Departman za biologiju i ekologiju je deo obrazovno-naučne institucije (PMF), čija je osnovna delatnost obrazovanje kadrova biološkog profila (istraživački orijentisanih kadrova, kao i profesora za srednje i osnovne škole) i profila ekologije.


S obzirom da je u velikom broju oblasti naučno-istraživačkog rada i prakse biologija osnovna ili komplementarna naučna oblast, od značaja je i obrazovanje kadrova biološkog profila sa određenim usmerenjem, koji će u naučnoistraživačkim i razvojnim laboratorijama pojedinih institucija, zajedno sa osnovnim profilom stručnjaka, činiti jedinstvenu tehnološku celinu.


U realizaciji naučnog i nastavnog rada u Departmanu za biologiju i ekologiju učestvuje 126 zaposlenih profesora, saradnika i tehničkog osoblja, što u odnosu na broj studenata predstavlja odnos kao kod razvijenih evropskih univerziteta.

Prečice


  • Studentski Web servisi - Obuka studenata I godine

    Kratka obuka za korišćenje fakultetskih Web servisa namenjenih studentima biće organizovana u periodu od 5. do 9. oktobra 2015. godine, po prvi put na našem fakultetu. Na njoj će novi studenti kreirati naloge za pristup fakultetskim servisima i isprobati njihove osnovne funkcionalnosti.


    Studentski Web servisi - Obuka studenata I godine

Laboratorija za ekologiju biljaka

Učešće grupe u izradi i standardizaciji naučnih metoda zasnovanih na biološkim i ekološkim parametrima u određivanju ekološkog statusa akvatičnih ekosistema u okviru CEN grupe, kao i njihovoj aktivnoj primeni i testiranju, dovelo je do intenzivne međunarodne saradnje sa univerzitetima u Velikoj Britaniji, Irskoj, Poljskoj, Holandiji, Francuskoj i Italiji.... (pročitaj više)

 

 

FOTO KONKURS FESTIVALA NAUKE

bojan.curcic: 2015-11-19 12:56:45
Pozivamo Vas da učestvujete na foto konkursu Festivala nauke na temu "Čuda su svuda" koji je u sklopu EVROPSKOG NAUČNOG FOTO KONKURSA 2015.

Poziv na javno predavanje „Invasive species: what's about fungi?”

bojan.curcic: 2015-11-17 09:22:20
Predavač: Prof. Giuseppe Venturella – koordinator Komisije za gljive u okviru OPTIMA organizacije za fitotaksonomska istraživanja Mediterana (TheOrganizationforthePhyto-TaxonomicInvestigationoftheMediterraneanArea)

Novel insight into the biology of the tumor marker EpCAM

bojan.curcic: 2015-11-10 08:34:16
predavanje u organizaciji Drustva za biohemiju i molekularnu biologiju predavac doc. dr Miha Pavsic, Fakultet za hemiju i hemijsko inzenjerstvo, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija 10. novembar 2015. gdine, u 13.00 casova, Amfiteatar 1 Departmana za biologiju i ekologiju   Vise o predavanju u pratecem dokumentu.  

Konferencija "Korak do zdrave Srbije", u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju. Poziv je otvoren za zaposlene i studente. Poziv je u prilogu. Svi zainteresovani mogu da se prijave sutra do 12:00h 10.11.2015 na mail student.prodekan@pmf.uns.ac.rs

bojan.curcic: 2015-11-06 11:46:27     izmena: 2015-11-09 13:45:07

International PhD Program - Announcement Spring Selection 2016

bojan.curcic: 2015-10-24 18:48:35

Zvanična Facebook stranica Departmana za biologiju i ekologiju

zeljko.popovic: 2015-10-21 09:51:35
Drage naše koleginice i kolege biolozi i ekolozi,   Zvaničnoj Facebook stranici DBE možete pristupiti preko sledećeg linka:   https://www.facebook.com/pmf.dbe   Marketing tim DBE

Андријана АНДРИЋ, ће бранити докторску дисертацију: „Анализа варијабилности таксона Ornithogalum umbellatum L. 1753 (Hyacinthaceae) применом молекуларних маркера и анатомско-физиолошких карактера“ У ПЕТАК 16. ОКТОБРА 2015. ГОДИНЕ У 13 ЧАСОВА У АМФИТЕАТРУ 1.

bojan.curcic: 2015-10-16 09:16:05

ERAZMUS PLUS – PRVI POZIV ZA STIPENDIRANU STUDENTSKU MOBILNOST NA UNIVERZITETU ISTOČNE FINSKE, FINSKA

bojan.curcic: 2015-10-13 09:48:03