Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Борис Радак

Photo of Маст. биол. Борис Радак
Маст. биол. Борис Радак
асистент
II спрат, кабинет бр. 19 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2666

SCOPUS Author ID: 55811610700
Персонална страница

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2011. Дипломирани биолог мастер, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2010. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2014. – данас, Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2013. – 2014., Истраживач-сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2010. – 2013., Истраживач-приправник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Систематика и основе филогеније виших биљака
 • Ботанички практикум
 • Биогеографија
 • Биогеографија за студенте географије
 • Теренска настава II, III
 • Диверзитет, угроженост и заштита флоре
 • Флора и вегетација Србије
 • Специјална систематика виших биљака
 • Екологија и географија инвазивних биљака

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Систематика и таксономија виших биљака, Диверзитет биљака, Фитогеографија, Инвазивне биљке

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • 2010 – 2011. Листа инвазивних врста АП Војводине; 119-401-2061/2010-03, Аутономна Покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој; руководилац пројекта: проф. др Пал Божа; носилац пројекта: ПМФ Универзитета у Новом Саду
 • 2011 – 2013. Упоредна флористичко-таксономска истраживања степских станишта Србије и природне и култивисане флоре Белорусије, рационално коришћење природних ресурса; 69-00-035/2011-14/10, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; руководилац пројекта: проф. др Горан Аначков; носилац пројекта: ПМФ Универзитета у Новом Саду

 • 2012-… Биодиверзитет биљног света Србије и Балканског полуострва – процена, одрживо коришћење и заштита; ОИ173030, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; руководилац пројекта: проф. др Дмитар Лакушић; носилац пројекта: Биолошки факултет Универзитета у Београду

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Niketić, M., Tomović, G., Perić, R., Zlatković, B., Anačkov, G., Djordjević, V., Jogan, N., Radak, B., Duraki, Š., Stanković, M., Lakušić, D., Stevanović, V. (2018): Material on the Annotated Checklist of Vascular Flora of Serbia. Nomenclatural, taxonomic and floristic notes I. Bulletin of the Natural History Museum in Belgrade 11: 101-180.
 • Rat, M., Gavrilović, M., Radak, B., Bokić, B., Jovanović, S., Božin, B., Boža, P., Anačkov, G. (2017): Urban flora in the Southeast Europe and its correlation with urbanization. Urban Ecosystems 20(4): 811-822.
 • Anačkov, G., Rat, M., Radak, B., Igić, R., Vukov, D., Rućando, M., Krstivojević, M., Radulović S., Cvijanović, D., Milić, D., Panjković, B., Szabados, K., Perić, R., Kiš, A., Stojšić, V., Boža, P. (2013): Alien invasive neophytes of the Southeastern part of the Pannonian Plain. Cent. Eur. J. Biol., 8(10): 1032-1047.
 • Rat, M., Jovanović, Ž., Stanisavljević, N., Radak, B., Bokić, B., Radović, S. Anačkov, G. (2014) A simple and efficient DNA isolation method for Ornithogalum L. species (Hyacinthaceae, Asparagales). Botanica Serbica 38(1): 185-190.
 • Radak, B., Bokić, B., Preljević, N., Rat, M., Simin, Đ., Knežević, J., Anačkov, G. (2016): Vascular flora of the Prometanj site (Mokra gora, Northern Prokletije Mt.). Matica srpska J. Nat. Sci., 130: 53-73.
 • Radak, B., Rat, M., Anačkov, G. (2012): Morphological variability of populations of Dactylorhiza maculata (L.) Soó and D. majalis (Reichenb.) P. F. Hunt et Summerhayes (Orchidales, Orchidaceae) from Stara planina mountain (Serbia). Matica srpska J. Nat. Sci., 122 (1): 33-44.

ОСТАЛО

 • Укупан број радова и саопштења: 52
 • Укупан број пројеката: 22
 • Чланство у организацијама: Ботаничко друштво “Андреас Волни”, НИДСБЕ “Јосиф Панчић”