Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Бојана Бокић

Photo of Маст. биол. Бојана Бокић
Маст. биол. Бојана Бокић
асистент
II спрат, кабинет бр. 19 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2666

SCOPUS Author ID: 56618920100
Персонална страница

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2011. Дипломирани биолог-мастер, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2010. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2015. – данас, Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2012. – 2015., Истраживач приправник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Систематика и основе филогеније виших биљака
 • Ботанички практикум
 • Биогеографија (Фитогеографија)
 • Теренска настава II, III
 • Диверзитет, угроженост и заштита флоре
 • Флора и вегетација Србије

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Ботаника, Таксономија, Фитогеографија, Флористика

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Биодиверзитет биљног света Србије и Балканског полуострва – процена, одрживо коришћење и заштита Еколошке мреже Вујић; број пројекта 173030; период реализације 2011-2019.; руководилац проф. др Дмитар Лакушић
 • Евалуација еколошких мрежа у циљу ефикасније заштите природе у АП Војводини; број пројекта 114-451-2169/2016; период реализације 2016-2019; руководилац проф. др Анте Вујић

 • Картирање терена под амброзијом и другим алергијским биљкама – лабораторијска и теренска истраживања и мониторинг; број пројекта III-352-1/2017-782; период реализације 2018-2019.; руководилац проф. др Горан Аначков

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Rat, М., Gavrilović, M., Radak, B., Bokić, B., Jovanović, S., Božin, B., Boža, P., Anačkov, G. (2017): Urban flora in the Southeast Europe and its correlation with urbanization. Urban Ecosystems 20(4): 811-822.
 • Kladar, N., Srđenović, B., Grujić, N., Bokić, B., Rat, M., Anačkov, G., Božin, B. (2015): Ecologically and ontogenically induced variations in phenolic compounds and biological activities of Hypericum maculatum subsp. maculatum, Hypericaceae. Brazilian Journal of Botany 38(1): 703-715.
 • Rat, M., Jovanović, Ž., Stanisavljević, N., Radak, B., Bokić, B., Radović, S., Anačkov, G. (2014): A simple and efficient DNA isolation method for Ornithogalum L. (Hyacinthaceae, Asparagales). Botanica Serbica 38(1): 185-189.
 • Radak, B., Bokić, B., Preljević, N., Rat, M., Janjić, Đ., Knežević, J., Anačkov, G. (2016): Vascular flora of the Prometanj site (Mokra gora, northern Prokletije Mt). Matica Srpska Journal for Natural Sciences 130: 53-73.
 • Bokić, B., Radak, B., Knežević, J., Božin, B., Anačkov, G. (2016): Variability of morphological characters of the genus Mentha L. in Republic of Macedonia. 5th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation. 19-22nd October 2016. Abstract book, 27-28.

ОСТАЛО

 • Укупан број радова и саопштења: 40
 • Укупан број пројеката: 25
 • Члан Ботаничког друштва “Андреас Волни”