Departman za biologiju i ekologiju je deo obrazovno-naučne institucije (PMF), čija je osnovna delatnost obrazovanje kadrova biološkog profila (istraživački orijentisanih kadrova, kao i profesora za srednje i osnovne škole) i profila ekologije.


S obzirom da je u velikom broju oblasti naučno-istraživačkog rada i prakse biologija osnovna ili komplementarna naučna oblast, od značaja je i obrazovanje kadrova biološkog profila sa određenim usmerenjem, koji će u naučnoistraživačkim i razvojnim laboratorijama pojedinih institucija, zajedno sa osnovnim profilom stručnjaka, činiti jedinstvenu tehnološku celinu.


U realizaciji naučnog i nastavnog rada u Departmanu za biologiju i ekologiju učestvuje 126 zaposlenih profesora, saradnika i tehničkog osoblja, što u odnosu na broj studenata predstavlja odnos kao kod razvijenih evropskih univerziteta.

Prečice


  • Studentski Web servisi - Obuka studenata I godine

    Kratka obuka za korišćenje fakultetskih Web servisa namenjenih studentima biće organizovana u periodu od 5. do 9. oktobra 2015. godine, po prvi put na našem fakultetu. Na njoj će novi studenti kreirati naloge za pristup fakultetskim servisima i isprobati njihove osnovne funkcionalnosti.


    Studentski Web servisi - Obuka studenata I godine

Laboratorija za paleoekološku rekonstrukciju (LAPER)

Laboratorija za paleoekološku rekonstrukciju (LAPER) osnovana je početkom 2009. godine. Svrha formiranja Laboratorije je bolja organizacija dosadašnjeg rada pojedinaca i grupa na našem Fakultetu u okviru ove oblasti, aktivnije povezivanje sa srodnim institucijama u svetu i proširenje aktivnosti i delatnosti u skladu sa naučno-istraživačkim, finansijskim i drugim... (pročitaj više)

 

 

OTVOREN KONKURS ZA Johannes Kepler University Linz Advanced School on Modelling and Statistics for Biology, Biochemistry and Biosensing

bojan.curcic: 2016-07-15 10:17:03

Konkurs za TRAIN program usavršavanja akademskog osoblja Univerziteta u Novom Sadu.

bojan.curcic: 2016-06-06 14:18:12

Konkurs za 7 dana "TEACHING" razmene za nastavno-naučno osoblje Departmana za biologiju i ekologiju u Warsaw-i (Poljska)

bojan.curcic: 2016-06-02 09:24:06

Program 54. kongresa Antropološkog društva Srbije

bojan.curcic: 2016-05-26 10:51:14

Obavestenje za studente

bojan.curcic: 2016-05-24 09:02:00
Predavanje i deljenje potpisa iz predmeta geografija zivotne sredine za smer diplomirani ekolog II godina ce se odrzati u sredu 25.5.2016 u 9h na departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo

VAŽNO! Dva upraznjena mesta za razmenu u Belorusiji VAŽNO!

zeljko.popovic: 2016-05-17 16:10:04
VAŽNO!  Poštovane koleginice i kolege, ostala su još dva upražnjena mesta za studente u okviru međuuniverzitetske razmene koju naš Departman realizuje sa Beloruskim državnim univerzitetom u Minsku, Institut  "Sakharov" (Environmental institute Sakharov).  U pitanju je desetodnevna studentska razmena na pomenutom institutu u Minsku u periodu od 27.06 do 09.07.2016. godine. Troškovi smeštaja i ishrane u Belorusiji su obezbeđeni sredstvima međuuniverzitettske saradnje, dok studenti samostalno snose putne troškove (avio-karta).   Zainteresovani kandidati za razmenu treba da se jave ŠTO PRE u Sekretarijat kod G-đe Mirjane Birčanin  ili na email: nevena.velickovic@dbe.uns.ac.rs i zeljko.popovic@dbe.uns.ac.rs  .

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE: 2. poziv za mobilnost studenata na Univerzitetu istočne Finske:

bojan.curcic: 2016-05-12 11:39:22
Konkurs je otvoren do 6. juna.

Obaveštenje za Master studente - Pozicija doktoranda (Laboratorija za Fiziologiju biljaka)

bojan.curcic: 2016-05-04 14:51:54
Poštovani studenti, Potreban nam je budući doktorant, sa predznanjem (ili interesovanjem) iz molekularne biologije, da kao deo ekipe sa Fiziologije biljaka, bude uključen u projekat koji vodi Prof. Aleksandar Đorđević sa hemije, u narednom projektnom ciklusu ministarstva nauke R Srbije, a koji trenutno pohađa master studije, koje ce potencijalno zavrsiti tokom ove školske godine. Poželjno je da je prosek što veći, radi dobijanja stipendije.