Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad 021/458-988 021/450-620

Marija Medar

Photo of Mast. biol. Marija Medar
Mast. biol.MarijaMedar
asistentkinja
III sprat, kabinet br. 20Departman za biologiju i ekologijuPrirodno-matematički fakultetUniverzitet u Novom Sadu21000 Novi Sad, Srbija021/485-2673

SCOPUS Author ID: 57201652151

 OBRAZOVANJE

 • 2014. – danas Doktorske akademske studije biologije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2014. Master biolog – modul molekularna biologija, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2013. Diplomirani biolog – modul molekularna biologija, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA

 • 2018. – danas, Asistent za užu naučnu oblast Fiziologija životinja, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2014. – 2018., Istraživač-pripravnik , Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA I KURSEVI

 • Osnove fiziologije životinja
 • Fiziologija životinja
 • Fiziologija životinja 1
 • Uporedna fiziologija životinja
 • Fiziologija životinja 2
 • Osnove molekularne i ćelijske imunologije
 • Endokrinologija
 • Mehanizmi ekoloških adaptacija
 • Reproduktivna endokrinologija i reproduktivna fiziologija

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Biologija
 • Fiziologija životinja

 • Reproduktivna endokrinologija
 • Ćelijska signalizacija
 • Biološki ritmovi

ODABRANI PROJEKTI

 • “Molekularni mehanizmi i putevi signalne transdukcije uključeni u regulaciju steroidogeneze i adaptaciju Leydig-ovih ćelija na poremećenu steroidogenezu”. Projekat je finansiran iz programa osnovnih istraživanja Ministarstva za nauku Republike Srbije. Broj projekta: OI173057, trajanje: 01.01.2011. – . Rukovodilac: dr Tatjana Kostić, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.
 • “Da li su reproduktivni hormoni i njihova signalizacija molekularni mehanizmi koji povezuju stres, metabolički sindrom i starenje?” Projekat je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine. Broj projekta: 114-451-2856, trajanje: 01.06.2016. – 31.12.2019. Rukovodilac: dr Silvana Andrić, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.
 • “The CNG channels in Leydig cell – identification, characterization and functional coupling to testosterone production” Projekat je finansiran od strane Srpske Akademije Nauka i Akademije Nauka Češke Republike. Trajanje: 01.01.2014. – 31.12.2020. Rukovodilac: Dr Silvana Andrić, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.

ODABRANE REFERENCE

 • Sokanovic SJ, Capo I, Medar MM, Andric SA, Kostic TS (2018). Long-term inhibition of PDE5 ameliorates aging-induced changes in rat testis. Exp Gerontol. 108:139-148.