fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Библиотека

Библиотека Департмана за биологију и екологију располаже богатом литературном колекцијом коју чине 11.299 књиге, 465 наслова домаћих и страних научних часописа, и око 17.500 свезака, затим 607 докторских дисертација, 236 магистарска рада, као и 27 специјалистичких радова. Такође, фонд наше библиотеке употпуњују и 2.219 наслова дипломских, односно 788 мастер радова. Први дипломски рад датира из 1965. године, а први мастер рад на Департману је одбрањен 2007. године.

Библиотекари свакодневно ажурирају електронски каталог публикација, који омогућава и претраживање фонда библиотеке путем Интернета, што знатно олакшава проналажење литературе за учење и писање академских радова. У оквиру библиотеке се налази читаоница за студенте која има 24 места. Студентима је у читаоници на располагању и пет рачунара за претраживање различитих база података. Фонд Библиотеке могу користити студенти, запослени, али и други грађани, уз остављање неког личног документа.

У Библиотеци раде мр Марија Савић, биолог и библиотекар и дипл. професор географије Милана Меркулов, дипломирани библиотекар

II спрат Департмана за биологију и екологију

од 9 до 19 сати, сваког радног дана

021/485-2660

marija.savic@dbe.uns.ac.rs, milana.merkulov@dbe.uns.ac.rs

КОЈЕ КЊИГЕ ПОСТОЈЕ У БИБЛИОТЕЦИ можете сазнати путем електронског каталога на следећој адреси: libdbe.pmf.uns.ac.rs

ТАКОЂЕ ВАЖНО: На рачунарима у читаоници, на сајту kobson.nb.rs/kobson.82.html можете прегледати преко преко 35.000 научних часописа у електронској форми.

  Најновије вести

Црвене књиге фауне Србије (том III и IV) могу да се купе у следећим институцијама:

Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду (Скриптарница)
Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
021/485-2882
skriptarnica@pmf.uns.ac.rs
Завод за заштиту природе Србије
Др Ивана Рибара 91, 11070 Нови Београд
011 209 3801; 011 209 3802
beograd@zzps.rs