Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Bojana Bokić

Photo of Mast. biol. Bojana Bokić
Mast. biol.BojanaBokić
asistent
II sprat, kabinet br. 19Departman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija021/485-2666

SCOPUS Author ID: 56618920100
Personalna stranica

 OBRAZOVANJE

 • 2011. Diplomirani biolog-master, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2010. Diplomirani biolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2015. – danas, Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2012. – 2015., Istraživač pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA I KURSEVI

 • Sistematika i osnove filogenije viših biljaka
 • Botanički praktikum
 • Biogeografija (Fitogeografija)
 • Terenska nastava II, III
 • Diverzitet, ugroženost i zaštita flore
 • Flora i vegetacija Srbije

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Botanika, Taksonomija, Fitogeografija, Floristika

ODABRANI PROJEKTI

 • Biodiverzitet biljnog sveta Srbije i Balkanskog poluostrva – procena, održivo korišćenje i zaštita Ekološke mreže Vujić; broj projekta 173030; period realizacije 2011-2019.; rukovodilac prof. dr Dmitar Lakušić
 • Evaluacija ekoloških mreža u cilju efikasnije zaštite prirode u AP Vojvodini; broj projekta 114-451-2169/2016; period realizacije 2016-2019; rukovodilac prof. dr Ante Vujić

 • Kartiranje terena pod ambrozijom i drugim alergijskim biljkama – laboratorijska i terenska istraživanja i monitoring; broj projekta III-352-1/2017-782; period realizacije 2018-2019.; rukovodilac prof. dr Goran Anačkov

ODABRANE REFERENCE

 • Rat, M., Gavrilović, M., Radak, B., Bokić, B., Jovanović, S., Božin, B., Boža, P., Anačkov, G. (2017): Urban flora in the Southeast Europe and its correlation with urbanization. Urban Ecosystems 20(4): 811-822.
 • Kladar, N., Srđenović, B., Grujić, N., Bokić, B., Rat, M., Anačkov, G., Božin, B. (2015): Ecologically and ontogenically induced variations in phenolic compounds and biological activities of Hypericum maculatum subsp. maculatum, Hypericaceae. Brazilian Journal of Botany 38(1): 703-715.
 • Rat, M., Jovanović, Ž., Stanisavljević, N., Radak, B., Bokić, B., Radović, S., Anačkov, G. (2014): A simple and efficient DNA isolation method for Ornithogalum L. (Hyacinthaceae, Asparagales). Botanica Serbica 38(1): 185-189.
 • Radak, B., Bokić, B., Preljević, N., Rat, M., Janjić, Đ., Knežević, J., Anačkov, G. (2016): Vascular flora of the Prometanj site (Mokra gora, northern Prokletije Mt). Matica Srpska Journal for Natural Sciences 130: 53-73.
 • Bokić, B., Radak, B., Knežević, J., Božin, B., Anačkov, G. (2016): Variability of morphological characters of the genus Mentha L. in Republic of Macedonia. 5th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation. 19-22nd October 2016. Abstract book, 27-28.

OSTALO

 • Ukupan broj radova i saopštenja: 40
 • Ukupan broj projekata: 25
 • Član Botaničkog društva “Andreas Volni”