Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Dunja Karanović

Photo of Dr Dunja Karanović
DrDunjaKaranović
asistent
II sprat, kabinet br. 22Departman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija021/485-2662

SCOPUS Author ID: 54915385000
ORCID ID: 0000-0002-8007-4610
Personalna stranica

 OBRAZOVANJE

 • 2018. Doktor bioloških nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2011. Master ekolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2010. Diplomirani ekolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2012. – danas, Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2010. – 2012., Istraživač pripravnik, Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA I KURSEVI

 • Anatomija i morfologija biljaka
 • Morfologija biljaka
 • Botanička mikrotehnika

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Anatomija i morfologija biljaka, Primenjena anatomija biljaka

ODABRANI PROJEKTI

 • Konzervaciona strategija za očuvanje zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta u Srbiji – osolike muve (Insecta: Diptera: Syrphidae) kao model organizmi; Broj projekta: OI 173002, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije; Trajanje: 2011 -…; Rukovodilac: dr Ante Vujić; PMF, Univerzitet u Novom Sadu
 • Anatomska karakterizacija kolekcije divljih suncokreta, kao potencijalnog genofonda za oplemenjivanje gajenog suncokreta u Vojvodini; Broj projekta: APV-2524/2017; Trajanje: 2016-2019; Rukovodilac projekta: dr Jadranka Luković, PMF, Univerzitet u Novom Sadu.

 • Kupine (Rubus fruticosus agg) – Utvrđivanje potencijala neiskorišćenih prirodnih resursa AP Vojvodine; Broj projekta: 114-451-660/2016-03; Trajanje: 2016. godina ; Rukovodilac: dr Anačkov Goran, PMF, Univerzitet u Novom Sadu.

ODABRANE REFERENCE

 • Karanović D., Zorić L., Zlatković B., Boža P., Luković J. (2016): Carpological and receptacular morpho-anatomical characters of Inula, Dittrichia, Limbarda and Pulicaria>/em> species (Compositae, Inuleae): Taxonomic implications. Flora 219: 48-61.
 • Luković J., Zorić L., Piperac J., Nagl N., Karanović D., Matić Kekić S., Milić D. (2016): The analysis of petiole histological traits through an evaluation of water deficit tolerance of sugar beet genotypes. Sugar Tech 18 (2): 160–167.
 • Zorić L., Mikić A., Antanasović S., Karanović D., Ćupina B., Luković J. (2015): Stem anatomy of annual legume intercropping components: white lupin (Lupinus albus L.), narbonne (Vicia narbonensis L.) and common (Vicia sativa L.) vetches. Agricultural and Food Science 24: 139–149.
 • Karanović D., Luković J., Zorić L., Anačkov G., Boža P. (2015): Taxonomic status of Aster, Galatella and Tripolium (Asteraceae) in view of anatomical and micromorphological evidence. Nordic Journal of Botany 33 (4): 484–497.
 • Luković J., Merkulov Lj., Pajević S., Zorić L., Nikolić N., Borišev M., Karanović D. (2012): Quantitative Assessment of Effects of Cadmium on the Histological Structure of Poplar and Willow Leaves. Water Air & Soil Pollution 223: 2979-2993.

OSTALO

 • Broj radova sa SCI liste: 8
 • Broj saopštenja na domaćim i međunarodnim konferencijama: 20
 • Ukupan broj citata: 27
 • h-index: 3
 • Član Centra za očuvanje biodiverziteta Balkanskog poluostrva (CBBC)
 • Član Botaničkog društva “Andreas Volni”