Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Тијана Прибићевић

Photo of Др Тијана Прибићевић
Др Тијана Прибићевић
асистент са докторатом
IV спрат, кабинет бр. 12 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2699

SCOPUS Author ID: 56394487200

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2017. Доктор методике наставе биологије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2011. Мастер биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2010. Дипломирани професор биологије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2018. – данас, Асистент са докторатом, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2014. – 2018., Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2013. – 2014., Истраживач сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2010. – 2013., Истраживач приправник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Методика наставе биологије 2
 • Школски огледи у настави биологије
 • Школска пракса 2
 • Увођење у делатност наставника
 • Ваннаставне активности у настави биологије
 • Историја биологије

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Методика наставе биологије и екологије

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Квалитет образовног система Србије у европској перспективи (КОССЕП), Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Основна истраживања, Руководилац: роф. др Оливера Гајић, Филозофски факултет, Нови Сад, Период: од 2011. године

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Pribićević, T., Miljanović, T., Odadžić, V., Mandić, D., Županec, V. (2017). The Efficiency of Interactive Computer-Assisted Biology Teaching in Grammar School. Croatian Journal of Education, Vol.19 (3), 803-839.
 • Pribićević, Tijana (2018). An example of the application of Prezi software in biology teaching, Second Congress of Biologists of Serbia – Book of Abstracts, 25-30.09.2018., Kladovo, Serbia, p. 185.
 • Pribićević, Tijana, Miljanović, Tomka, Županec, Vera (2018), Attitudes of high school students on interactive biology teaching with computer support, Second Congress of Biologists of Serbia – Book of Abstracts, 25-30.09.2018., Kladovo, Serbia, p. 186.
 • Pribićević, T., Odadžić, V., Miljanović, T., Županec, V. (2014): Quality of high school studentʼs knowledge in the field of genetics, V Congress of the Serbian Genetic Society, Book of abstracts, p. 237, Kladovo (28.09.-02.10.2014.).
 • Прибићевић, T., Миљановић, Т., Жупанец, В. (2012): Ефикасност реализације ваннаставних активности из биологије у средњим школама, у Гајић, О., Квалитет образовног система Србије у европској перспективи, зборник радова/књига 2, стр. 425-437, Филозофски факултет, Нови Сад.

ОСТАЛО

 • Аутор и реализатор семинара за стручно усавршавање наставника биологије одобрених од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања. Одабрани семинари: “Примена мултимедије у настави биологије и екологије” (2016-2018.), “Реализација новог Наставног програма биологије у основној школи” (од 2018. године).
 • Аутор радне свеске и три уџбеника из биологије за основну школу, одобрених од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја
 • Члан стручног тима из области Методике наставе биологије на пројекту “Interreg Danube Transnational Programme coop MDD” у сарадњи са Покрајински заводом за заштиту природе
 • Члан маркетинг тима Департмана за биоиологију и екологију