fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Наставници, сарадници и истраживачи

На Департману за биологију и екологију је запослено 17 редовних професора, 18 ванредних професора, 11 доцената, 5 асистената са докторатом, 17 асистената, 1 виши научни сарадник, 11 научних сарадника, 15 истраживача сарадника и 18 истраживача приправника.