Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620 ћирилица | latinica

За будуће студенте

Зашто студирати на ДБЕ

Локација

Департман за биологију и екологију смештен је у оквиру кампуса Универзитета у Новом Саду где се налази све оно што је студентима потребно: студентски ресторани, део студентских домова, Завод за здравствену заштиту студената, уређени спортски терени, али и кафићи у којим студенти могу да се друже и размењују искуства.

Стручни кадар Департмана

На ДБЕ је тренутно запослено 135 професора, сарадника и техничког особља, што према броју студената представља однос који задовољава стандарде водећих европских Универзитета. ДБЕ остварује сарадњу са преко 20 еминентних универзитета и иституција широм света, што пружа могућност реализације мобилности наставног особља и студената.

Савремено опремљен простор

У просторијама у којима се одвија настава или научни рад (амфитеатеатрима, лабораторијама, вежбаоницама и рачунарским учионицама) обезбеђена је најсавременија опрема која омогућава индивидуални рад са студентима, што је од посебног значаја за све студијске програме.

Теренска настава

Тежиште студија постављено је на практични рад студената којег прате теоретска предавања. Као посебну и јединствену карактеристику студија код нас издвајамо Теренску наставу која се као обавезан предмет у трајању од 10 дана изводи на свим годинама студија. Наш циљ је да студентима на тај начин омогућимо да следе и развијају своје тежње и потенцијале.


  Најновије вести

Позивамо све заинтересоване за упис на студијске програме биологије и екологије у другом уписном року да нас посете у суботу 31. августа 2019. године где на информативној презентацији могу сазнати све детаље о пријављивању, пријемном испиту и упису за школску 2019/2020. годину. Презентација ће се одржати са почетком у 11:30 часова, у амфитеатру А1 који се налази у приземљу Департмана за биологију и екологију, Трг Доситеја Обрадовића 2, Нови Сад. Бићемо спремни да одговоримо на сва ваша питања.

Поред дугогодишњих бесплатних припрема из хемије и математике, ове године крећемо са бесплатном припремном наставом из биологије. Настава обухвата садржаје који су обрађени у гимназијским уџбеницима биологије за природно-математички смер, а које је издао Завод за издавање уџбеника из Београда. Циљ припремне наставе је да припреми будуће студенте, не само за полагање пријемног испита, већ и за савладавање наставе из биологије и/или биологији сродних предмета на студијама.

Настава је организована по целинама које су обрађиване у оквиру предмета биологија од првог до четвртог разреда. Сваку од области презентују наставници и сарадници Департмана за биологију и екологију уз савремени приступ настави.

Часови су замишљени као интерактивна настава уз коришћење адекватне опреме. Припремна настава ће бити суботом, од 2. марта до 22. јуна текуће године у трајању од укупно 68 школских часова.

По завршетку предавања из појединих области, биће организовано тестирање, анализа теста и израда мапа ума које ће полазницима олакшати понављање обрађеног градива. Такође, по завршетку читавог циклуса припреме, биће организовано завршно тестирање које обухвата комплетно градиво биологије.

Припремна настава је БЕСПЛАТНА, али се од полазника очекује да имају уџбенике из којих се настава изводи, свеске и прибор за писање.