Učešće na projektima

MPNS COST Action MP1102 Chemical imaging by Coherent Raman microscopy – microCoR”. 2011-2015.

 

Project Partner of “Healthy hay”, the EU sainfoin research project, Funded by Marie Curie Research Training Network


KONZERVACIONA STRATEGIJA ZA OČUVANJE ZAŠTIĆENBIH I STROGO ZAŠTIĆENIH VRSTA U SRBIJI - OSOLIKIH MUVA (Insecta: Diptera: Syrphidae) KAO MODEL ORGANIZMI

Broj projekta: OI 173002, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2011-2014. godine.

Koordinator: dr Ante Vujić


POVEĆANJE TRŽIŠNOG ZNAČAJA KRMNIH BILJAKA OPLEMENJIVANJEM I OPTIMIZACIJOM TEHNOLOGIJE PROIZVODNJE SEMENA

Broj projekta: TR 31024, 2011-2014. godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Koordinator: dr Đura Karagić

 

STVARANJE SLABOBIJNIH PODLOGA ZA TREŠNJU I VIŠNJU I RAZVIJANJE INTENZIVNE TEHNOLOGIJE GAJENJA NA PRINCIPIMA ODRŽIVE POLJOPRIVREDE

Broj projekta: TR 31038, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2011-2014. godine

Koordinator: dr Vladislav Ognjanov

 

POBOLJŠANJE LINIJA, HIBRIDA I TEHNOLOGIJE GAJENJA ŠEĆERNE REPE

Broj projekta: TR31015,  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2011-2014. godine

Koordinator: dr Nevena Nagl


GENETIČKI RESURSI AGROEKOSISTEMA VOJVODINE U FUNKCIJI RAZVOJA ODRŽIVE POLJOPRIVREDE

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, 2011-2014. godine

Koordinator: dr Ante Vujić


Assessing LArge – scale environmental Risks with tested Methods (ALARM), GOCE-CT-2003-506675

Projekat fnansiran iz 6. Okvirnog programa Evropske unije (FP6), 2007 – 2009.

Koordinator za Srbiju: prof. dr Ante Vujić, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.

 

Diverzitet flore panonskog dela Srbije, ugroženost širenjem invazivnih korova i njihov uticaj na zdravlje ljudi

Broj projekta: 143037, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, 2006-2010. godine.

Rukovodilac projekta: dr Pal Boža, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.

Cij: Ispitivanja strukturnih osobina pojedinih biljnih organa invazivnih vrsta u zavisnosti od tipa staništa.

 

Istraživanja bioloških karakteristika invazivne alergijske biljne vrste Iva xanthifolia Nutt. (Asterales, Asteraceae), u cilju uspostavljanja monitoringa populacija

Broj projekta: VI-501-2/2006-28, Gradska Uprava za zaštitu životne sredine grada Novog Sada, 2006 Rukovodilac projekta – dr Pal Boža, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.

 

Utvrđivanje stanja populacija alergijske vrste Iva xanthifolia Nutt. 1818 (Asteraceae) napodručju grada Novog Sada

Broj projekta: VI-501-2/2005-28, Gradska Uprava za zaštitu životne sredine grada Novog Sada, 2005

Rukovodilac projekta – dr Ružica Igić, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.

 

Divlji srodnici gajenih biljaka: Lathyrus spp., Trifolium spp. i Allium sp.

Broj projekta: 1760, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, 2004-2005.

Rukovodilac projekt–  dr Borivoj Krstić, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.

 

Taksonomska, biogeografska i autekološka istraživanja flore i faune

Broj projekta: 03E28, Ministarstvo za nauku i tehnologiju, 1996-2000.

Rukovodilac projekta – dr Smiljka Šimić, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad

 

Istraživanje flore, faune i ekosistema Vojvodine

Broj projekta: 0337, Ministarstvo za nauku i tehnologiju, 1991-1995.

Rukovodilac projekta –  dr Smiljka Šimić, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.

 

Funkcionalna organizacija i regulacija biosistema

Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, 1986-1990.

Rukovodilac projekta – dr Radmila Kovačević, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.

 

Stvaranje i iskorišćavanje genetskih potencijala strnih žita

Broj projekta: 1271, 1991-1995, Pokrajinski fond za nauku SAP Vojvodine

Rukovodilac projekta – dr Srbislav Denčić, Institut za strna žita, Novi Sad.