Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Димитрије Радишић

Photo of Дипл. биол. Димитрије Радишић
Дипл. биол. Димитрије Радишић
асистент
приземље, Инсектаријум Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија

SCOPUS Author ID: 55835909600
ORCID ID: 0000-0003-2716-9829

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2010. – данас Докторске академске студије биологије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2010. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2014. – данас, Асистент, ужа научна област Заштита животне средине, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2013., Истраживач приправник, ужа научна област Заштита животне средине, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Заштита животне средине 2013/14
 • Основе конзервационе биологије 2011/12 – 2018/19
 • Угрожене врсте животиња 2014/15 – 2018/19
 • Заштићени делови природе 2013/14 – 2018/19
 • Теренска настава 4 2013/14 – 2018/19
 • Трендови у заштити животне средине 2013/14, 2014/15 и 2016/17

Мастер студије

 • Конзервација и рестаурација копнених екосистема 2011/12 – 2018/19
 • Конзервација животиња 2011/12 – 2018/19
 • Специјална биогеографија 2011/12 – 2018/19

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Орнитологија, Заштита врста и заштићена подручја, Екологија, Моделовање дистрибуције врста

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • 2011- данас: Конзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији -осолике муве (Insecta: Diptera: Syrphidae) као модел организми (број пројекта 173002). Носилац пројекта: Природно-математички факултет Нови Сад, финансијер пројекта: Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије
 • 2016-данас: Евалуација еколошких мрежа у циљу ефикасније заштите природе у АП Војводини, Носилац пројекта: Природно-математички факултет Нови Сад. Финансијер пројекта: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
 • 2016-2018: Израда Црвене листе птица Србије (јавна набавка добара бр ОП 02/2015 – ПАРТИЈА1) Носилац пројекта: Природно-математички факултет Нови Сад и Друштво за заштиту и проучавање птица Србије. Финансијер пројекта: Завод за заштиту природе Србије.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Радишић, Д., Васић, В., Пузвић, С., Ружић, М., Шћибан, М., Грубач, Б., Вујић, А. eds 2018. Црвена књига фауне Србије III – Птице. Beograd: Zavod za zaštitu prirode Srbije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno–matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju i Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. pp. 552. (M41)

 • Radišić, D., Mišković, M., Jovanović, S., Nikolić, T., Sekulić, G., Vujić, A., Milić, D. (2019). Protected area networks are insufficient for the conservation of threatened farmland species: a case study on corncrake (Crex crex) and lesser grey shrike (Lanius minor) in Serbia. Archives of Biological Sciences, 71(1). 111-121. (M23)
 • Vujić, A., Petanidou, T., Tscheulin, T., Cardoso, P., Radenković, S., Ståhls, G., Baturan, Ž., Mijatović, G., Rojo, S., Pérez-Bañón, C., Devalez, J., Andrić, A., Jovičić, S., Krašić, D., Markov, Z., Radišić, D., Tataris, G. (2016). Biogeographical patterns of the genus Merodon Meigen, 1803 (Diptera: Syrphidae) in islands of the eastern Mediterranean and adjacent mainland. Insect Conservation and Diversity, 9(3). 181-191. (M21)
 • Vujić, A., Radenković, S., Nikolić, T., Radišić, D., Trifunov, S., Andrić, A., Markov, Z., Jovičić, S., Mudri-Stojnić, S., Janković, M, Lugonja, P. (2016). Prime Hoverfly (Insecta: Diptera: Syrphidae) Areas (PHA) as a conservation tool in Serbia. Biological Conservation, 198: 22-32. (M21)
 • Пузовић, С., Радишић, Д., Ружић, М., Рајковић, Д., Радаковић, М., Пантовић, У., Јанковић, М., Стојнић, Н., Шћибан, М., Туцаков, М., Гергељ, Ј., Секулић, Г., Агоштон, А., Раковић, М. (2015). Птице Србије: процена величина популација и трендова гнездарица 2008-2013. Друштво за заштиту и проучавање птица Србије и Департман за биологију и екологију, Природно- математички факултет, Универзитет у Новом Саду. Нови Сад. pp 160. (M42)

ОСТАЛО

 • Члан координаторског тима више пројеката пописа, картирања и процена величине популација птица, укључујући: “Еколошка мрежа Србије – Партија1: птице” (2016; Носилац пројекта: Друштво за заштиту и проучавање птица Србије; Финансијер пројекта: Завод за заштиту природе Србије), “European Breeding Bird Atlas 2” (2015-2018; Носилац пројекта у Србији: Друштво за заштиту и проучавање птица Србије; Координатор програма у Европи: European Bird Census Council), “Birds in Europe 3” (2008-2013; Носилац пројекта у Србији: Друштво за заштиту и проучавање птица Србије; Координатор програма у Европи: European Bird Census Council и BirdLife International), “Конзорцијум за картирање и мониторинг биолошке разноврсности Србије” (2010-2013; Носилац пројекта: ИС Петница и Удружење за заштиту и унапређење окружења и градитељског наслеђа – Протего из Суботице. Финансијер пројекта: Амбасада краљевине Холандије).
 • Rадионицa о моделовању дистрибуције врста: Calibrating Ecological Niche Models to permit robust transferal to past and future conditions (Понта Делгада, 27-30.1.2014.)
 • Kурс коришћења R програмског језика за моделовање дистрибуције врста: Ecological niche models in R course (Праг, 26.- 30. 5.2014.)
 • Tренинг о изради црвених листа флоре и фауне (IUCN Red List Assessor Training Workshop, Сребрно језерo, 7-10.6.2016.)
 • Сарадник Центра за маркирање животиња са дозволом за прстеновање птица од 2006. године.
 • Члан и члан управног одбора Друштва за заштиту и проучавање птица Србије од 2010. године.
 • Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду (2011.-2013.)
 • Укупан број објављених публикација: 90
 • Укупан број радова са SCI листе: 5
 • Укупан број цитата (са аутоцитатима): 23 (Scopus)
 • h – indeks: 2