Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Дуња Карановић

Photo of Др Дуња Карановић
Др Дуња Карановић
асистент
II спрат, кабинет бр. 22 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2662

SCOPUS Author ID: 54915385000
ORCID ID: 0000-0002-8007-4610
Персонална страница

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2018. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2011. Мастер еколог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2010. Дипломирани еколог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2012. – данас, Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2010. – 2012., Истраживач приправник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Анатомија и морфологија биљака
 • Морфологија биљака
 • Ботаничка микротехника

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Анатомија и морфологија биљака, Примењена анатомија биљака

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Конзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији – осолике муве (Insecta: Diptera: Syrphidae) као модел организми; Број пројекта: ОИ 173002, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; Трајање: 2011 -…; Руководилац: др Анте Вујић; ПМФ, Универзитет у Новом Саду
 • Анатомска карактеризација колекције дивљих сунцокрета, као потенцијалног генофонда за оплемењивање гајеног сунцокрета у Војводини; Број пројекта: АПВ-2524/2017; Трајање: 2016-2019; Руководилац пројекта: др Јадранка Луковић, ПМФ, Универзитет у Новом Саду.

 • Купине (Rubus fruticosus agg) – Утврђивање потенцијала неискоришћених природних ресурса АП Војводине; Број пројекта: 114-451-660/2016-03; Трајање: 2016. година ; Руководилац: др Аначков Горан, ПМФ, Универзитет у Новом Саду.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Karanović D., Zorić L., Zlatković B., Boža P., Luković J. (2016): Carpological and receptacular morpho-anatomical characters of Inula, Dittrichia, Limbarda and Pulicaria>/em> species (Compositae, Inuleae): Taxonomic implications. Flora 219: 48-61.
 • Luković J., Zorić L., Piperac J., Nagl N., Karanović D., Matić Kekić S., Milić D. (2016): The analysis of petiole histological traits through an evaluation of water deficit tolerance of sugar beet genotypes. Sugar Tech 18 (2): 160–167.
 • Zorić L., Mikić A., Antanasović S., Karanović D., Ćupina B., Luković J. (2015): Stem anatomy of annual legume intercropping components: white lupin (Lupinus albus L.), narbonne (Vicia narbonensis L.) and common (Vicia sativa L.) vetches. Agricultural and Food Science 24: 139–149.
 • Karanović D., Luković J., Zorić L., Anačkov G., Boža P. (2015): Taxonomic status of Aster, Galatella and Tripolium (Asteraceae) in view of anatomical and micromorphological evidence. Nordic Journal of Botany 33 (4): 484–497.
 • Luković J., Merkulov Lj., Pajević S., Zorić L., Nikolić N., Borišev M., Karanović D. (2012): Quantitative Assessment of Effects of Cadmium on the Histological Structure of Poplar and Willow Leaves. Water Air & Soil Pollution 223: 2979-2993.

ОСТАЛО

 • Број радова са SCI листе: 8
 • Број саопштења на домаћим и међународним конференцијама: 20
 • Укупан број цитата: 27
 • h-индеx: 3
 • Члан Центра за очување биодиверзитета Балканског полуострва (CBBC)
 • Члан Ботаничког друштва “Андреас Волни”