fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

О департману

Департман за биологију и екологију је део Природно-математичког факултета, чија је основна делатност образовање и научно-истраживачки рад. Наставна активност из биолошких дисциплина је од 1946. године првобитно реализована у оквиру Више педагошке школе у Новом Саду, а 1960. године је донета одлука о оснивању четворогодишњих студија биологије на Филозофском факултету. Прва генерација студената је уписана школске 1961/62. године. Природно-математички факултет се 1969. године издвојио из Филозофског факултета, а Департман је своју садашњу зграду као Институт за биологију добио 1973. године.

Делатност на Департману за биологију и екологију се данас реализује у оквиру осам катедри:

Катедра за биохемију, молекуларну биологију и генетику

Катедра за ботанику

Катедра за екологију

Катедра за зоологију

Катедра за микробиологију

Катедра за физиологију животиња

Катедра за хидробиологију и заштиту животне средине

Катедра за хуману биологију и методику наставе

Студије на нашем Департману су степеноване и одвијају се у три циклуса (основне, мастер и докторске студије). Предавања и вежбе се изводе у савремено опремљеним амфитеатрима, вежбаоницама и лабораторијама. Студентима је на располагању и добро опремљена библиотека и читаоница са рачунарским делом.

Департман за биологију и екологију поседује бројне збирке биљног и животињског материјала, као и микробиолошке колекције, које су на располагању студентима, а њихов велики део се користи у реализацији практичне наставе. Саставни део студија биологије и екологије је обавезно похађање и теренске наставе на I, II, III и IV години студирања.

Поред тога, наставно и научно особље Департмана је укључено у научно-истраживачке пројекте међународног, националног и локалног карактера у оквиру којих се спроводе основна и примењена истраживања у свим биолошким дисциплинама.

Департман остварује веома успешну сарадњу са више од тридесет универзитета и научних институција широм света.

На Департману за биологију и екологију од 1983. године функционише и Научно-истраживачко друштво студената биологије и екологије „Јосиф Панчић“ које заинтересованим студентима омогућује да се упознају са принципима и методама научно-истраживачког рада, да активно учествују у теренским истраживањима и у изради научних радова, да реализују идеје и презентују постигнуте резултате.

Сарадња ДБЕ

У оквиру сарадње Универзитета у Новом Саду и Универзитета Prince of Songhkla, Hat Yai на Тајланду, утемељена је успешна сарадња нашег Департмана и тамошњег Департмана за биологију. До сада се сарадња огледала у размени студената и професора у оквиру теренске наставе, али убудуће ће она бити проширена и на наставну и научну делатност у виду гостовања професора и заједничких научно истраживачких пројеката. Наш Департман сличну сарадњу има и са Универзитетом International Sakharov Environmental University, из Минска, Белорусија. Поред медјууниверзитетских сарадњи, доступне су и студије мобилности на свим академским нивоима, кроз стипендије за студирање у земљама Европске Уније. Посебно се истичу стипендије програма Erasmus Mundus, JoinEU-SEE и Campus Europea. Кроз различите програме, нашим студентима је омогућен боравак и стручно усавршавање, као и добијање стипендија у већем броју Европских Универзитета, при чему имају пуну подршку Департмана. Стога, Европа никада није била ближа за младе и амбициозне природњаке.