fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Лабораторије

Лабораторија за анатомију и морфологију биљака

Лабораторија за биохемију и молекуларну биологију

Лабораторија за генетику

Лабораторија за еволуциону биологију

Лабораторија за екологију животиња

Лабораторија за екофизиологију и екотоксикологију (LECOTOX)

Лабораторија за инвазивне и алергијске биљке (LIAP)

Лабораторија за испитивање ендокриних ометача и ћелијску сигнализацију (ENDOS)

Лабораторија за истраживање и заштиту биодиверзитета

Лабораторија за истраживање цијанобактерија (Cyano-Lab)

Лабораторија за микологију ProFungi

Лабораторија за микробиологију

Лабораторија за општу и екологију биљака

Лабораторија за палеоеколошку реконструкцију (ЛАПЕР)

Лабораторија за палинологију

Лабораторија за репродуктивну ендокринологију и сигналинг (LaRES)

Лабораторија за систематику виших биљака и фитогеографију

Лабораторија за таксономију и зоогеографију инвертебрата

Лабораторија за физиологију биљака

Лабораторија за хидробиологију

Лабораторија за хистологију и ембриологију

Лабораторија за хронобиологију и старење (ChronAge)

Лабораторија за хуману биологију

ПК Лаб

Универзитетски центар за електронску микроскопију – Нови Сад (UCEM – NS)

Фунгаријум

Хербаријум – BUNS