fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Студије

 

Све потребне информације везане за студије могу се пронаћи на овом или сајту ПМФ-а. Кораци за добијање потребних информација (молимо студенте да се придржавају овог редоследа):

 1. ДБЕ/ПМФ сајт
 2. референт на студентској служби (сваки референт има своју адресу електронске поште) (када је упис, због обима посла и гужве, савет је да референта контактирате путем електронске поште)
 3. Студент продекан
 4. Заменик за наставу на Департману
 5. Продекан за наставу

Студентску службу звати радним данима у периоду од 10-11 часова.

Важне информације:

 • Упис (информације везане за упис на све нивое студија, право на упис лица коме је престао статус студента)
 • Ценовник (цена бода, формула за израчунавање школарине, уверења, молбе…)
 • Годишњи план рада (испитни рокови, пријава испита, овера семестра, нерадни дани)
 • Правила студирања (обавезе студената, статус мировања, упис године…)
 • Промене студијских програма – пише се молба која се предаје референту на студентској служби, затим се молба упућује на Департман који доноси одлуку
 • Честа питања студената (пријава испита преко студентског сервиса, потребна документација за оверу семестра, пријава испита за студенте који се налазе на пракси или терену, обрачун трошкова за самофинансирајуће студенте, пребацивање студената са основних академских студија на другом факултету и наставак школовања на ПМФ-у)
 • Универзална молба (обрасци)