fb
Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620
 

Исидора Кешељ (рођ. Старовлах)

Photo of Др Исидора Кешељ (рођ. Старовлах)
Др Исидора Кешељ (рођ. Старовлах)
асистенткиња
III спрат, кабинет бр. 20 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија 021/485-2673

SCOPUS Author ID: 57205474269
ORCID ID: 0000-0001-7693-8001

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2014. – данас Докторске академске студије биологије – модул анимална и хумана физиологија, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • 2014. Мастер биолог – модул молекуларна биологија, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2013. Дипломирани биолог – модул молекуларна биологија, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2017. – данас, Асистент за ужу научну област Физиологија животиња, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2014. – 2017., Истраживач-приправник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Основе физиологије животиња
 • Механизми ћелијске коминикације
 • Молекуларна и ћелијска физиологија
 • Основе молекуларне и ћелијске имунологије
 • Ендокринологија
 • Механизми еколошких адаптација
 • Репродуктивна ендокринологија и Репродуктивна физиологија

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Биологија
 • Физиологија животиња
 • Репродуктивна ендокринологија
 • Ћелијска сигнализација
 • Митохондријална биогенеза

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • „Mito-signature: a new prognostic/diagnostic tool to detect male (in) fertility using mitochondrial dynamics markers in spermatozoa“, Пројекат је финансиран од стране ИПА више држава. Број пројекта: EU4TPOC1593008532, трајање: 01.09.2020. – 01.09.2021. Руководилац: др Силвана Андрић, Природно-математички факултет, Нови Сад.
 • „Молекуларни механизми и путеви сигналне трансдукције укључени у регулацију стероидогенезе и адаптацију Леyдиг-ових ћелија на поремећену стероидогенезу“. Пројекат је финансиран из програма основних истраживања Министарства за науку Републике Србије. Број пројекта: ОИ173057, трајање: 01.01.2011. – . Руководилац: др Татјана Костић, Природно-математички факултет, Нови Сад.
 • „The CNG channels in Leydig cell – identification, characterization and functional coupling to testosterone production“ Пројекат је финансиран од стране Српске Академије Наука и Академије Наука Чешке Републике. Трајање: 01.01.2014. – 31.12.2020. Руководилац: Др Силвана Андрић, Природно-математички факултет, Нови Сад.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Starovlah IM, Radovic SM, Kostic TS, Andric SA (2020): Reduced spermatozoa functionality during stress is the consequence of adrenergic-mediated disturbance of mitochondrial dynamics markers. Sci Rep 2020 Oct 05, doi: 10.1038/s41598-020-73630-y.
 • Radovic Pletikosic SM, Starovlah IM, Miljkovic D, Bajic DM, Capo I, Nef S, Kostic TS, Andric SA (2020): Deficiency in insulin-like growth factors signaling in mouse Leydig cells increase conversion of testosterone to estradiol due to feminization. Acta Physiol (Oxf) 2020 Sep 25:e13563. doi: 10.1111/apha.13563.
 • Radovic SM, Starovlah IM, Cap I, Miljkovic D, Nef S, Kostic TS, Andric SA (2018). Insulin/IGF1 signalling regulates the mitochondrial biogenesis markers in steroidogenic cells of prepubertal testis, but not ovary. Biol Reprod 100:253-267.
 • Starovlah IM, Radovic SM, Marinovic MA, Kostic TS, Andric SA (2017) Psychophysical stress disturbs expression of mitochondrial biogenesis markers in hypothalamus and adenohypophysis. Biologia Serbica 39(2): 43-51.