Са задовољством објављујемо значајну донацију Департману за биологију и екологију, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду. Др Јуси Мерилуото, гостујући професор на нашем Универзитету и виши истраживач биохемичар на Факултету науке и инжењерства Универзитета Åbo Akademi, великодушно је из Финске пренео и поклонио више од 100 стручних књига библиотеци Департмана за биологију и екологију. Ову значајну донацију је, својом подршком у одабиру и транспорту књига, омогућила др Зорица Свирчев, редовни професор на Департману за биологију и екологију. Поред овог поклона библиотеци, др Јуси Мерилуото је био организатор вишегодишњих донација у виду опреме и лабораторијског материјала Департману за биологију и екологију и Департману за хемију. Др Јуси Мерилуото је омогућио израду делова 4 доктората са Департмана за биологију и екологију и тренутно је ментор/коментор 2 доктората из Новог Сада у својој лабораторији у Туркуу.

Донирана збирка књига обухвата широк спектар наслова који покривају различите области у оквиру биологије и сродних наука, па ће тако студенти, истраживачи и наствници факултета имати приступ књигама из следећих области: микробиологија и биохемија, генетика и молекуларна биологија, физиологија животиња и хистологија, биофизика и биотехнологија, екологија и еволуција као и опште биологије.

Донација др Мерилуота је сведочанство његове посвећености подстицању академског развоја и обезбеђивању непроцењивих извора сазнања за садашње и будуће генерације студената. Позивамо све студенте и чланове факултета да истраже нову литературу и искористе богатство знања које она нуди!