fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Докторске студије

Доктор наука – биолошке науке (3 године, 180 ЕСПБ)

(2013/2014-2020/2021)

Доктор наука-биолошке науке су докторске студије у трајању од 3 године, које се састоје од 6 изборних предмета (сваки носи по 15 ЕСПБ). Курикулум прве године студија чине 4 изборна предмета, док се на другој години студија налазе 2 изборна предмета. Рад на докторској дисертацији укључује обавезу публиковања рада кандидата из докторске дисертације у релевантним часописима са СЦИ листе.

Књига наставника

 

Доктор наука – еколошке науке (3 године, 180 ЕСПБ)

(2013/2014-2020/2021)

Доктор наука-еколошке науке су докторске студије у трајању од 3 године, које се састоје од 6 изборних предмета (сваки носи по 15 ЕСПБ). Курикулум прве године студија чине 4 изборна предмета, док се на другој години студија налазе 2 изборна предмета. Рад на докторској дисертацији укључује обавезу публиковања рада кандидата из докторске дисертације у релевантним часописима са СЦИ листе.

Књига наставника