Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Maja Novković

Photo of Mast. ekol. Maja Novković
Mast. ekol.MajaNovković
asistent
IV sprat, kabinet br. 7Departman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija

SCOPUS Author ID: 57191492618
ORCID ID: 0000-0002-7646-3998

 OBRAZOVANJE

 • 2014. – danas Doktorske studije – Ekološke nauke, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2014. Diplomirani ekolog – master, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2013. Diplomirani ekolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2018. – danas, Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2015. – 2018., Istraživač pripravnik, Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA I KURSEVI

 • Osnove ekologije
 • Opšta ekologija
 • Ekologija
 • Ekologija biljaka
 • Terenska nastava 3
 • Monitoring i ekologija kopnenih voda
 • Ekologija kopnenih voda
 • Ekološki klasifikacioni sistemi
 • Fitocenologija
 • Primena tehnika daljinskog očitavanja u ekologiji

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • GIS u ekologiji, Daljinsko očitavanje u ekologiji, Upotreba UAV tehnologije u monitoringu i konzervaciji akvatičnih staništa i vegetacije, Procena ekološkog statusa kopnenih voda, Baze podataka u ekologiji, Modelovanje i kvantitativna ekologija

ODABRANI PROJEKTI

 • 2019: Joint Danube Survey 4. The International Commission for the Protection of the Danube River, ICPDR
 • 2015 – 2019: Ksenobiotici sa hormonskom aktivnošću: reproduktivni, metaboločki razvojni odgovori i mehanizam dejstva kod odabranih model organizama i ćelijskih linija; Evidencioni broj projekta: OI 173037
 • 2014 – 2016: FP7 SOLUTIONS (for present and future emerging pollutants in land and water resources management) ENV.2013.6.2-2 Toxicants, environmental pollutants and land and water resources management (istraživač)

ODABRANE REFERENCE

 • Cvijanović D, Lakušić D, Živković M, Novković M, Anđelković A, Pavlović D, Vukov D, Radulović S. (2018): An overview of aquatic vegetation in Serbia. Tuexenia. 38: 269-286. (M22)

 • Damnjanović B, Novković M, Vesić A, Živković M, Radulović S, Vukov D, Anđelković A, Cvijanović D (2018): Biodiversity-friendly designs for gravel pit lakes along the Drina River floodplain (the Middle Danube Basin, Serbia). Wetlands Ecology and Management. (https://doi.org/10.1007/s11273-018-9641-8) (M22)
 • Živković M, Anđelković A, Cvijanović D, Novković M, Vukov D, Šipoš Š, Ilić M, Pankov N, Miljanović B, Marisavljević D, Pavlović D, Radulović S. (2018): The begginings of Pistia stratiotes (Linnaeus, 1753) invasion in the lower Danube delta: The first record for the Province of Vojvodina (Serbia). BioInvasions Records. (Accepted 27. Dec 2018) (M22)
 • Stojanović N, Poljaković-Pajnik L, Radulović S, Novković M, Živković M. (2018): Dronovi – uporedna legislativa i primena u šumarstvu. Topola (Poplar) 201/202: 127-134. (M52)
 • Anđelković A, Živković M, Cvijanović D, Novković M, Marisavljević D, Pavlović D, Radulović S. (2016): The contemporary records of aquatic plants invasion through the Danubian floodplain corridor in Serbia. Aquatic Invasions. 11(4): 381–395. (M22)

OSTALO

 • Koautor 4 rada M20 kategorija i 3 rada M50 kategorija
 • Autor i koautor 20 saopštenja M30 kategorija i 13 saopštenja M60 kategorija
 • Koautor jednog tehničkog rešenja kategorije M85
 • Učesnik 2 nacionalna i 3 međunarodna naučna projekta i nekoliko nacionalnih stručnih projekata
 • Aktivnosti u okviru Fakulteta ili Departmana
  • Član Saveta fakulteta – kao predstavnik studenata izabran od strane Studentskog parlamenta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu (školska 2015/2016)
  • Učešće na naučno-popularnim manifestacijama Noć biologije, Noć istraživača, Festival nauke
 • Nagrade i stipendije:
  • 2015 – 2018, Stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za doktorante, Vlada Republike Srbije
  • 2011-2012, Stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije, stipendija “Dositeja”
  • 2010-2013, Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za studente osnovnih studija, Vlada Republike Srbije
  • 2011, Nagrada fakulteta – za studente se prosekom iznad 9,50 (devet, pedeset)
 • Usavršavanja:
  • 2016: Razmena studenata u okviru MoU Akademske saradnje Univerziteta Prince of Songkla, Hat Yai, Tajland i Univerziteta u Novom Sadu, Srbija, Hat Yai, Tajland, 05 – 22. maj. 2016. godine
  • 2015: Jednodnevni kurs na IV YES konferenciji na temu “Kako izvesti dobru naučnu prezentaciju?” u Istraživačkoj stanici Petnica, Srbija