Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Борислав Чабрило

Photo of Др Борислав Чабрило
Др Борислав Чабрило
асистент са докторатом
III спрат, кабинет бр. 14 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2670

SCOPUS Author ID: 56416522600
ORCID ID: 0000-0002-6085-3289

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2017. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2012. Дипломирани биолог – мастер, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2011. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2015. – данас, Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Биогеографија (Зоогеографија)
 • Екологија животиња
 • Екологија
 • Научно-истраживачка методологија у екологији
 • Зоолошки практикум
 • Понашање животиња

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Eкологија, Паразитологија, Хелминтологија

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • ОИ 173003 („Генетичка и фенетичка разноврсност у природним популацијама у различитим срединама – допринос полиморфизма Б хромозома“; руководилац: Јелена Благојевић)

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Čabrilo B, Jovanović VM, Bjelić Čabrilo O, Budinski I, Blagojević J, Vujošević M. 2018. Is there a host sex bias in intestinal nematode parasitism of the yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis) at Obedska bara pond, Serbia? Helminthologia 55: 247-250.
 • Horvat Ž, Čabrilo B, Paunović M, Karapandža B, Jovanović J, Budinski I, Bjelić Čabrilo O. 2017. Gastrointestinal digeneans (Platyhelminthes: Trematoda) of horseshoe and vesper bats (Chiroptera: Rhinolophidae and Vespertilionidae) in Serbia. Helminthologia 54: 17-25.
 • Čabrilo B, Jovanović VM, Bjelić Čabrilo O, Budinski I, Blagojević J, Vujošević M. 2016. Diversity of nematodes in the yellow-necked field mouse Apodemus flavicollis from the Peripannonic region of Serbia. Journal of helminthology 90: 14-20.
 • Lalošević D, Lalošević V, Simin V, Miljević M, Čabrilo B, Bjelić Čabrilo O. 2016. Spreading of multilocular echinococcosis in southern Europe: the first record in foxes and jackals in Serbia, Vojvodina Province. European journal of wildlife research 62: 793-796.
 • Adnađević T, Jovanović VM, Blagojević J, Budinski I, Čabrilo B, Bjelić Čabrilo O, Vujošević M. 2014. Possible influence of B chromosomes on genes included in immune response and parasite burden in Apodemus flavicollis. PLoS ONE 9: e112260.

ОСТАЛО

 • 8 радова у међународним часописима (М20 категорија)
 • 6 саопштења са међународних скупова штампаних у целини или у изводу (М30 категорија)
 • 3 рада у часописима од националног значаја (М50 категорија)
 • 3 саопштења са скупова од националног значаја штампаних у изводу (М60 категорија)