Departman za biologiju i ekologiju je deo obrazovno-naučne institucije (PMF), čija je osnovna delatnost obrazovanje kadrova biološkog profila (istraživački orijentisanih kadrova, kao i profesora za srednje i osnovne škole) i profila ekologije.


S obzirom da je u velikom broju oblasti naučno-istraživačkog rada i prakse biologija osnovna ili komplementarna naučna oblast, od značaja je i obrazovanje kadrova biološkog profila sa određenim usmerenjem, koji će u naučnoistraživačkim i razvojnim laboratorijama pojedinih institucija, zajedno sa osnovnim profilom stručnjaka, činiti jedinstvenu tehnološku celinu.


U realizaciji naučnog i nastavnog rada u Departmanu za biologiju i ekologiju učestvuje 126 zaposlenih profesora, saradnika i tehničkog osoblja, što u odnosu na broj studenata predstavlja odnos kao kod razvijenih evropskih univerziteta.

Prečice


  • Studentski Web servisi - Obuka studenata I godine

    Kratka obuka za korišćenje fakultetskih Web servisa namenjenih studentima biće organizovana u periodu od 5. do 9. oktobra 2015. godine, po prvi put na našem fakultetu. Na njoj će novi studenti kreirati naloge za pristup fakultetskim servisima i isprobati njihove osnovne funkcionalnosti.


    Studentski Web servisi - Obuka studenata I godine

Laboratorija za hidrobiologiju

Grupa za hidrobiologiju ima tradiciju dugu preko 35 godina. Multidisciplinarni tim, čiji je istraživački interes usmeren na procenu kvaliteta voda slatkovodniih ekosistema, procene biodiverziteta i pružanje usluga u oblasti akvakulture.

 

 

International Max Planck Research School for Molecular Life Sciences published a call for applications for PhD programme

bojan.curcic: 2016-10-07 12:18:37

Promocija ERASMUS+ konkursa na UNS-u, 29.9.2016. u 14.00 časova za studente svih nivoa studija i zapsolene nastavnike i istraživače

bojan.curcic: 2016-09-23 08:59:57

OTVOREN KONKURS ZA Johannes Kepler University Linz Advanced School on Modelling and Statistics for Biology, Biochemistry and Biosensing

bojan.curcic: 2016-07-15 10:17:03

Konkurs za TRAIN program usavršavanja akademskog osoblja Univerziteta u Novom Sadu.

bojan.curcic: 2016-06-06 14:18:12

Konkurs za 7 dana "TEACHING" razmene za nastavno-naučno osoblje Departmana za biologiju i ekologiju u Warsaw-i (Poljska)

bojan.curcic: 2016-06-02 09:24:06

Program 54. kongresa Antropološkog društva Srbije

bojan.curcic: 2016-05-26 10:51:14

Obavestenje za studente

bojan.curcic: 2016-05-24 09:02:00
Predavanje i deljenje potpisa iz predmeta geografija zivotne sredine za smer diplomirani ekolog II godina ce se odrzati u sredu 25.5.2016 u 9h na departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo

VAŽNO! Dva upraznjena mesta za razmenu u Belorusiji VAŽNO!

zeljko.popovic: 2016-05-17 16:10:04
VAŽNO!  Poštovane koleginice i kolege, ostala su još dva upražnjena mesta za studente u okviru međuuniverzitetske razmene koju naš Departman realizuje sa Beloruskim državnim univerzitetom u Minsku, Institut  "Sakharov" (Environmental institute Sakharov).  U pitanju je desetodnevna studentska razmena na pomenutom institutu u Minsku u periodu od 27.06 do 09.07.2016. godine. Troškovi smeštaja i ishrane u Belorusiji su obezbeđeni sredstvima međuuniverzitettske saradnje, dok studenti samostalno snose putne troškove (avio-karta).   Zainteresovani kandidati za razmenu treba da se jave ŠTO PRE u Sekretarijat kod G-đe Mirjane Birčanin  ili na email: nevena.velickovic@dbe.uns.ac.rs i zeljko.popovic@dbe.uns.ac.rs  .