Departman za biologiju i ekologiju je deo obrazovno-naučne institucije (PMF), čija je osnovna delatnost obrazovanje kadrova biološkog profila (istraživački orijentisanih kadrova, kao i profesora za srednje i osnovne škole) i profila ekologije.


S obzirom da je u velikom broju oblasti naučno-istraživačkog rada i prakse biologija osnovna ili komplementarna naučna oblast, od značaja je i obrazovanje kadrova biološkog profila sa određenim usmerenjem, koji će u naučnoistraživačkim i razvojnim laboratorijama pojedinih institucija, zajedno sa osnovnim profilom stručnjaka, činiti jedinstvenu tehnološku celinu.


U realizaciji naučnog i nastavnog rada u Departmanu za biologiju i ekologiju učestvuje 126 zaposlenih profesora, saradnika i tehničkog osoblja, što u odnosu na broj studenata predstavlja odnos kao kod razvijenih evropskih univerziteta.

Prečice


  • Studentski Web servisi - Obuka studenata I godine

    Kratka obuka za korišćenje fakultetskih Web servisa namenjenih studentima biće organizovana u periodu od 5. do 9. oktobra 2015. godine, po prvi put na našem fakultetu. Na njoj će novi studenti kreirati naloge za pristup fakultetskim servisima i isprobati njihove osnovne funkcionalnosti.


    Studentski Web servisi - Obuka studenata I godine

Sistematika viših biljaka i fitogeografija

Istraživačke aktivnosti se odvijaju u oblasti  taksonomskih, florističkih i biogeografskih istraživanja, zajedno sa ekofiziološkim istraživanjima, kao i istraživanjima geografije alohtonih biljaka.

 

 

Konkurs za stipendiranu studentsku mobilnost

bojan.curcic: 2016-02-04 10:44:50

GODIŠNJA STUDENTSKA RAZMENA SA ,,Prince of Songkla University,, , Hat Yai, Thailand

bojan.curcic: 2016-01-28 14:45:32
Zainteresovani studenti za učešće u razmeni za tekuću školsku godinu treba da se jave u sekretarijat departmana kod gospođe Mirjane Birčanin (II sprat soba 1). Razmena se realizuje u periodu od 08.5-22.5 2016 godine. Studenti su u obavezi da za predviđeno vreme trajanja razmene regulišu svoje nastavne obaveze sa nastavnicima predmeta koje pohađaju u aktivnom semestru. 

Otvoren konkurs „Za žene u nauci“ za 2016. godinu, PREZENTACIJA 12.JANUARA NA PMF-u

bojan.curcic: 2015-12-25 11:31:31

CITIRANOST ISTRAŽIVAČA SA PMF-a

bojan.curcic: 2015-12-22 13:47:25
U saradnji sa Referalnim centrom Biblioteke Matice srpske, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj pokrenuo je tokom juna 2014. godine i finansirao projekat pod nazivom “Izrada pregleda citiranosti naučnih radova iz baze naučnoistraživačkih radnika AP Vojvodine”.

Konferencija o obrazovanju kadra za rad u industriji video-igara

bojan.curcic: 2015-12-18 13:25:50

European Funding Guide – your starting point for student finance in Europe

bojan.curcic: 2015-12-16 14:41:50

NOVI KONKURS ZA ERAZMUS MUNDUS STIPENDIRANU MOBILNOST U OVIRU EUROWEB+ ERAZMUS MUNDUS 2 mreže

bojan.curcic: 2015-12-03 08:42:15

Erazmus plus stipendija za studente i nastavno osoblje

bojan.curcic: 2015-12-02 09:10:44