TAKMIČENJE IZ BIOLOGIJE

Sva pitanja vezana za takmičenje učenika srednjih škola iz biologije u školskoj 2015/16. godini (okružno i republičko) godini, uputite na adresu takmicenje@dbe.uns.ac.rs

Praktična vežba determinacije drvenastih biljaka, Republičko takmičenje iz biologije za učenike srednjih škola u Srbiji, Departman za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, maj, 2015. godine Praktična vežba determinacije drvenastih biljaka, Republičko takmičenje iz biologije za učenike srednjih škola u Srbiji, Departman za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, maj, 2015. godine