fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Интегрисане академске студије

Мастер професор биологије (5 годинa, 300 ЕСПБ)

Студијски програм Мастер професор биологије као интегрисане академске студије су организоване у виду петогодишњих студија. Свака студијска година обухвата два семстра и сви предмети су једносеместрални. Курикулум ових студија садржи 48 предмета (33 су обавезни, а 15 су изборни), две обавезне теренске наставе, две обавезне школске праксе и завршни рад.

Књига наставника