fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Докторске студије

Доктор наука – биолошке науке (3 године, 180 ЕСПБ)

Доктор наука-биолошке науке су докторске студије у трајању од 3 године, које се састоје од 6 изборних предмета (сваки носи по 15 ЕСПБ). Курикулум прве године студија чине 4 изборна предмета, док се на другој години студија налазе 2 изборна предмета. Студент може, уколико жели, да бира један изборни предмет са сродних студијских програма докторских студија које се реализују на Департману за биологију и екологију.  Студије обухватају и два студијска истраживачка рада Семинар 1 и Семинар 2, који су обавезни и чијом реализацијом студент стиче укупно 60 ЕСПБ.  Рад на докторској дисертацији укључује обавезу публиковања минимално једног научног рада у часопису на СЦИ листи и једног научног рада у националном часопису категорије М50 или у часопису на СЦИ листи, из области теме докторске дисертације, који садрже резултате добијене радом на докторској дисертацији и на којима је студент први аутор.

Књига наставника

 

Доктор наука – еколошке науке (3 године, 180 ЕСПБ)

Доктор наука-еколошке науке су докторске студије у трајању од 3 године, које се састоје од 6 изборних предмета (сваки носи по 15 ЕСПБ). Курикулум прве године студија чине 4 изборна предмета, док се на другој години студија налазе 2 изборна предмета. Студент може, уколико жели, да бира један изборни предмет са сродних студијских програма докторских студија које се реализују на Департману за биологију и екологију.  Студије обухватају и два студијска истраживачка рада Семинар 1 и Семинар 2, који су обавезни и чијом реализацијом студент стиче укупно 60 ЕСПБ.  Рад на докторској дисертацији укључује обавезу публиковања минимално једног научног рада у часопису на СЦИ листи и једног научног рада у националном часопису категорије М50 или у часопису на СЦИ листи, из области теме докторске дисертације, који садрже резултате добијене радом на докторској дисертацији и на којима је студент први аутор.

Књига наставника

 

Доктор наука – молекуларна биологија (3 године, 180 ЕСПБ)

Доктор наука-молекуларна биологија су докторске студије у трајању од 3 године, које се састоје од 6 изборних предмета (сваки носи по 15 ЕСПБ). Курикулум прве године студија чине 4 изборна предмета, док се на другој години студија налазе 2 изборна предмета. Студент може, уколико жели, да бира један изборни предмет са сродних студијских програма докторских студија које се реализују на Департману за биологију и екологију.  Студије обухватају и два студијска истраживачка рада Семинар 1 и Семинар 2, који су обавезни и чијом реализацијом студент стиче укупно 60 ЕСПБ. Рад на докторској дисертацији укључује обавезу публиковања минимално једног научног рада у часопису на СЦИ листи и једног научног рада у националном часопису категорије М50 или у часопису на СЦИ листи, из области теме докторске дисертације, који садрже резултате добијене радом на докторској дисертацији и на којима је студент први аутор.

Књига наставника