičenje – 14. mart 2015. godine (subota) sa početkom u 11 časova;
 • Okružno/gradsko takmičenje – 11. april 2015. godine (subota) sa početkom u 11 časova;
 • Republičko takmičenje – 16. maj 2015. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Departmana za biologiju i ekologiju PMF-a, Univerziteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad.