fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Пројекти

Међународни пројекти

Текући пројекти:
 • „Pan-European Assessment, Monitoring, and Mitigation of Chemical Stressors on the Health of Wild Pollinators (WildPosh)“, HORIZON акциони грант заснован на буџету, HORIZON-RIA, Позив: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01 (Биодиверзитет и услуге екосистема), ознака пројекта: 101135238, 2023.-2027., руководилац пројекта: Анте Вујић
 • „Integrated Strategy for Rehabilitation of Disturbed Land Surfaces and Control of Air Pollution (RECAP)“, Програм ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије, 2022.-2024., руководилац пројекта: Зорица Свирчев.
 • „Capacity Building in Higher Education Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs“ (ECOBIAS), Erasmus+ KA2 609967-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, 2020.-2023., руководилац пројекта: Снежана Радуловић
 • „European Research Network on Signal Transduction“, COST акција (CA18133), 2019.-2022., руководилац пројекта: Силвана Андрић
 • „Genomic BIodiversity Knowledge for Resilient Ecosystems – G-BIKE“ COST акција број CA18134, 2019.-2023., руководилац – Кристиано Вернеси; Невена Величковић – MC, Михајла Ђан – MC Substitute; Учесници – Миломир Стефановић
 • „Genome editing in plants“ (PlantEd), COST акција (CA18111), 2019.-2023., руководилац пројекта: Наташа Кочиш Тубић
 • „Integration of PAper-based Nucleic acid testing mEthods into Microfluidic devices for improved biosensing Applications“ (IPANEMA), H2020-MSCA-RISE-2019, No 872662, 2020.-2025., руководилац пројекта: Ивана (Гађански) Савић, Биосенс, УНС
 • „Mainstreaming Environmental Communication through Online Learning and Virtual Mobility“, ERASMUS+ пројекат, 2021.-2024., руководилац пројекта: Душанка Цвијановић
 • „Molecular Methods for Supporting Microalgae as Biofactories“ (MORAB) Број пројекта 6445349. Фонд за науку РС – Програм сарадње српске науке са дијаспором: Ваучери за размену знања, учесници ПМФ (Нови Сад) и Школа биолошких наука, Универзитет у Квинсленду, Аустралија. Трајање: 2020.-2023. Руководилац: Јелица Симеуновић
 • „New molecules with antimicrobial, anticancer and antiviral effects: alternative solutions for three of the main health and social emergencies“ – AAA (SAFE SOS), Регионални оперативни програми (Basilicata 2014-2020 ERDF Regional Operational Programme (OP)), 2021.-2023., руководилац пројекта: Жељко Поповић
 • „Safeguarding European wild pollinators“ (Safeguard), Horizon 2020, позив H2020-SC5-2018-2019-2020 предат за H2020-SC5-2020-2, 2021.-2025., руководилац пројекта: Анте Вујић
 • „Одржива и исплатива производња воде за пиће помоћу мембранског хибридног процесa из еутрофне воде загађене микрополутантима“ (SUPREMES), Програм финансирања истраживачких и развојних пројеката између Немачке и западног Балкана, билатерални пројекат који финансира Савезно министарство за образовање и науку Немачке (Bundesministerium für Bildung und Forschung-BMBF),  2021-2024., руководилац пројекта: Штефан Панглиш, Немачка, Ивана Иванчев-Тумбас, Србија
 • „Развој Атласа медоносног биља са катастром пчелињих пашњака“, пројекат Светске Банке и Министарства пољопривреде и руралног развоја Црне Горе, ознака пројекта: MNE- MIDAS2-8820-ME-CQ-CS-20-1.2.3.17, институције учеснице у пројекту: Универзитет у Београду Шумарски факултет, Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет Департман за биологију и екологију, MapSoft d.o.o. Београд, Project Advisory Group d.o.o. Подгорица, руководилац пројекта: Милан Медаревић, Универзитет у Београду Шумарски факултет, период реализације пројекта: новембар 2020. – мај 2023.
