fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Мастер академске студије

Мастер биолог (1 годинa, 60 ЕСПБ)

Студијски програм Мастер биолог је организован у виду једногодишњих студија са два семестра и предметима који су једносеместрални. Курикулум ових студија чини минимално 5 предмета и завршни (мастер) рад. На студијском програму се издваја 5 модула: Ботаника, Зоологија, Микробиологија, Молекуларна биологија и Физиологија животиња.

Књига наставника

 

Мастер еколог (1 годинa, 60 ЕСПБ)

Студијски програм Мастер еколог је организован у виду једногодишњих студија са два семестра и предметима који су једносеместрални. Курикулум ових студија чини минимално 5 предмета и завршни (мастер) рад. На студијском програму се издвајају 4 модула: Заштита природе и одрживи развој, Хидробиологија, Еколошка процена ризика и Примењена ботаника.

Књига наставника

 

Мастер репродуктивна биологија (1,5 годинa, 90 ЕСПБ)

Студијски програм Мастер репродуктивна биологија, акредитован 2017. године, организован је у виду једноипогодишњих студија са три семестра и предметима који су једносеместрални. Курикулум програма обухвата 9 обавезних, 5 изборних предмета и завршни рад.

Књига наставника

 

Мастер репродуктивна биологија (1,5 годинa, 90 ЕСПБ) – 2019

Студијски програм Мастер репродуктивна биологија, акредитован 2019. године, организован је у виду једноипогодишњих студија са три семестра и предметима који су једносеместрални. Курикулум програма обухвата 10 обавезних, 5 изборних предмета и завршни рад.

Књига наставника