У оквиру Еразмус+ пројекта Comm-on environment у чијој реализацији учествује пет институција из региона креиран је онлајн едукативни програм који се састоји од 5 курсева кроз које ће полазници бити у прилици да савладају основне вештине комуникологије, реторике и легислативе у области екологије и заштите животне средине.

Програм је намењен свим секторима друштва – цивилном друштву, академској заједници, медијима, привреди и владиним организацијама из области екологије и заштите животне средине. Намењен је свим заинтересованима који желе да учествују у јавним расправама о заштити животне средине са различитих академских нивоа, као што су студенти, наставници, научници, новинари, комуниколози, представници организација цивилног друштва и предузећа, као и јавни званичници.

Његов наставни план и програм обухвата различите области, укључујући управљање животном средином, учешће јавности, решавање сукоба, комуникацију о ризику, новинарство, друштвени маркетинг.