 • „Структурна и молекуларна карактеризација процеса усвајања и дистрибуције кадмијума у биљкама пасуља: механизми „излучивања“ метала и утицај на гајење“, Билатерала – научно-технолошка сарадња између Србије и НР Кине (451-02-818/2021-09/10), 2021.-2023., руководилац пројекта са српске стране: Лана Зорић
 • „Структурна и функционална анализа ЕРСАМ протеина–мете антитуморске терапије“ Пројекат програма научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније. Носиоци пројекта су др Едвард Петри, ванредни професор на Природно-математичком факултету у Новом Саду (Србија) и проф др Бригита Ленарчич (Словенија)
Претходни пројекти:
 • „ART-REM: Curricula Development in the Fields of Reproductive Biology/Assisted Reproductive Technologies and Regenerative Medicine in Serbia“ Erasmus+ пројекат, број 586181-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, 2017.-2021., Руководилац – проф. др Александра Трнинић Пјевић
 • „European Red List of Hoverflies (EU and pan-Europe)“, EC: Service contract for Status assessment of European Hoverflies (Syrphidae) ENV.D.2/SER/2018/0027, 2019.-2021. координатор проф. др Анте Вујић
 • „MitoEAGLE – Mitochondrial mapping: Evolution – Age – Gender – Lifestyle – Environment“. COST CA15203, 2016.-2020., руководилац са Medical University of Innsbruck, Innsbruck, Austria, учесници чланови LaRES и ChronAge.
 • „MouseAGE – Development of a European network for preclinical testing of interventions in mouse models of age and age-related diseases“. COST BM1402, 2016.-2020., руководилац са University of Sheffield, Sheffield, UK, учесници чланови ChronAge и LaRES.
 • „DANCERS (Building Excellence in the Danube Region)“, FP7, Румунија, 2011-2015., др Снежана Радуловић, известилац; руководилац: др Адриан Станица; кооринатор: др Весна Бенгин
 • „Dormancy of cells and organisms-strategies for survival and preservation“ FP6 пројекат, FP6-2003-NEST-B-1, 2005-2008. године
 • „East and South European Network for Invasive Alien Species – a tool to support the management of alien species in Bulgaria“ (ESENIAS – TOOLS); Број пројекта: Д-33-51/30.06.2015, Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014, Programme BG03 Biodiversity and Ecosystem Services; Трајање: 2015 – 2016; Координатор за ПМФ: Милица Рат
 • „Environmental signaling and ovarian diseases susceptibility“, PCIG11-GA-2012-321745; EcoSignal, EU FP7, MC-CIG, 2012.-2016., руководилац доц. др Небојша Андрић, учесници чланови ENDOS лабораторије.
 • „European Cooperation in Science and Technology; COST action TD1101 A collaborative European Network on Rabbit Genome Biology – RGB-Net“ 2011 – 2015, Руководилац – др Лука Фонтанеси, др Михајла Ђан – MC; Учесници – др Невена Величковић, др Драгана Обрехт, др Наташа Кочиш Тубић
 • „European Information System for Alien Species“, COST TD1209 IASV, United Kingdom, 2012-2016., др Снежана Радуловић (Management Committee), др Душанка Цвијановић, Милица Живковић; руководилац: др Хелен Рој
 • „HP Interactive mobile technology in Mathematical and Science courses“, Hewlett Packard, USA Philanthropy Programme, 2009-2011., др Снежана Радуловић, кооринатор за екологију, Душанка Лакетић, учесник; руководилац: др Душанка Перишић
 • „Insect-plant relationships: insights into biodiversity and new applications“ (acronym FlyHigh) Horizon2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, 2015 – 2018, Руководилац – др Аино Јуслен
 • „Joint Danube Survey 4. International Commission for Danube Research ICPDR“, 2019., др Снежана Радуловић, др Душанка Цвијановић, Милица Живковић, Маја Новковић, истраживачи; руководилац: др Момир Пауновић
 • „Long-term effects of stress on development of male sexual behavior and steroidogenesis and mitochondrial signalosome in testis“. Bilаteral project with Slovenia, 2016.-2017., руководилац из Србије проф. др Силвана Андрић, учесници чланови LaRES и ChronAge.
 • „Molecular Characterization of Syrphidae (Diptera) of Lakes Region, Turkey and Studying of Biological Control Potentials of Entomophagous Species“ The Scientific and Technological Research Council of Turkey, 2014 – 2016, Руководилац – др Рустем Хаyат
 • „Research and conservation of Dinaric cave type localities“, Whitley Fund for Nature, 2011-2012, Croatian Biospeleological Society, Иво Караман – истраживач.
