fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Основне академске студије

Дипломирани биолог (4 године, 240 ЕСПБ)

Студијски програм Дипломирани биолог је организован у виду четворогодишњих студија. Свака студијска година обухвата два семестра, а сви предмети су једносеместрални. Прве три године студија обухватају 29 предмета (22 су обавезни, а 7 су изборни предмети) и две обавезне теренске наставе. На четвртој години студија издвајају се три модула: Општа биологија, Молекуларна биологија и Микробиологија. Модул Општа биологија обухвата 9 предмета (3 су изборна) и једну обавезну теренску наставу. Модул Молекуларна биологија подразумева 11 предмета од којих су два предмета изборна. Модул Микробиологија садржи 11 предмета (3 су изборна) и једну обавезну теренску наставу.

Књига наставника

 

Дипломирани еколог (4 године, 240 ЕСПБ)

Студијски програм Дипломирани еколог је организован у виду четворогодишњих студија. Свака студијска година обухвата два семестра, а сви предмети су једносеместрални. Курикулум студија чини укупно 42 предмета и четири теренске наставе, од тога су 34 обавезни предмети, 8 изборних и све теренске наставе су обавезне.

Књига наставника