Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Dijana Marinković

Photo of Mast. biol. Dijana Marinković
Mast. biol.DijanaMarinković
asistentkinja
Laboratorija za reproduktivnu endokrinologiju i signalizaciju, Laboratorija za hronobiologiju i starenjeDepartman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija021/485-2673

 OBRAZOVANJE

  • 2018. – danas Doktorske akademske studije biologije, doktor nauka-biološke nauke, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • 2018. Master biolog, modul molekularni biolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • 2017. Diplomirani biolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

  • 2019. – danas, Asistent za užu naučnu oblast fiziologija životinja, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA I KURSEVI

  • Fiziologija životinja (laboratorijske vežbe)

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

  • Reproduktivna endokrinologija (biosinteza i produkcija muških polnih hormona – androgena), Ćelijska signalizacija

ODABRANI PROJEKTI

  • “Molekularni mehanizmi i putevi signalne transdukcije uključeni u regulaciju steroidogeneze i adaptaciju Lejdig-ovih ćelija na poremećenu steroidogenezu”. Projekat je finansiran iz programa osnovnih istraživanja Ministarstva za nauku Republike Srbije. Broj projekta: OI173057, trajanje: 01.01.2011. – . Rukovodilac: dr Tatjana Kostić, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.

ODABRANE REFERENCE

  • Becin A, Marinkovic D, Medar MLj, Andric SA, Kostic TS (2017) Time-dependent changes in the rat Leydig cells primary culture. First Congress of Molecular Biologist of Serbia (CoMBoS). Belgrade 20.-22.09.2017.