 • „Responsiveness of Mitogen-Activated Protein-Kinase signaling on chemicals exposure of human and fish cells“, Swiss National Science Foundation SCOPES, 2014.-2017., руководилац из Србије доц. др Небојша Андрић, учесници чланови ENDOS и LECOTOX.
 • „Solutions for present and future emerging pollutants in land and water resources management (SOLUTIONS)“, European Commission, FP 7 Collaborative Project, 2013.-2018., руководилац из Србије проф. др Ивана Теодоровић, учесници чланови LECOTOX.
 • „Strengthening the Ecological, Institutional and Financial Sustainability of Macedonia’s National Protected Areas System“ – 00058373, Development of representative national protected area system. UNDP &Ministry of Environment and Physical Planning, (2010-2011), Иво Караман-истраживач
 • „Study for determinati on of the protection status of speleologic object: Srt, Vrelo, Ubava and Krshtalna caves within the Monument of Natura „Canyon Matka“. Valorisation of caves Srt, Vrelo, Ubava and Krshtalna on the basis of cave fauna, identification of threats, protection measures, possibilities for sustainable tourist exploitation“. Град Скопље. Alpine Consultancy & Prof. Dr Dragan Kolchakovski scientific team leader, (2009), Иво Караман – истраживач.
 • „Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER)“ akcija broj FA1203, 2013-2017. Rukovodilac – dr Heinz Müller-Schärer
 • „The CNG channels in Leydig cell – identification, characterization and functional coupling to testosterone production“. SANU and Academy of Sciences of the Czech Republic, 2014.-2018., руководилац из Србије проф. др Силвана Андрић, учесници чланови LaRES и ChronAge.
 • „The Pollinators of the Aegean Archipelago: Diversity and Threats“ E.U.-European Social Fund and the Greek Ministry of Development 2011 – 2015, Руководилац – др Тхеодора Петанидоу; Учесници – др Михајла Ђан
 • „Биологија, Тема: Проучавање нематода лонгидорида у Србији“ („Study of longidorid nematodes in Serbia“), у оквиру научно техничке сарадње између Савезне Републике Југославије и Републике Италије, Савезно министарство за развој, науку и животну средину, 1997-1999, Ласло Барши (истраживач и руководилац са југословенске стране)
 • „Испитивање структуре и функције неуронских калцијум сензорских протеина у сигналингу церамида коришћењем квасца као модел система“ Пројекат програма научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Португала, 2018-2019. године. Руководилац др Анђелка Ћелић, ванредни професор на Природно-математичком факултету у Новом Саду
 • „Истраживања шпиљских станишта и изворишних подручја ширег дубровачког подручја с циљем вредновања биоразноликости и оцјена прихватљивости изградње хидроенергетских објеката“, Хрватска електропривреда (HEP), 2014-2015, Oikon doo; Хрватски природнословни музеј; Geonatura doo, Ivo Karaman-истраживач.
 • „Нематоде у пластеницима у Зетско – Бјелопавлићкој равници“, бр. 01/3 – 3272/2008 (2008-2010), бр. 06/3-2302/2010 (2011), Министарство просвете и науке Црне Горе; Ласло Барши (руководилац пројекта)
 • „Развој метода за проучавање структуре фармаколошки активних једињења“ Пројекат Програма за финансирање мултилатералне научне и технолошке сарадње у Дунавском региону МПНТР Републике Србије, 2017.-2019. године. Носиоци пројекта су др Едвард Петри, ванредни професор на Природно-математичком факултету у Новом Саду (Србија), др Павлина Малоу Резачова (лабораторија за биохемију и молекуларну биологију, Институт за органску хемију и биохемију у Прагу, Чешка) и др Лубица Урбаникова (Институт за молекуларну биологију Словачке академије наука у Братислави Словачка)
