Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Dimitrije Radišić

Photo of Dipl. biol. Dimitrije Radišić
Dipl. biol.DimitrijeRadišić
asistent
prizemlje, InsektarijumDepartman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija

SCOPUS Author ID: 55835909600
ORCID ID: 0000-0003-2716-9829

 OBRAZOVANJE

 • 2010. – danas Doktorske akademske studije biologije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2010. Diplomirani biolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2014. – danas, Asistent, uža naučna oblast Zaštita životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2013., Istraživač pripravnik, uža naučna oblast Zaštita životne sredine, Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA I KURSEVI

Osnovne studije

 • Zaštita životne sredine 2013/14
 • Osnove konzervacione biologije 2011/12 – 2018/19
 • Ugrožene vrste životinja 2014/15 – 2018/19
 • Zaštićeni delovi prirode 2013/14 – 2018/19
 • Terenska nastava 4 2013/14 – 2018/19
 • Trendovi u zaštiti životne sredine 2013/14, 2014/15 i 2016/17

Master studije

 • Konzervacija i restauracija kopnenih ekosistema 2011/12 – 2018/19
 • Konzervacija životinja 2011/12 – 2018/19
 • Specijalna biogeografija 2011/12 – 2018/19

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Ornitologija, Zaštita vrsta i zaštićena područja, Ekologija, Modelovanje distribucije vrsta

ODABRANI PROJEKTI

 • 2011- danas: Konzervaciona strategija za očuvanje zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta u Srbiji -osolike muve (Insecta: Diptera: Syrphidae) kao model organizmi (broj projekta 173002). Nosilac projekta: Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, finansijer projekta: Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije
 • 2016-danas: Evaluacija ekoloških mreža u cilju efikasnije zaštite prirode u AP Vojvodini, Nosilac projekta: Prirodno-matematički fakultet Novi Sad. Finansijer projekta: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
 • 2016-2018: Izrada Crvene liste ptica Srbije (javna nabavka dobara br OP 02/2015 – PARTIJA1) Nosilac projekta: Prirodno-matematički fakultet Novi Sad i Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Finansijer projekta: Zavod za zaštitu prirode Srbije.

ODABRANE REFERENCE

 • Radišić, D., Vasić, V., Puzvić, S., Ružić, M., Šćiban, M., Grubač, B., Vujić, A. eds 2018. Crvena knjiga faune Srbije III – Ptice. Beograd: Zavod za zaštitu prirode Srbije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno–matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju i Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. pp. 552. (M41)

 • Radišić, D., Mišković, M., Jovanović, S., Nikolić, T., Sekulić, G., Vujić, A., Milić, D. (2019). Protected area networks are insufficient for the conservation of threatened farmland species: a case study on corncrake (Crex crex) and lesser grey shrike (Lanius minor) in Serbia. Archives of Biological Sciences, 71(1). 111-121. (M23)
 • Vujić, A., Petanidou, T., Tscheulin, T., Cardoso, P., Radenković, S., Ståhls, G., Baturan, Ž., Mijatović, G., Rojo, S., Pérez-Bañón, C., Devalez, J., Andrić, A., Jovičić, S., Krašić, D., Markov, Z., Radišić, D., Tataris, G. (2016). Biogeographical patterns of the genus Merodon Meigen, 1803 (Diptera: Syrphidae) in islands of the eastern Mediterranean and adjacent mainland. Insect Conservation and Diversity, 9(3). 181-191. (M21)
 • Vujić, A., Radenković, S., Nikolić, T., Radišić, D., Trifunov, S., Andrić, A., Markov, Z., Jovičić, S., Mudri-Stojnić, S., Janković, M, Lugonja, P. (2016). Prime Hoverfly (Insecta: Diptera: Syrphidae) Areas (PHA) as a conservation tool in Serbia. Biological Conservation, 198: 22-32. (M21)
 • Puzović, S., Radišić, D., Ružić, M., Rajković, D., Radaković, M., Pantović, U., Janković, M., Stojnić, N., Šćiban, M., Tucakov, M., Gergelj, J., Sekulić, G., Agošton, A., Raković, M. (2015). Ptice Srbije: procena veličina populacija i trendova gnezdarica 2008-2013. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. Novi Sad. pp 160. (M42)

OSTALO

 • Član koordinatorskog tima više projekata popisa, kartiranja i procena veličine populacija ptica, uključujući: “Ekološka mreža Srbije – Partija1: ptice” (2016; Nosilac projekta: Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije; Finansijer projekta: Zavod za zaštitu prirode Srbije), “European Breeding Bird Atlas 2” (2015-2018; Nosilac projekta u Srbiji: Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije; Koordinator programa u Evropi: European Bird Census Council), “Birds in Europe 3” (2008-2013; Nosilac projekta u Srbiji: Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije; Koordinator programa u Evropi: European Bird Census Council i BirdLife International), “Konzorcijum za kartiranje i monitoring biološke raznovrsnosti Srbije” (2010-2013; Nosilac projekta: IS Petnica i Udruženje za zaštitu i unapređenje okruženja i graditeljskog nasleđa – Protego iz Subotice. Finansijer projekta: Ambasada kraljevine Holandije).
 • Radionica o modelovanju distribucije vrsta: Calibrating Ecological Niche Models to permit robust transferal to past and future conditions (Ponta Delgada, 27-30.1.2014.)
 • Kurs korišćenja R programskog jezika za modelovanje distribucije vrsta: Ecological niche models in R course (Prag, 26.- 30. 5.2014.)
 • Trening o izradi crvenih lista flore i faune (IUCN Red List Assessor Training Workshop, Srebrno jezero, 7-10.6.2016.)
 • Saradnik Centra za markiranje životinja sa dozvolom za prstenovanje ptica od 2006. godine.
 • Član i član upravnog odbora Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije od 2010. godine.
 • Stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu (2011.-2013.)
 • Ukupan broj objavljenih publikacija: 90
 • Ukupan broj radova sa SCI liste: 5
 • Ukupan broj citata (sa autocitatima): 23 (Scopus)
 • h – indeks: 2