Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад 021/458-988 021/450-620

Марко Ђуракић

Photo of Дипл. биол. Марко Ђуракић
Дипл. биол. Марко Ђуракић
асистент
III спрат, кабинет бр. 10 Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду 21000 Нови Сад, Србија

SCOPUS Author ID: 54890772400
ORCID ID: 0000-0001-5735-1635
Researchgate
Google Scholar

 ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2010. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА

 • 2014. – данас, Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2012. – 2016., Истраживач сарадник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду
 • 2011. – 2012., Истраживач приправник, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА И KУРСЕВИ

Основне студије

 • Упоредна анатомија и систематика хордата
 • Зоологија хордата
 • Теренска настава 1
 • Квантитативна морфологија

Интегрисане студије

 • Упоредна анатомија и систематика хордата
 • Теренска настава 1

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Зоологија, херпетологија, еволуциона и функционална морфологија, морфометрија, еволуциона систематика

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • “Динамика генофонда, генетичка и фенотипска варијабилност популација, у зависности од промењљивости средине”; руководилац: академик Марко Анђелковић; Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (ОИ 173012)

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 • Stamenkovic-Radak M., Kenig B., Djurakic M., Jelic M., Erić K., Andjelkovic M. (2019) Associations between environmental variability and inversion polymorphism of Drosophila subobscura: meta-analysis of populations from the Central Balkans. Climate Research 77: 205-217.

 • Karanovic I., Lavtižar V., Djurakic M. (2017) A complete survey of normal pores on a smooth shell ostracod (Crustacea): Landmark-based versus outline geometric morphometrics. Journal of Morphology 278 (8): 1091-1104.
 • Karanovic T.*, Djurakic M.*, Eberhard S.M. (2016) Cryptic Species or Inadequate Taxonomy? Implementation of 2D Geometric Morphometrics Based on Integumental Organs as Landmarks for Delimitation and Description of Copepod Taxa. Systematic Biology 65 (2): 304-327. (* – equal contribution)
 • Francuski Lj., Djurakic M., Ståhls G., Milankov V. (2014) Landscape genetics and wing morphometrics show a lack of structuring across island and coastal populations of the dronefly in the Mediterranean. Journal of Zoology 292(3): 156-169.
 • Djordjević S, Djurakic M, Golubović A, Ajtić R, Tomović Lj, Bonnet X. (2011) Sexual body size and body shape dimorphism of Testudo hermanni in central and eastern Serbia. Amphibia-Reptilia 32(4): 445-458.

ОСТАЛО

 • 15 научних радова (12 са SCI листе), 24 рада саопштених на научним скуповима
 • h-индекс компетентности: 7/7 (са/без аутоцитата; извор: Scopus), 8 (са аутоцитатима; извор: Google Scholar)
 • Број цитата: 127 цитата (извор: Scopus); 178 цитата, (извор: Google Scholar)
 • Међународни истраживачки грантови:
  • 2012 – SYNTHESYS грант за пројекат “Modular or rather integrated structure: how developmentally constrained is carapax shape in genus Testudo
  • 2017 – SYNTHESYS грант за пројекат “Relationship between Testudo species based on shell shape variation”
 • Настава ван ДБЕ: Предавач и инструктор на курсу по позиву на Хангјанг Универзитету (Hanyang University), Сеул, Република Кореја, 10.04. – 09.05. [назив курса: “Introduction to geometric morphometrics”].
 • Менторство: два научно-истраживачка рада студената који су оцењени изузетном наградом Универзитета у Новом Саду; један 1 научно-истраживачи рад студената на Еразмус+ програму студентске размене