 • „Таргетирани скрининг нових модулатора активности хуманих стерол – хидроксилаза“ Пројекат програма за финансирање билатералне сарадње Републике Србије и Републике Белорусије 2018.-2019. године: Руководилац проф. др Сузана Јовановић-Шанта

Пројекти који су финансирани од стране Републике Србије

Трајни пројекти:
 • „Флора Србије“, Републички пројекат од посебног националног значаја, ТРАЈНИ ПРОЈЕКАТ – САНУ
Текући пројекти:
 • „Bacteriophages And Antibiotics Interactions – A Missing Link Toward Phage Therapeutic Application (PHANTER)“; Број пројекта: 6066764; Фонд за науку – ПРОМИС; Трајање: 2020.-2022. Руководилац: др Петар Кнежевић
 • „Biomarkers Of Neuroactive Compounds In The Aquatic Environment: Integration Into Adverse Outcome Pathway Framework (BIANCO)“; Број пројекта: 6061817; Фонд за науку – ПРОМИС; Трајање: 2020.-2022. Руководилац: др Соња Каишаревић
 • „Common Phthalate Dehp And Women’s Reproductive Health Risk Assessment: Mechanistic And Chronic Low-Dose Exposure Studies (DETOX)“; Број пројекта: 6062573; Фонд за науку – ПРОМИС; Трајање: 2020.-2022. Руководилац: др Кристина Погрмић Мајкић
 • „Development of Climate Smart Forestry (CSF) concept in the Republic of Serbia through mycorrhizal modulation of polyamine metabolism in pedunculate oak (Quercus robur) trees“ (MYCOCLIMART) (6066613), Програм ПРОМИС Фонда за науку Републике Србије, 2020.-2022., руководилац пројекта: Марко Кеберт
 • „Implications of dietary and endogenous polyamines for the health and longevity of honey bees“ (B-HEALTH), Програм ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије, 2022.-2024., руководилац пројекта: Јелена Пураћ
 • „Integrated Strategy for Rehabilitation of Disturbed Land Surfaces and Control of Air Pollution“ (RECAP), Програм ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије, 2022.-2024., руководилац пројекта: Зорица Свирчев
 • „Serbian Pollinator Advice Strategy – for the next normal“ (СПАС) (број програма: 7737504), Програм ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије, 2022., руководилац пројекта: Снежана Раденковић
 • „Производ биљног порекла за ерадикацију биофилма патогених бактерија“, Фонд за иновације – Доказ концепта (5837), 2021.-2022., руководилац пројекта: Верица Алексић Сабо
 • Програми научноистраживачког рада које финансира МПНТР, носилац програма је ПМФ, ев. бр. 451-03-68/2022-14/200125
Претходни пројекти:
 • „Производ биљног порекла за ерадикацију биофилма патогених бактерија“; Број пројекта: 5837; Фонд за иновације, Република Србија (у оквиру програма Доказ концепта); Трајање: 2020.-2021. Руководилац: др Верица Алексић Сабо
 • „Увођење нових наставних садржаја у циљу подизања дијагностичких и дигиталних компетенција студената биологије и биохемије (БиоДиг)“, МНТР – програмска активност “Развој високог образовања”, број пројекта: 111-00-00057/28/2020-06, руководилац: Силвана Андрић, учеснице: Татјана Костић, Исидора Старовлах, Марија Медар, Дијана Маринковић, трајање: 2020-2021.
 • „Развој индустријског паковања на бази гљивичне композитне биомасе“; Број пројекта: 5157; Фонд за иновације, Република Србија (у оквиру програма Доказ концепта); Трајање: 2020.-2020. Руководилац: др Маја Караман
 • „Инвазивне и цветајуће цијанобактерије у Србији и Мађарској“, Билатерална сарадња Србија – Мађарска, Руководилац Проф. др Зорица Свирчев, 2017.-2019.
