Departman za biologiju i ekologiju je deo obrazovno-naučne institucije (PMF), čija je osnovna delatnost obrazovanje kadrova biološkog profila (istraživački orijentisanih kadrova, kao i profesora za srednje i osnovne škole) i profila ekologije.


S obzirom da je u velikom broju oblasti naučno-istraživačkog rada i prakse biologija osnovna ili komplementarna naučna oblast, od značaja je i obrazovanje kadrova biološkog profila sa određenim usmerenjem, koji će u naučnoistraživačkim i razvojnim laboratorijama pojedinih institucija, zajedno sa osnovnim profilom stručnjaka, činiti jedinstvenu tehnološku celinu.


U realizaciji naučnog i nastavnog rada u Departmanu za biologiju i ekologiju učestvuje 126 zaposlenih profesora, saradnika i tehničkog osoblja, što u odnosu na broj studenata predstavlja odnos kao kod razvijenih evropskih univerziteta.

Prečice


 • Program Noći biologije 2014

  Poštovani studenti i budući studenti, poštovani prijatelji Noći biologije,

   

  Kako nam se bliži naša, sada već tradicionalna, četvrta Noć biologije koja će se održati 11. aprila 2014. u vremenu  16:00 - 24:00 časova sa željom da Vam što više približimo sadržaj radionica, kao i da pojednostavimo posetu onim koje vas najviše zanimaju, postavili smo Program održavanja, koji možete pročitati ili po želji preuzeti sa linka ispod:

   

  pdf Program Noć biologije 2014

   

  Vaš Marketing tim.

Laboratorija za reproduktivnu endokrinologiju i signaling (RES)

Naučna aktivnost grupe za Reproduktivnu Endokrinologiju i Signaling (RES) se odnosi na istraživanja nekih molekularnih mehanizama i signalnih puteva koji su uključeni u adaptaciju poremećene funkcije Leydig-ovih ćelija (rodukuju muške polne hormone), a u uslovima poremećene homostaze celog organizma.

 

 

Prijavljivanje projekata u okviru EU programa za istraživanje i inovacije HORIZONT2020

nikola.sarac: 2013-10-23 10:19:38
Otvara se prvi poziv za prijavljivanja projekata u okviru EU programa za istraživanje i inovacije "Horizont 2020" počevši od 11. decembra 2013.  Svi istraživači iz Republike Srbije, bez obzira na naučno zvanje mogu kao i do sada u FP7 Programu, na ravnopravnoj osnovi sa istraživačima iz EU da učestvuju  u ovom programu kao koordinatori i/ili učesnici na projektu.  Za više informacija pratite naslov ovog obaveštenja.

Promocija Fondacije i mogućnost usavršavanje studenata u holandskim kompanijama

nikola.sarac: 2013-10-21 12:18:56
Fondacija Check Mark - Ger van Meel promoviše i stimuliše fizičkohemijske, hemijske i biohemijske nauke i obrazovanje kod nas, a pruža izuzetne mogućnosti za usavršavanje srpskih studenata u holandskim kompanijama Astellas, Solvay Pharmaceuticals, Teva, Organon, Shell i SGS.  Pozivamo zainteresovane kandidate na promociju Programa ove Fondacije koja će se održati 25. oktobra u Klubu nastavnika koji se nalazi u zgradi Departmana za fiziku sa početkom u 10.00 časova.   Za više informacija pratite naslov ovog obaveštenja.

Stipendije Vlade Švajcarske za 2014/15.

nikola.sarac: 2013-10-21 12:07:06
Želimo da Vas obavestimo da smo dobili ponudu za tri vrste stipendija Vlade Švajcarske za 2014/15. školsku godinu.   za doktorske studije za post doc za istraživanje Krajnji rok za prijavu za sve tri vrste stipendija je 23. novembar 2013.    Za više detalja molimo pratite naslov ovog obaveštenja.

Stipendija za PhD Max Planck, Nemačka - Molekularna biologija i Biologija ćelije

nikola.sarac: 2013-10-21 11:24:13
Pozivamo studente zainteresovane za doktorske studije Molekularne biolgije i Biologije ćelije u Minhenu, Nemačka da prouče ponude za stipendiju koje smo dobili i koje su prikazane na sledećoj adresi http://www.imprs-ls.de/   Preko 60 pravaca istraživanja Vam je trenutno na raspolaganju.   Rok za prijavu je 10. januar 2014. Više o ovom programu, kao i imena osoba kojima treba da se javite ukoliko ste zainteresovani i ispunjavate uslove, možete saznati prateći naslov ovog obaveštenja.  

"Otvorena vrata" na Departmanu za biologiju i ekologiju

nikola.sarac: 2013-05-31 10:35:09     izmena: 2013-07-10 14:13:18
Pozivamo sve zainteresovane za upis osnovnih akademskih studija biologije i ekologije da nas posete u subotu 01.06.2013. ili u subotu 08.06. 2013. gde na informativnoj prezentaciji studijskih programa biologije i ekologije mogu saznati sve detalje o prijavljivanju, prijemnom ispitu i upisu za školsku 2013/14.   Prezentacija će se održati sa početkom u 10 časova, u amfiteatru A2 koji se nalazi u prizemlju Departmana za biologiju i ekologiju, Trg Dositeja Obradovića 2.

52. Kongres Antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem

nikola.sarac: 2013-06-03 16:46:00
Obaveštavamo Vas da se u sredu, 05. juna 2013. sa početkom u 10:00 časova otvara 52. kongres Antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem, pri čemu naš Departman učestvuje kao suorganizator. Održavanje kongresa je omogućilo Ministarstvo za prosvetu i nauku Republike Srbije i on će trajati do petka, 07. juna. Da biste videli program kongresa pratite naslov ovog obaveštenja.    

Održana prezentacija NNAA projekta u okviru IPA programa prekogranične saradnje Madjarska - Srbija

nikola.sarac: 2013-03-21 12:34:57
Prezentacija NNAA projekta u okviru IPA programa prekogranične saradnje naših i madjarskih naučnika, održana je 11. marta 2013.  u Kongresnom centru "Master" novosadskog sajma. Izbor fotografija sa prezentacije možete videti ako pratite naslov vesti.

Projekat naših i mađarskih naučnika u okviru IPA programa prekogranične saradnje

nikola.sarac: 2013-03-07 13:01:10
Nekontrolisana upotreba antibiotika dovela je do mutacija i rezistencije bakterija, te infekcije izazvane ovim bakterijama moraju biti lečene na drugačiji način. Nauka radi na otkrivanju novih antimikrobnih agenasa, koji u skladu sa savremenim trendovima treba da budu prirodni, efikasni i da ne štete okolini.