Departman za biologiju i ekologiju je deo obrazovno-naučne institucije (PMF), čija je osnovna delatnost obrazovanje kadrova biološkog profila (istraživački orijentisanih kadrova, kao i profesora za srednje i osnovne škole) i profila ekologije.


S obzirom da je u velikom broju oblasti naučno-istraživačkog rada i prakse biologija osnovna ili komplementarna naučna oblast, od značaja je i obrazovanje kadrova biološkog profila sa određenim usmerenjem, koji će u naučnoistraživačkim i razvojnim laboratorijama pojedinih institucija, zajedno sa osnovnim profilom stručnjaka, činiti jedinstvenu tehnološku celinu.


U realizaciji naučnog i nastavnog rada u Departmanu za biologiju i ekologiju učestvuje 126 zaposlenih profesora, saradnika i tehničkog osoblja, što u odnosu na broj studenata predstavlja odnos kao kod razvijenih evropskih univerziteta.

Prečice


 • NOĆ BIOLOGIJE 2017

  НОЋ БИОЛОГИЈЕ  21. април 2017.

  Пoзивaмo студeнтe кojи жeлe дa учeствуjу у Нoћи биoлoгиje 2017., дa сe приjaвe нa линкове:
  Ако желите да учествујете са радионицом:
  http://www.dbe.uns.ac.rs/noc_biologije/prijava_radionica_za_nb
  (пријава радионице, рок за пријаву 4.03.2017)
  http://www.dbe.uns.ac.rs/noc_biologije/prijava_materijala_za_radionice
  (неопходан материјал и др. потребе, рок за пријаву 4.03.2017)
  Ако желите да учествујете као волонтер:
  http://www.dbe.uns.ac.rs/noc_biologije/prijava_studenata_volontera
  (рок за пријаву 20.03.2017.)
                                                                                                                                                                   

 • Kontakt

  >>
 • Imenik

  Dinamički imenik sa spiskom svih zaposlenih na Departmanu za biologiju i ekologiju moguće je pretraživati po katedri, laboratoriji ili radnom mestu.

  <<>>
 • Sekretarijat

  PROF. DR GORAN ANAČKOV                                        MIRJANA BIRČANIN-stručni saradnik

  direktor departmana                                                           021/485-2659

  021/485-2659                                                                      021/458-988

  021458-988                                                                         mirjana.bircanin@dbe.uns.ac.rs

  direktor@dbe.uns.ac.rs                    

   

  ALEKSANDAR JANOŠEV-sekretar departmana         DEJAN ĆAĆIĆ-stručni saradnik

  021/485-2695                                                                     021/485-2695

  biologija@dbe.uns.ac.rs                                                   dejan.cacic@dbe.uns.ac.rs

  <<

Laboratorija za palinologiju

Laboratorija je realizovala aktivnosti poput Ergomed Clinical Research Ltd. „Izveštavanje o srednjim dnevnim koncentracijama aeropolena vrste roda Ambrosia“  za potrebe studije: „Randomizovana, dvostruko slepa, placebo kontrolisana studija  u paralelnim grupama za procenu efikasnosti i bezbednosti oralne primene mikrokapsuliranog ekstrakta polena ambrozije,... (pročitaj više)

 

 

Имамо задовољство да Вас позовемо на отварање гостујуће изложбе Природњачког музеја Македоније из Скопља: ЖИВИ ФОСИЛИ И ЕНДЕМИТИ ОХРИДСКОГ ЈЕЗЕРА И ФЛОРА И ФАУНА РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ КРОЗ ПОШТАНСКЕ МАРКЕ На отварању Петак 20.10.2017. у 12.00 часова ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ Радничка 20а, НОВИ САД

bojan.curcic: 2017-10-18 12:53:03

Na proslavi Dana Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 28. septembra 2017. godine, koja uključuje i prijem studenata Prve godine, u okviru fondacije FOSTAR - Fondacije Stanka Romac, dodeljena je nagrada za najbolju doktorsku disertaciju u prethodnoj godini iz oblasti Humane molekularne genetika i biomedicine. Za 2017. godinu nagrada je dodeljena našem istraživaču-saradniku dr Aleksandru Baburskom za odbranjenu disertaciju pod nazivom: "Karakterizacija i putevi sinhronizacije perifernog biološkog časovnika i steroidogeneze u Lajdigovim ćelijama pacova".

bojan.curcic: 2017-09-29 10:58:22

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U NOVOM SADU OBAVEŠTAVA DA ĆE SE ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE DAJANE KOVAČ, POD NAZIVOM „Biotehnološki potencijal filamentoznih sojeva cijanobakterija sa područja Vojvodine,, ODRŽATI U SREDU 27.09.2017. U 10.00H - U AMFITEATRU 2 NA DEPARTMANU ZA BIOLOGIJU I EKOLOGIJU PRIRODNO MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU, TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 2.

bojan.curcic: 2017-09-27 12:48:25

Sаvezа studenаtа Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu (SSBiF) organizuje Kongres studenata biologije „Simplast“ koji se održava treću godinu za redom. Ove godine Kongres će se održati 09. 11. - 12. 11. 2017. na Kopaoniku u Mujen lux vili. Više o Kongresu kao i o programu možete pronaći na sajtu http://simplast.ssbif.org/. Prijava za Kongres se otvara 26.9. i trajaće do 2.10.2017. u 17h.

bojan.curcic: 2017-09-27 08:51:17

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE DIJANE PANTELIĆ POD NASLOVOM ,,Potencijal sekundarnih metabolita cijanobakterija kao biomarkera u paleoklimatskoj rekonstrukciji,, ODRZAĆE SE 29. 9. 2017. GODINE U 12 SATI U A1

bojan.curcic: 2017-09-27 08:50:05

Departman za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu je bio jedan od suorganizatora 1. Kongresa Molekularnih biologa Srbije, koji se održao u Beogradu od 20. do 22. septembra 2017. godine. Za doprinos u realizaciji Kongresa Departmanu je uručena zahvalnica Srpskog društva za molekularnu biologiju. Zahvalnicu je dobilo i uredništvo našeg časopisa Biologia Serbica koje je priredilo posebnu svesku (https://ojs.pmf.uns.ac.rs/index.php/dbe_serbica/issue/view/21), sa plenarnim referatima u celini, prezentovanim na Kongresu.

bojan.curcic: 2017-09-27 08:45:24

Sаvezа studenаtа Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu (SSBiF) organizuje Kongres studenata biologije „Simplast“ koji se održava treću godinu za redom. Ove godine Kongres će se održati 09. 11. - 12. 11. 2017. na Kopaoniku u Mujen lux vili. Više o Kongresu kao i o programu možete pronaći na sajtu http://simplast.ssbif.org/. Prijava za Kongres se otvara 26.9. i trajaće do 2.10.2017. u 17h.

bojan.curcic: 2017-09-26 10:41:28

Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje Vajre Knežević pod naslovom ,, Potencijal oporavka akvatičnih vrsta makrofita Lemna minor Linnaeus (Lemnaceae, 1753) i Myriophyllum aquaticum (Vellosco) Verdcourt (Haloragaceae, c. 1880), od toksičnog stresa nakon izlaganja odabranim herbicidima i njihovim smešama,, odrzaće se 29. 9. 2017. godine u 14 sati u A1

bojan.curcic: 2017-09-25 14:17:38