 • „Компаративна студија палеоклиматских промена током различитих временских скала у регион источноазијског монсуна и западних ветрова“ – Међународна научна сарадња између Републике Србије и Народне Републике Кине, 2017.-2019., Руководилац пројекта: проф. др Слободан Марковић
 • „Прибављање података и друге услуге у циљу наставка успостављања еколошке мреже у Републици Србији“; „Прибављање података и друге услуге у циљу наставка израде црвених листа појединачних група организама флоре, фауне и гљива у Републици Србији“; „Прибављање података и друге услуге у циљу успостављања еколошке мреже Европске уније Natura 2000 као дела еколошке мреже Републике Србије“, Министарство екологије и заштите животне средине Републике Србије. 2016.-2019. Руководилац пројекта: проф. др Дмитар Лакушич, Биолошки факултет, Београд
 • „Биодиверзитет биљног света Србије и Балканског полуострва – процена, одрживо коришћење и заштита“; Број пројекта: ОИ 173030; Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; Трајање: 2011.-2019. Руководилац: др Дмитар Лакушић, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • „Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистема“ Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ИИИ-43002, 2011.-2019., Руководилац- др Саша Орловић
 • „Генетичка и фенетичка разноврсност у природним популацијама у различитим срединама – допринос полиморфизма Б хромозома“, ОИ 173003, 2011-2019., др Јелена Благојевић
 • „Динамика генофонда, генетичка и фенотипска варијабилност популација, у зависности од променљивости средина“, Министарство просвете и науке Републике Србије ОИ173012, 2011.-2019.; руководилац пројекта академик Марко Анђелковић
 • „Конзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији – осолике муве (Insecta: Diptera: Syrphidae) као модел организми“ Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ОИ-173002, 2011.-2019., Руководилац – др Анте Вујић
 • „Ксенобиотици са хормонском активношћу: репродуктивни, метаболички, развојни одговори и механизам дејства код одабраних модел организама и ћелијских линија“, 2011.-2019., учесници чланови ENDOS и LECOTOX.
 • „Молекуларни механизми и сигнални путеви укључени у регулацију стероидогенезе и адаптацију Leydig-ових ћелија на поремећену хомеостазу“, 2011.-2019., руководилац проф. др Татјана Костић, учесници чланови LaRES и ChronAge.
 • „Молекуларни механизми редокс сигналинга у хомеостази, адаптацији и патологији“ ОИ 173014 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; 2011.-2019. Руководилац др Душко Благојевић, Научни саветник, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Универзитет у Београду
 • „Повећање тржишног значаја крмних биљака оплемењивањем и оптимизацијом технологије производње семена“, Број пројекта: ТР 31024, Трајање: 2011.-2019.; Руководилац пројекта: др Ђура Карагић, Научни институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
 • „Синтеза, карактеризација и биолошка испитивања стероидних деривата и њихових молекулских агрегата“ ОИ 172021 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; 2011.-2019. Руководилац проф. др Марија Сакач
 • „Трансформација геопростора Србије: прошлост, савремени проблем и предлози решења“ (ОИ 176020, 2011.-2019.) Руководилац пројекта: проф. др Слободан Марковић, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • „Утицај воденог матрикса и физичко хемијских особина релевантних органских ксенобиотика на екотоксичност и понашање у одабраним процесима пречишћавања воде“, 2011.-2019., учесници чланови LECOTOX.
 • „Конзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији – осолике муве (Insecta: Diptera: Syrphidae) као модел организми“; Број пројекта: ОИ 173002; Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; Трајање: 2011-2014. године. Руководилац: др Анте Вујић; ПМФ, Универзитет у Новом Саду
 • „Истраживања климатских промена и њиховог утицаја на животну средину-праћење утицаја, адаптације и ублажавања“, МНЗЖС Републике Србије, 2010 – руководилац др Ратко Кадовић
 • „Улога редокс активних супстанци у процесима хомеостазе живих система“ ОИ 143034 Министартво науке и технолошког развоја Републике Србије; 2006-2010. године. Руководилац др Душко Благојевић. Научни саветник, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Универзитет у Београду
 • „Функционална анализа онтогенетске диверзификације фауне и модификације еволутивних одговора током филогеније“ (бр. 143053), Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије 2006-2010; Божидар Ћурчић (руководилац пројекта)
