fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

За будуће студенте


 

Зашто студирати на ДБЕ

Локација

Департман за биологију и екологију смештен је у оквиру кампуса Универзитета у Новом Саду где се налази све оно што је студентима потребно: студентски ресторани, део студентских домова, Завод за здравствену заштиту студената, уређени спортски терени, али и кафићи у којим студенти могу да се друже и размењују искуства.

Стручни кадар Департмана

На ДБЕ је тренутно запослено 135 професора, сарадника и техничког особља, што према броју студената представља однос који задовољава стандарде водећих европских Универзитета. ДБЕ остварује сарадњу са преко 20 еминентних универзитета и иституција широм света, што пружа могућност реализације мобилности наставног особља и студената.

Савремено опремљен простор

У просторијама у којима се одвија настава или научни рад (амфитеатеатрима, лабораторијама, вежбаоницама и рачунарским учионицама) обезбеђена је најсавременија опрема која омогућава индивидуални рад са студентима, што је од посебног значаја за све студијске програме.

Теренска настава

Тежиште студија постављено је на практични рад студената којег прате теоретска предавања. Као посебну и јединствену карактеристику студија код нас издвајамо Теренску наставу која се као обавезан предмет у трајању од 10 дана изводи на свим годинама студија. Наш циљ је да студентима на тај начин омогућимо да следе и развијају своје тежње и потенцијале.


 

[videogallery view=“2019-upis“]