fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Мастер академске студије

Мастер биолог (1 годинa, 60 ЕСПБ)

Студијски програм Мастер биолог је организован у виду једногодишњих студија са два семестра и предметима који су једносеместрални. Курикулум ових студија чини минимално 5 предмета и завршни (мастер) рад. На студијском програму се издваја 5 модула: Ботаника, Зоологија, Микробиологија, Молекуларна биологија и Физиологија животиња.

Књига наставника

 

Мастер еколог (1 годинa, 60 ЕСПБ)

Студијски програм Мастер еколог је организован у виду једногодишњих студија са два семестра и предметима који су једносеместрални. Курикулум ових студија чини минимално 5 предмета и завршни (мастер) рад. На студијском програму се издвајају 4 модула: Заштита природе и одрживи развој, Хидробиологија, Еколошка процена ризика и Примењена ботаника.

Књига наставника

 

Мастер професор биологије (1 година, 60 ЕСПБ)

Студијски програм Мастер професор биологије организован је у виду једногодишњих студија, у два семестра и сви предмети су једносеместрални. Курикулум чини укупно 9 предмета (шест обавезних и три изборна предмета), две обавезне школске праксе и завршни (мастер) рад. Право уписа имају студенти који су завршили основне академске студије биологије.

Књига наставника

 

Мастер репродуктивна биологија (1,5 годинa, 90 ЕСПБ)

Студијски програм Мастер репродуктивна биологија, акредитован 2017. године, организован је у виду једноипогодишњих студија са три семестра и предметима који су једносеместрални. Курикулум програма обухвата 9 обавезних, 5 изборних предмета и завршни рад.

Књига наставника

 

Мастер репродуктивна биологија (1,5 годинa, 90 ЕСПБ) – 2019

Студијски програм Мастер репродуктивна биологија, акредитован 2019. године, организован је у виду једноипогодишњих студија са три семестра и предметима који су једносеместрални. Курикулум програма обухвата 10 обавезних, 5 изборних предмета и завршни рад.

Књига наставника