 • „Мониторинг биодиверзитета у заштићеним деловима природе“ (бр. 1770), Министарство за науку, технологије и развој Републике Србије, 2002-2004; Ласло Барши
 • „Црвена књига Флоре Србије 2“, бр. 401-00544/2003-01, 1996-2010., руководилац: др Владимир Стевановић
 • „Таксономска, биогеогрефска и аутеколошка истраживања флоре и фауне“, 1995-2000., руководилац: др Смиљка Шимић
 • „Еколошка истраживања акватичних екосистема (канал ДТД) у циљу рационалног коришћења и одрживог развоја водених ресурса“, бр. 147, 1994-2000., др Мирјана Вучковић, др Естер Поповић, мр Снежана Радуловић, Оливера Бјелић Чабрило, истраживачи; руководилац: др Милан Матавуљ
 • „Истраживање флоре, фауне и екосистема Војводине“ (бр. 0337), Министарство за науку и технологију Републике Србије, 1991-1995; Ласло Барши (истраживач)

Пројекти реализовани у сарадњи са секретаријатима АП Војводине

Текући пројекти:
 • Примена вештачке интелигенције у процени ефеката хемикалија из радног и животног окружења на људско здравље“, Дугорочни АПВ пројекат 142-451-2695/2021-01/2, 2021-2024., pуководилац пројекта: проф. др Небојша Андрић
 • „Срединска ДНК – биомаркер квалитета земљишта Војводине“, Дугорочни АПВ пројекат, 2021-2024., руководилац пројекта: проф. др Михајла Ђан
Претходни пројекти:
 • “Развој метода кристалографије протеина у Војводини”, краткорочни пројекат од посебног интереса за одрживи развој у АП Војводини у 2020. години, руководилац пројекта:  проф. др Едвард Петри
 • “Унапређење стања у ловиштима на територији АП Војводине са аспекта заштите и спровођења мониторинга популација ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи и њихових станишта – Мониторинг популације шакала (Canis aureus) и утицај шакала на гајене врсте дивљачи (I фаза) ловна 2019/20. година”, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине трајање 2019-2020., Руководилац пројекта: др Невена Величковић
 • „Евалуација еколошких мрежа у циљу ефикасније заштите природе у АП Војводини“, 2016.-2020., учесници: проф. др Анте Вујић, проф. др Дубравка Милић, Димитрије Радишић, др Злата Марков, научни сарадник
 • „Суплементација исхране медоносне пчеле са одабраним физиолошки активним супстанцама: утицај на антиоксидативни и имуни систем“, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине, бр. 142-451-2862/2018; 2018.-2019. године. Руководилац пројекта др Јелена Пураћ
 • „Анатомска карактеризација колекције дивљих сунцокрета, као потенцијалног генофонда за оплемењивање гајеног сунцокрета у Војводини“, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине, Број пројекта: АПВ-2524/2017; Трајање: 2016.-2019.; Руководилац пројекта: др Јадранка Луковић, ПМФ, Универзитет у Новом Саду
 • „Да ли су репродуктивни хормони карика која повезује стрес, метаболички синдром и старење“, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине, 2016.-2019., руководилац проф. др Силвана Андрић, учесници чланови LaRES и ChronAge.
 • „Ендокрини ометачи и репродуктивно здравље: ефекти и механизми деловања на хуманим гранулоза ћелијама и сперматозоидима“, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине, 2016.-2019., руководилац др Кристина Погрмић-Мајкић, учесници чланови лабораторије ENDOS
 • „Успоравање развоја хипогонадизма у старењу: ефекат cGMP-зависних механизама“, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине, 2016.-2017., руководилац проф. др Татјана Костић, учесници чланови ChronAge и LaRES.
 • „Купине (Rubus fruticosus agg) – Утврђивање потенцијала неискоришћених природних ресурса АП Војводине“; Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине, Број пројекта: 114-451-660/2016-03; Трајање: 2016. година ; Руководилац: др Горан Аначков, ПМФ, Универзитет у Новом Саду
 • „Евалуација еколошких мрежа у циљу ефикасније заштите природе у АП Војводини“, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине, 0601 78/37-316, 2015.–2019., Руководилац – др Анте Вујић
 • „Молекуларна основа одговора медоносних пчела на присуство полутаната у животној средини“, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине, бр. 114-451-709/2015; 2015-2016. године. Руководилац пројекта др Јелена Пураћ
 • „Генетичка варијабилност дивље свиње у ловиштима АП Војводине у циљу процене кретања бројности“, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине, 2014-2015. Руководилац др Михајла Ђан. Учесници – др Невена Величковић
 • „Процена употребе вредности услуге полинације – диверзитет полинатора у природним агроекосистемима на простору Фрушке горе“, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине, 2014 -2015. Руководилац – др Драгана Обрехт
