Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Tijana Pribićević

Photo of Dr Tijana Pribićević
DrTijanaPribićević
asistent sa doktoratom
IV sprat, kabinet br. 12Departman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija021/485-2699

SCOPUS Author ID: 56394487200

 OBRAZOVANJE

 • 2017. Doktor metodike nastave biologije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2011. Master biolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2010. Diplomirani profesor biologije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2018. – danas, Asistent sa doktoratom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2014. – 2018., Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2013. – 2014., Istraživač saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2010. – 2013., Istraživač pripravnik, Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA I KURSEVI

 • Metodika nastave biologije 2
 • Školski ogledi u nastavi biologije
 • Školska praksa 2
 • Uvođenje u delatnost nastavnika
 • Vannastavne aktivnosti u nastavi biologije
 • Istorija biologije

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Metodika nastave biologije i ekologije

ODABRANI PROJEKTI

 • Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi (KOSSEP), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Osnovna istraživanja, Rukovodilac: rof. dr Olivera Gajić, Filozofski fakultet, Novi Sad, Period: od 2011. godine

ODABRANE REFERENCE

 • Pribićević, T., Miljanović, T., Odadžić, V., Mandić, D., Županec, V. (2017). The Efficiency of Interactive Computer-Assisted Biology Teaching in Grammar School. Croatian Journal of Education, Vol.19 (3), 803-839.
 • Pribićević, Tijana (2018). An example of the application of Prezi software in biology teaching, Second Congress of Biologists of Serbia – Book of Abstracts, 25-30.09.2018., Kladovo, Serbia, p. 185.
 • Pribićević, Tijana, Miljanović, Tomka, Županec, Vera (2018), Attitudes of high school students on interactive biology teaching with computer support, Second Congress of Biologists of Serbia – Book of Abstracts, 25-30.09.2018., Kladovo, Serbia, p. 186.
 • Pribićević, T., Odadžić, V., Miljanović, T., Županec, V. (2014): Quality of high school studentʼs knowledge in the field of genetics, V Congress of the Serbian Genetic Society, Book of abstracts, p. 237, Kladovo (28.09.-02.10.2014.).
 • Pribićević, T., Miljanović, T., Županec, V. (2012): Efikasnost realizacije vannastavnih aktivnosti iz biologije u srednjim školama, u Gajić, O., Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi, zbornik radova/knjiga 2, str. 425-437, Filozofski fakultet, Novi Sad.

OSTALO

 • Autor i realizator seminara za stručno usavršavanje nastavnika biologije odobrenih od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Odabrani seminari: “Primena multimedije u nastavi biologije i ekologije” (2016-2018.), “Realizacija novog Nastavnog programa biologije u osnovnoj školi” (od 2018. godine).
 • Autor radne sveske i tri udžbenika iz biologije za osnovnu školu, odobrenih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • Član stručnog tima iz oblasti Metodike nastave biologije na projektu “Interreg Danube Transnational Programme coop MDD” u saradnji sa Pokrajinski zavodom za zaštitu prirode
 • Član marketing tima Departmana za bioiologiju i ekologiju