fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

НИДСБЕ „Јосиф Панчић“

Значајан вид студентског ангажовања и задовољавања њиховог интересовања омогућен је кроз активности Научно-истраживачког Друштва студената биологије и екологије „Јосиф Панчић“. НИДСБЕ „Јосиф Панчић“ основано је 1973., на темељима вишегодишњег рада студената и особља тадашњег Института за биологију. Друштво званично почиње да ради 1983. године, а окупља студенте биологије, екологије, двопредметних настава и све остале који желе да се баве научно-истраживачким радом, заштитом и унапређењем животне средине или едукацијом из истих области. У оквиру овог Друштва посебно заинтересованим студентима је омогућено да уз помоћ професора и асистената конкретније упознају принципе и методе научно-истраживачког рада, да активно учествују у изради научних радова, да реализују своје идеје и презентују резултате на студентским и другим скуповима, задовољавајући на тај начин потребе и интересовања која нису тако детаљно обрађена током редовних студија.

Важна одлика друштва је сарадња са стручњацима запосленим на Департману. Велике заслуге за успешност ове сарадње носе тренутни координатори Друштва: др Горан Аначков и др Анте Вујић.

Научно-истраживачки рад

Сваке године НИДСБЕ „Јосиф Панчић“ организује по неколико научно-истраживачких кампова. Учешћем на камповима студенти стичу неопходно искуство у теренском и истраживачком раду, усмеравају се и стичу практично знање из области које их интересују. Такође важан аспект оваквих кампова су резултати који постају доступни јавности кроз научне радове које учесници могу писати на основу резултата и запажања са терена.

Годишња скупштина Друштва

Свечана Годишња скупштина НИДСБЕ „Јосиф Панчић“ се организује сваке године са циљем да се сви професори, сарадници, студенти и заинтересовани упознају са радом и резултатима Друштва у протеклој години као и са новоизабраним Председништвом и Председником друштва.

Мотивациони викенди

Сваке године Друштво организује мотивациони викенд на Фрушкој гори (Главица, Стражилово) који омогућује новим члановима да се зближе са осталим члановима и боље упознају са активностима Друштва уз опуштајуће шетње у природи.

Ако постанеш члан Друштва имаћеш прилику да учествујеш у:

  • научно-истраживачком раду
  • активној заштити природе
  • остваривању својих идеја
  • раду на пројектима
  • активизму и едукацији
  • повезивању са сродним организацијама
  • дружењу и тимском раду