Departman za biologiju i ekologiju je deo obrazovno-naučne institucije (PMF), čija je osnovna delatnost obrazovanje kadrova biološkog profila (istraživački orijentisanih kadrova, kao i profesora za srednje i osnovne škole) i profila ekologije.


S obzirom da je u velikom broju oblasti naučno-istraživačkog rada i prakse biologija osnovna ili komplementarna naučna oblast, od značaja je i obrazovanje kadrova biološkog profila sa određenim usmerenjem, koji će u naučnoistraživačkim i razvojnim laboratorijama pojedinih institucija, zajedno sa osnovnim profilom stručnjaka, činiti jedinstvenu tehnološku celinu.


U realizaciji naučnog i nastavnog rada u Departmanu za biologiju i ekologiju učestvuje 126 zaposlenih profesora, saradnika i tehničkog osoblja, što u odnosu na broj studenata predstavlja odnos kao kod razvijenih evropskih univerziteta.

Prečice


 • DEPARTMAN ZA BIOLOGIJU I EKOLOGIJU

 • Studentski Web servisi - Obuka studenata I godine

  Kratka obuka za korišćenje fakultetskih Web servisa namenjenih studentima biće organizovana u periodu od 5. do 9. oktobra 2015. godine, po prvi put na našem fakultetu. Na njoj će novi studenti kreirati naloge za pristup fakultetskim servisima i isprobati njihove osnovne funkcionalnosti.


  Studentski Web servisi - Obuka studenata I godine

 • Kontakt

  >>
 • Imenik

  Dinamički imenik sa spiskom svih zaposlenih na Departmanu za biologiju i ekologiju moguće je pretraživati po katedri, laboratoriji ili radnom mestu.

  <<>>
 • Sekretarijat

  PROF. DR GORAN ANAČKOV                                        MIRJANA BIRČANIN-stručni saradnik

  direktor departmana                                                           021/485-2659

  021/485-2659                                                                      021/458-988

  021458-988                                                                         mirjana.bircanin@dbe.uns.ac.rs

  direktor@dbe.uns.ac.rs                    

   

  ALEKSANDAR JANOŠEV-sekretar departmana         DEJAN ĆAĆIĆ-stručni saradnik

  021/485-2695                                                                     021/485-2695

  biologija@dbe.uns.ac.rs                                                   dejan.cacic@dbe.uns.ac.rs

  <<

Laboratorija za taksonomiju i zoogeografiju invertebrata

Naučno-istraživačka aktivnost grupe je usmerena na taksonomska, filogenetska i biogeografska istraživanja različitih grupa invertebrata. U tom smislu, rad istraživačke grupe je diferenciran u dva pravca. Prvi pravac istraživanja je orijentisan na utvrđivanje ključnih momenata i mehanizama diverzifikacije stare balkanske faune. Prostor istraživanja i njegova limitrofna područja... (pročitaj više)

 

 

3rd Belgrade International Molecular Life Science Conferencefor Students-BIMLS2017

bojan.curcic: 2017-01-27 09:16:03

PROMOCIJA KNJIGE Ptice Srbije: procena veličina populacija i trendova gnezdarica 2008-2013.

bojan.curcic: 2017-01-23 09:24:04

Fondacija ,,Goran Ljubijankic" objavljuje javni konkurs za dodelu nagrada za najbolje doktorske disertacije i master radove

bojan.curcic: 2016-12-12 10:01:41

Naucno-istrazivacko drustvo studenata biologije i ekologije ,,Josif Pancic"

bojan.curcic: 2016-12-07 11:19:39
Vas poziva na godisnju skupstinu Drustva 08.12.2016. u 11 casova   Amfiteatar 1 PMF, Departman za biologiju i ekologiju Trg Dositeja Obradovica2, Novi Sad

К О Н К У Р С за доделу привременог смештаја у Дому за наставно-научни подмладак Универзитета у Новом Саду

bojan.curcic: 2016-12-07 11:15:46

ZA STUDENTE PMF/DBE: predavanje prof. Vese Paajanena sa Univerziteta istočne Finske, Joensuu, Finska

bojan.curcic: 2016-12-07 09:08:59

KONKURS - iDEAlab startup kampus

bojan.curcic: 2016-11-04 10:17:52
Obaveštavamo Vas da Univerzitet u Novom Sadu u okviru projekta iDEAlab (Fostering students’ entrepreneurship and open innovation in university-industry collaboration) otvara konkurs za prijem novih stanara iDEAlab – startup kampus.

BRAIN, SEX AND STRESS

bojan.curcic: 2016-11-01 10:06:16
Obaveštavamo da će Dr Gregor Majdič, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani i rukovodilac Nacionalnog centra za animalnu genomiku Slovenije održati predavanje 09.11.2016. (sreda) od 12-13:30 h, A2 DBE PMF UNS Predavanje se organizuje u okviru realizacije projekta Bilateralne saradnje sa Slovenijom.                                    Laboratorija za reproduktivnu endokrinologiju i signaling