Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Милан Жупунски

Photo of Др Милан Жупунски
Др Милан Жупунски
асистент са докторатом
П40 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија

SCOPUS Author ID: 55941267800
ORCID ID: 0000-0002-8576-1292
Персонална страница

 ОБРАЗОВАЊЕ

  • 2017. Доктор еколошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
  • 2010. Мастер биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
  • 2009. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

  • 2014. – 2019., Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

  • Физиологија биљака, Биологија биљне ћелије

ОСТАЛО

  • Чланство у:
  • Society for Experimental Biology
  • Society for Free Radical Research
  • Serbian Plant Physiology Society