fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Чланови Већа

Др Горан Аначков, редовни професор – председник Већа

Др Михајла Ђан, редовни професор

Др Јелица Симеуновић, редовни професор

Др Анте Вујић, редовни професор

Др Ружица Игић, редовни професор

Др Татјана Костић, редовни професор

Др Рада Ракић, редовни професор

Др Снежана Раденковић, редовни професор

Др Драган Радновић, редовни професор

Др Снежана Радуловић, редовни професор

Др Данијела Којић, редовни професор

Др Силвана Андрић, редовни професор

Богдан Ранђеловић, представник студената