Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Маја Новковић

Photo of Маст. екол. Маја Новковић
Маст. екол. Маја Новковић
асистент
IV спрат, кабинет бр. 7 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија

SCOPUS Author ID: 57191492618
ORCID ID: 0000-0002-7646-3998

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2014. – данас Докторске студије – Еколошке науке, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2014. Дипломирани еколог – мастер, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2013. Дипломирани еколог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2018. – данас, Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2015. – 2018., Истраживач приправник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

 • Основе екологије
 • Општа екологија
 • Екологија
 • Екологија биљака
 • Теренска настава 3
 • Мониторинг и екологија копнених вода
 • Екологија копнених вода
 • Еколошки класификациони системи
 • Фитоценологија
 • Примена техника даљинског очитавања у екологији

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • ГИС у екологији, Даљинскo oчитавање у екологији, Употреба УАВ технологије у мониторингу и конзервацији акватичних станишта и вегетације, Процена еколошког статуса копнених вода, Базе података у екологији, Моделовање и квантитативна екологија

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • 2019: Joint Danube Survey 4. The International Commission for the Protection of the Danube River, ICPDR
 • 2015 – 2019: Ксенобиотици са хормонском активношћу: репродуктивни, метаболочки развојни одговори и механизам дејства код одабраних модел организама и ћелијских линија; Евиденциони број пројекта: ОИ 173037
 • 2014 – 2016: FP7 SOLUTIONS (for present and future emerging pollutants in land and water resources management) ENV.2013.6.2-2 Toxicants, environmental pollutants and land and water resources management (истраживач)

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Cvijanović D, Lakušić D, Živković M, Novković M, Anđelković A, Pavlović D, Vukov D, Radulović S. (2018): An overview of aquatic vegetation in Serbia. Tuexenia. 38: 269-286. (M22)

 • Damnjanović B, Novković M, Vesić A, Živković M, Radulović S, Vukov D, Anđelković A, Cvijanović D (2018): Biodiversity-friendly designs for gravel pit lakes along the Drina River floodplain (the Middle Danube Basin, Serbia). Wetlands Ecology and Management. (https://doi.org/10.1007/s11273-018-9641-8) (M22)
 • Živković M, Anđelković A, Cvijanović D, Novković M, Vukov D, Šipoš Š, Ilić M, Pankov N, Miljanović B, Marisavljević D, Pavlović D, Radulović S. (2018): The begginings of Pistia stratiotes (Linnaeus, 1753) invasion in the lower Danube delta: The first record for the Province of Vojvodina (Serbia). BioInvasions Records. (Accepted 27. Dec 2018) (M22)
 • Stojanović N, Poljaković-Pajnik L, Radulović S, Novković M, Živković M. (2018): Dronovi – uporedna legislativa i primena u šumarstvu. Topola (Poplar) 201/202: 127-134. (M52)
 • Anđelković А, Živković М, Cvijanović D, Novković M, Marisavljević D, Pavlović D, Radulović S. (2016): The contemporary records of aquatic plants invasion through the Danubian floodplain corridor in Serbia. Aquatic Invasions. 11(4): 381–395. (M22)

ОСТАЛО

 • Коаутор 4 рада М20 категорија и 3 рада М50 категорија
 • Аутор и коаутор 20 саопштења М30 категорија и 13 саопштења М60 категорија
 • Коаутор једног техничког решења категорије М85
 • Учесник 2 национална и 3 међународна научна пројекта и неколико националних стручних пројеката
 • Активности у оквиру Факултета или Департмана
  • Члан Савета факултета – као представник студената изабран од стране Студентског парламента Природно-математичког факултета у Новом Саду (школска 2015/2016)
  • Учешће на научно-популарним манифестацијама Ноћ биологије, Ноћ истраживача, Фестивал науке
 • Награде и стипендије:
  • 2015 – 2018, Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја за докторанте, Влада Републике Србије
  • 2011-2012, Стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије, стипендија „Доситеја“
  • 2010-2013, Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја за студенте основних студија, Влада Републике Србије
  • 2011, Награда факултета – за студенте се просеком изнад 9,50 (девет, педесет)
 • Усавршавања:
  • 2016: Размена студената у оквиру МоУ Академске сарадње Универзитета Prince of Songkla, Hat Yai, Tajland и Универзитета у Новом Саду, Србија, Хат Yаи, Тајланд, 05 – 22. мај. 2016. године
  • 2015: Једнодневни курс на IV YES конференцији на тему „Како извести добру научну презентацију?“ у Истраживачкој станици Петница, Србија