 • „Утицај ниских доза зрачења уз примену нано прооксиданаса и нано протектора на хумане малигне ћелијске линије“, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине, 2014. Руководилац – др Гордана Богдановић
 • „Процена биомониторског потенцијала микропопулација зеца (Лепус еуропаеус П.) у ловиштима Војводине на основу акумулације тешких метала у таргет ткивима“, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине, 2014. Руководилац – др Милош Беуковић
 • „Утврђивање генетичких својстава, реалног прираста и трофејне структуре и просторног распореда популација срна у ловиштима Војводине“, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине, 2014. Руководилац – др Зоран Ристић
 • „Биохемијски и екофизиолошки аспекти одржања медоносних пчела у Војводини“, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине, бр. 114-451-3846/2013. 2013-2014. године. Руководилац пројекта др Гордана Грубор-Лајшић, тада у функцији редовног професора на Природно-математичком факултету у Новом Саду
 • „Генетичка карактеризација зеца у функцији процене кретања бројности популација у ловиштима АП Војводине“, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине, 2013. Руководилац др Милош Беуковић
 • „Генетички диверзитет дивљих свиња у ловиштима АП Војводине уз процену степена хибридизације домаће и дивље свиње“, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине, 2013. Руководилац др Михајла Ђан
 • „Вештачки мрест угрожених рибљих врста стагнантних водених екосистема Војводине у интересу стабилизације популација и очувања генофонда“, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине, 2012.-2013., координатор проф. др Бранко Миљановић
 • „Процена генетичког потенцијала популација дивљих свиња у ловиштима Војводине“, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине, 2012. Руководилац др Михајла Ђан
 • „Вештачки мрест и амбијентални услови као најбитнији фактор за успешну производњу лињака“, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине, број 114-451-2104/2011-01, 2011-2015., др Оливера Бјелић Чабрило, истраживач; руководилац: др Мирослав Ћирковић
 • „Генетички ресурси агроекосистема Војводине у функцији развоја одрживе пољопривреде“, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине, 2011-2014. Руководилац – др Анте Вујић
 • „Листа инвазивних врста на подручју АП Војводине“, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине, 2010-2011., руководилац: др Божа Пал
 • „Акватична ентомофауна заштићеног подручја Специјалног резервата Стари Бегеј – Царска бара“, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине, 2006-2008., Оливера Бјелић Чабрило, истраживач; др Естер Поповић, координатор
 • „Мониторинг биодиверзитета (риба, водоземаца и птица) у Специјалним резерватима природе Ковиљско-петроварадински рит и Стари Бегеј – Царска бара“, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине, 2006-2008., др Естер Поповић, координатор

Пројекти реализовани у сарадњи са локалном самоуправом, привредом и заводима

Претходни пројекти:
 • „EU Neighbouring Programme Romania-Serbia: Eco-status of the River Tamiš“, 06SER02/03/007-8, Град Панчево, 2009-2011., руководилац: др Ивана Теодоровић
 • „River Jegricka case study SERCON (System for Evaluating Rivers for Conservation)“, ЈКП Воде Војводине, 2008-2009., руководилац: др Снежана Радуловић
 • „Истраживања биолошких карактеристика инвазивне алергијске биљне врсте Iva xanthifolia Nutt. 1818 (Asterales, Asteraceae), у циљу успостављања мониторинга популација“, бр. пројекта: VI-501-2/2006-28, 2006., Управа за заштиту животне средине, Град Нови Сад.
 • „Картирање терена под амброзијом и другим алергијским биљкама, лабораторијска и теренска истраживања и мониторинг“, бр. пројекта: 352-1/2006-316-II, 2006. Управа за комуналну делатност, Град Нови Сад
 • „Картирање терена под амброзијом и другим алергијским биљкама, лабораторијска и теренска истраживања и мониторинг“, бр. пројекта: III-352-1/2007-350, 2007., Управа за комуналну делатност, Град Нови Сад
 • „Утврђивање стања популација алергијске врсте Iva xanthifolia Nutt. 1818 (Asteraceae) на подручју Града Новог Сада“, бр. пројекта: VI-501-2/2005-28, 2005., Управа за заштиту животне средине, Град Нови Сад
 • „Формирање стратегије контролисања ширења популације инвазивне алергијске биљне врсте Iva xanthifolia Nutt. (Asterales, Asteraceae) на подручју Новог Сада“, бр. пројекта: VI-501-2/2007-28, 2007., Управа за заштиту животне средине, Град Нови Сад